Your search returned 17 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Odpowiedzialność cywilna za niedobory : praca zbiorowa / S. Garlicki, M. Piekarski, A. Stelmachowski ; pod red. Mieczysława Piekarskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1970. Availability: Copies available for hold on place: [MA-006956] (1).
Odpowiedzialność odszkodowawcza za legalne działania administracji publicznej / Jerzy Parchomiuk. Edition: [Stan prawny na 30.4.2007 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-046732] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu wolnego / Krzysztof Grajewski. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Odpowiedzialność prawna przewodników turystycznych i pilotów wycieczek / Tomasz S. Gawlik. Publisher: Warszawa : Oddział Stołeczny PTTK im. Aleksandra Janowskiego, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.482:347.4/.5] (1).
Nielegalna i szkodliwa treść w Internecie : aspekty prawnokarne / Maciej Siwicki. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-103757] (1).
Konsekwencje naruszenia prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe / Maciej Taborowski. Edition: Stan prawny na 1 listopada 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-105804] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Odpowiedzialność pracownicza / Ewa Staszewska. Edition: Stan prawny na 1 maja 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-090046] (2).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Problematyka spółek ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności cywilnej i karnej / Krystyna Sitkowska, Tadeusz Stępień. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-111661] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Dolna granica wieku odpowiedzialności karnej w prawie polskim / Magdalena Maraszek. Edition: Stan prawny na 1 maja 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Działalność orzecznicza Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych : analiza głównych kierunków w dorobku orzeczniczym w latach 2010-2015 / Wojciech Maciej Bożek ; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Publisher: Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Wydział Prawa i Administracji, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).
Odpowiedzialność za szkody łowieckie / Bartosz Rakoczy. Edition: Stan prawny na 1 marca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Stopniowanie winy w prawie karnym / Piotr Zakrzewski. Edition: Stan prawny na 15 czerwca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-113409] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Aksjologia odpowiedzialności materialnej pracownika / Sebastian Koczur. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. Other title: Aksjologia odpowiedzialności materialnej pracownika : w poszukiwaniu sprawiedliwej odpowiedzialności.Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Odpowiedzialność karna notariusza w świetle art. 231 kodeksu karnego / Jacek Giezek. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Odpowiedzialność prawna za strajk i inne formy pracowniczego protestu / Małgorzata Kurzynoga. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Niezgodność z prawem działania lub zaniechania organu władzy publicznej jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa / Monika Adamczyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. Online Access: Click here to access online Availability: No copies available
  Checked out (1).
Niekorzystne interakcje leków : aspekty kliniczne i prawne / redakcja naukowa Radosław Tymiński i Jarosław Woroń. Publisher: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2020. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 615] (1).

Powered by Koha