Your search returned 86 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Internet 2000 : prawo, ekonomia, kultura / pod red. Ryszarda Skubisza. Publisher: Lublin : Verba , 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-039657] (1).
Ochrona danych osobowych / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz ; Urząd Rady Ministrów. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-065830] (1).
Ochrona informacji niejawnych, ochrona danych osobowych : zbiór przepisów / wprow. Bolesław Kurzępa. Edition: Stan prawny na dzień 1 lutego 2000 r.Publisher: Bielsko-Biała : Studio Sto, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-098423] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona danych osobowych : komentarz / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2001 r.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-041484] (1).
  Copies available for hold on place: [M-034543] (1).
Bezpieczeństwo informacyjne w dobie terrorystycznych i innych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego / Krzysztof Liedel. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-079323] (2).
  Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Ochrona danych osobowych : komentarz / Janusz Barta, Paweł Fajgielski, Ryszard Markiewicz. Edition: 4. wyd., stan prawny na 1 listopada 2006 r.Publisher: Kraków : LEX, a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-055231] (3).
Ustawa o ochronie danych osobowych : komentarz / Arwid Mednis. Edition: Stan prawny na dzień 1 grudnia 1998 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-030004] (1).
  Copies available for hold on place: [M-041456] (1).
Ochrona danych osobowych : komentarz do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. / Ryszard Szałowski. Edition: Stan prawny na dzień 21 listopada 2000 r.Publisher: Zielona Góra : Zachodnie Centrum Organizacji, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-028518] (1).
  Copies available for hold on place: [M-041433] (1).
Ochrona danych osobowych w praktyce : pytania i odpowiedzi / Magdalena Królikowska, Tomasz Osiej. Edition: Stan prawny na dzień 1 lipca 2000 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Rewanż", 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-041463] (1).
Publicznoprawna ochrona informacji / Tomasz Szewc. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-053968] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona danych osobowych : aktualne problemy i nowe wyzwania / red. Grzegorz Sibiga, Xawery Konarski. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Bezpieczeństwo danych osobowych / Mariusz Polok. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-080395] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona danych osobowych / Irena Kamińska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-075925] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych / [oprac. Monika Krasińska ; Sylwia Mizerek] ; GIODO - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-084887] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawo karne komputerowe / Andrzej Adamski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych / [oprac. Andrzej Kaczmarek] ; GIODO - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, [Kancelaria Sejmu]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-079065] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
ABC rejestracji zbiorów danych osobowych / [oprac. Michał Bałdyga] ; GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-084889] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
ABC zasad przekazywania danych osobowych do państw trzecich / [oprac. Piotr Drobek] ; GIODO - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-084888] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Paweł Litwiński. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-054812] (3).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Ochrona Mienia i Informacji : fachowe czasopismo spełniające rolę doradcy, informatora, propagatora zasad i procedur bezpieczeństwa osób, mienia i danych. Publisher: Warszawa : Euro-Media, 2004-2019. Availability: Copies available for reference: [CA-938] (1).
  Copies available for hold on place: [CA-938] (7).
Dane osobowe w przedsiębiorstwie / Andrzej Krasuski, Dorota Skolimowska. Edition: [Stan prawny na 1 kwietnia 2007 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-102856] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ustawa o ochronie danych osobowych : komentarz : wzory pism i przepisy / Andrzej Drozd. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 1 sierpnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Zakres przetwarzania danych osobowych w działalności gospodarczej / Dorota Fleszer. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2008 r.Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Dostęp do informacji ustawowo chronionych, zarządzanie informacją : zagadnienia podstawowe dla dziennikarzy / Bogdan Fischer, Weronika Świerczyńska-Głownia. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-056983] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
Poradnik pełnomocnika ochrony / Marek Anzel, Rafał Czajka ; Oddział Pomorski Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych. Publisher: Gdańsk : Visual System, cop. 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-110404] (1).
Ochrona danych osobowych / wprowadzenie Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Edition: Stan prawny na 1 marca 2002 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-064696] (1).
Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy / red. nauk. Teresa Wyka, Arleta Nerka ; [aut.] Dominika Dörre-Nowak [et al.]. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Ustawa o ochronie danych osobowych : komentarz : wzory pism i przepisy / Andrzej Drozd. Edition: Stan prawny na 1 października 2004 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-065875] (1).
Internet : ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa = Internet : protection of freedom, property and security = Internet : der Schutz der Freiheit, des Eigentums und der Sicherheit / redakcja: Grażyna Szpor ; aut.: Andrzej Adamski [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Ochrona danych osobowych : komentarz / Janusz Barta, Paweł Fajgielski, Ryszard Markiewicz. Edition: 5 wyd., stan prawny na 1 czerwca 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-099073] (1).

Powered by Koha