Your search returned 57 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Problem przestępstw nieumyślnych na tle aktualnych wymagań teorii i praktyki / Władysław Mącior. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1968. Other title: De criminibus culposis ratione atque usu temporum nostrorum expositis.Availability: Copies available for loan: [M-068540] (1).
Przestępstwa prawa międzynarodowego : odpowiedzialność prawnomiędzynarodowa jednostki / Elżbieta Dynia. Publisher: Warszawa : Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-082879] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095632] (1).
Odpowiedzialność spółek, wspólników i zarządów / Kazimierz Juliusz Kmieciak, Mieszko Parszewski. Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Kontrakt, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-009391] (1).
Problemy odpowiedzialności karnej : księga ku czci profesora Kazimierza Buchały / pod red. Zbigniewa Ćwiąkalskiego [et al.]. Publisher: Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-013538] (1).
Odpowiedzialność karna lekarza / Genowefa Rejman. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1991. Availability: Copies available for loan: [M-024055] (8).
  Copies available for hold on place: [M-069054] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Czyn jako podstawa odpowiedzialności w prawie karnym / Przemysław Konieczniak. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Odpowiedzialność karna młodocianych : studium nad kryteriami karania / Marek J. Lubelski. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-036463] (1).
Teoretyczne podstawy odpowiedzialności karnej za przestępne współdziałanie / Piotr Kardas. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2001. Availability: Copies available for loan: [M-013352] (1).
  Copies available for hold on place: [M-000506] (1).
Odpowiedzialność karna lekarza za niepowodzenie w leczeniu / Andrzej Zoll. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-026902] (1).
Lists:
Odpowiedzialność karna za działanie na szkodę spółki / Dorota Czura-Kalinowska, Robert Zawłocki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-019271] (2).
  Copies available for hold on place: [M-095631] (1).
Odpowiedzialność karna członków sił zbrojnych Paktu Północnoatlantyckiego w świetle Traktatu z 1951 roku / Sebastian Oraniec ; Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Społeczno-Wychowawczy. Publisher: Warszawa : Oddział Edukacji Obywatelskiej : Agencja Wydawnicza CB, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-042103] (1).
Green criminology / edited by Nigel South and Piers Beirne. Publisher: Aldershot ; Burlington : Ashgate, copyright 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Komentarz do ustawy O odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary / Marian Filar, Zbigniew Kwaśniewski, Dariusz Kala ; pod red. Mariana Filara. Edition: Wyd. 2 uaktual.Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-095633] (1).
Zarząd spółki akcyjnej / Ryszard Czerniawski. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-051443] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Zasada jurysdykcji uniwersalnej w prawie międzynarodowym / Tomasz Ostropolski. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-109785] (1).
Zasady odpowiedzialności karnej : art. 8-31 KK : komentarz / Genowefa Rejman. Edition: Stan prawny: 1 stycznia 2009 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej : odpowiedzialność służbowa, cywilnoprawna i karna / pod red. Joanny Borkowskiej ; [aut.: Joanna Borkowska et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Odpowiedzialność karna akcjonariuszy i czlonków rad nadzorczych spółek akcyjnych / Ryszard Czerniawski. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Stan wyższej konieczności w polskim prawie karnym / Jerzy Lachowski. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-079075] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Postępowanie karne przeciwko podmiotom zbiorowym : rozważania na tle prawnoporównawczym z uwzględnieniem perspektywy konstytucyjnej i międzynarodowej oraz powinności wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej / Barbara Nita. Publisher: Sopot : Arche, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-103765] (1).
Ustawowe określenie sankcji karnej / Paweł Burzyński. Edition: Stan prawny na 6 marca 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu wolnego / Krzysztof Grajewski. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Zbieg przepisów ustawy w prawie karnym : analiza teoretyczna / Piotr Kardas. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-091267] (2).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Odpowiedzialność karna za dzieciobójstwo w prawie polskim / Agnieszka Księżopolska-Breś. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Lists:
Odpowiedzialność karna pracodawcy / Jarosław Marciniak. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa / Aneta Walewska-Borsuk. Edition: [Stan prawny na dzień 1 maja 2011 roku].Publisher: Warszawa : Municipium, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
System prawa karnego : zagadnienia ogólne / red. Andrzej Marek ; aut.: Ewa Bieńkowska [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Nauka o przestępstwie : zasady odpowiedzialności / red. Ryszard Dębski ; aut. Ryszard Dębski [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2013. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Instytucja czynnego żalu w prawie karnym w aspekcie prawnoporównawczym / Katarzyna Tkaczyk ; Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu. Publisher: Przemyśl : nakł. Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-103768] (1).
Odpowiedzialność karna za niewłaściwe leczenie : problematyka obiektywnego przypisania skutku / Tomasz Sroka. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Lists:

Powered by Koha