Your search returned 24 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Odpowiedzialność karna młodocianych : studium nad kryteriami karania / Marek J. Lubelski. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-036463] (1).
Teoretyczne podstawy odpowiedzialności karnej za przestępne współdziałanie / Piotr Kardas. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2001. Availability: Copies available for loan: [M-013352] (1).
  Copies available for hold on place: [M-000506] (1).
Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej : odpowiedzialność służbowa, cywilnoprawna i karna / pod red. Joanny Borkowskiej ; [aut.: Joanna Borkowska et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Odpowiedzialność karna akcjonariuszy i czlonków rad nadzorczych spółek akcyjnych / Ryszard Czerniawski. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Stan wyższej konieczności w polskim prawie karnym / Jerzy Lachowski. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
  Checked out (1).
Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu wolnego / Krzysztof Grajewski. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Odpowiedzialność karna za dzieciobójstwo w prawie polskim / Agnieszka Księżopolska-Breś. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Lists:
Odpowiedzialność karna pracodawcy / Jarosław Marciniak. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa / Aneta Walewska-Borsuk. Edition: [Stan prawny na dzień 1 maja 2011 roku].Publisher: Warszawa : Municipium, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Nauka o przestępstwie : zasady odpowiedzialności / red. Ryszard Dębski ; aut. Ryszard Dębski [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2013. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Odpowiedzialność karna za niewłaściwe leczenie : problematyka obiektywnego przypisania skutku / Tomasz Sroka. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Lists:
Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych : księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara. T. 1 / red. nauk. Andrzej Adamski [et al.]. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Dolna granica wieku odpowiedzialności karnej w prawie polskim / Magdalena Maraszek. Edition: Stan prawny na 1 maja 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Przestępstwo z art. 258 Kodeksu Karnego z 1997 r. : (studium prawnodogmatyczne) / Justyna Badziak. Publisher: Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-095311] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095310] (1).
Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta / Agnieszka Fiutak. Edition: Stan prawny na 29 lipca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Obiektywne oraz subiektywne przypisanie odpowiedzialności karnej / redakcja naukowa Jacek Giezek, Piotr Kardas. Edition: Stan prawny na 1 marca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Stopniowanie winy w prawie karnym / Piotr Zakrzewski. Edition: Stan prawny na 15 czerwca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-113409] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Pomoc psychologiczna : prawo i etyka w zawodach terapeuty i psychiatry / Agnieszka Fiutak. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Warszawa : Difin, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-106809] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Lists:
Zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej jako zbieg reżimów odpowiedzialności represyjnej / Anna Błachnio-Parzych. Edition: Stan prawny na 1 października 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-104502] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Odpowiedzialność karna notariusza w świetle art. 231 kodeksu karnego / Jacek Giezek. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Z problematyki zakazu pełnienia funkcji piastuna organu w spółkach handlowych : uwagi na marginesie przepisu art. 18 § 2 k.s.h. / Piotr Ochman. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Konwersja odpowiedzialności karnej w administracyjną w prawie polskim / Daria Danecka. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Umocowanie organów administracji publicznej do wymierzania kar / Emil Kruk. Source: Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku Białystok : WSAP, 2003-
Szkody na zdrowiu i życiu : praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń / Paweł Bała, Paweł Bieniek, Beata Biernacka, Monika Pigóra-Bieniek, Mariola Rozmus ; [redaktor naukowy Paweł Bała]. Publisher: Warszawa : SEDNO Wydawnictwo Akademickie, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-115917] (5).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Lists:

Powered by Koha