Your search returned 53 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa narodowego / pod red. Jana Maciejewskiego. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-068478] (5).
  Copies available for hold on place: [M-107838] (1).
Edukacja dla ochrony cywilnej : organizacja i zarządzanie systemem / Paweł Tyrała. Publisher: Rzeszów : "Fosze", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-008503] (3).
  Copies available for hold on place: [M-114854] (1).
Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP : podręcznik dla studentek i studentów / pod redakcją naukową Ryszarda Jakubczaka ; zespół autorów: Ryszard Jakubczak [i 11 pozostałych]. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy "Bellona", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-046200] (5).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Obrona terytorialna - nowy element systemu militarnego RP / Ryszard Jakubczak, Józef Marczak. Publisher: Warszawa : BPiI MON : [Bellona], 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-087041] (1).
Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP : podręcznik dla studentek i studentów / pod red. nauk. Ryszarda Jakubczaka ; zespół aut. Ryszard Jakubczak [et al.]. Publisher: Warszawa : "Bellona", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-008508] (28).
Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem : teoria, praktyka, dydaktyka / Andrzej Dawidczyk, Jarosław Gryz, Stanisław Koziej. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-006177] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Współdziałanie jednostek obrony terytorialnej i policji w walce z terroryzmem / Jerzy Szafrański. Publisher: Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Obrona terytorialna Polski na progu XXI w. / Ryszard Jakubczak, Józef Marczak. Publisher: Warszawa : "Bellona", 1998. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Bezpieczeństwo i obronność Rzeczypospolitej Polskiej / Mieczysław Bieniek, Sławomir Mazur ; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-055287] (14).
Polska w amerykańskim systemie obrony antyrakietowej / Katarzyna Hołdak. Publisher: Warszawa : Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-097110] (2).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa Polski w XXI wieku : podręcznik do przysposobienia obronnego dla studentek i studentów / pod red. Ryszarda Jakubczaka, Aleksandry Skrabacz, Krzysztofa Gąsiorka ; zespół aut.: Ryszard Jakubczak [et al.]. Publisher: Warszawa : Bellona, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-049691] (1).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Kształtowanie się systemu planowania obronnego w kontekście pozamilitarnych przygotowań obronnych / pod red. Jarosława Kownackiego ; Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Polityki Obronnej. Publisher: Warszawa : Oficyna Drukarska, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-099192] (1).
Kierowanie obroną narodową Rzeczypospolitej Polskiej = National defence management of the Republic of Poland / Stanisław Koziej ; [Departament Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Ministerstwo Obrony Narodowej]. Publisher: Warszawa : MON. DBM ; Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1996. Other title: National defence management of the Republic of Poland.Availability: Copies available for hold on place: [M-089222] (1).
System obronności państwa : materiały do studiowania / Jan Wojnarowski ; Akademia Obrony Narodowej. Edition: (Dodr.).Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-076549] (5).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Bezpieczeństwo i obronność Rzeczypospolitej Polskiej / Mieczysław Bieniek, Sławomir Mazur ; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. Edition: Wyd. 2.Publisher: Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-092483] (7).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
  Checked out (1).
Prawa człowieka : wybrane zagadnienia i problemy / red. Laura Koba, Wiesław Wacławczyk. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-104090] (5).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
  Checked out (1).
Samorząd terytorialny w obronie narodowej Rzeczypospolitej Polskiej / red. i oprac. Waldemar Kitler ; [zespół aut.: Waldemar Kitler et al.] ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : AON. Wydział Wydawniczy, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-057715] (5).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Obrona cywilna (niemilitarna) w Polsce / Waldemar Kitler. Publisher: Warszawa : Departament Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej : Agencja Wydawnicza "Egros", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych / Dariusz Świecki. Edition: Wyd. 1 (trzeci dodruk), stan prawny oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego na dzień 20 kwietnia 2010 r., jak też zmiany wchodzące w życie 8 czerwca 2010 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, dr. 2011. Availability: Copies available for loan: [M-102089] (2).
Modernizacja Wojsk Lądowych impulsem rozwojowym dla polskiej gospodarki : (materiały konferencyjne) / red. nauk. Paweł Soroka. Publisher: Warszawa : Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego : Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-114847] (1).
Edukacja obronna społeczeństwa : materiały z III Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną 11 października 2006 r. we współpracy z Towarzystwem Wiedzy Obronnej oraz Stowarzyszeniem "Ruch Wspólnot Obronnych" / red. nauk.: Bernard Wiśniewski, Włodzimierz Fehler. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Teoretyczne aspekty przygotowań obronnych policji / Robert Socha ; Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Publisher: Katowice : Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Bezpieczeństwo publiczne : zarys problematyki / Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek, Zygmunt T. Niczyporuk. Edition: Wydanie II.Publisher: Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Obrona Cywilna w Polsce / Romuald Kalinowski. Edition: Wyd. 5.Publisher: Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-082369] (1).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Poland - a new power in transatlantic security / editors Marcin Zaborowski, David H. Dunn. Publisher: London ; Portland, Or. : Frank Cass, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-082583] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka : obszary analizy skuteczności europejskiego systemu ochrony praw człowieka / red. nauk. Jerzy Jaskiernia. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012. Other title: Obszary analizy skuteczności europejskiego systemu ochrony praw człowieka.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego / pod red. Grzegorza Sobolewskiego, Dariusza Majchrzaka ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Wpływ tarczy antyrakietowej na pozycję międzynarodową Polski : konsekwencje umieszczenia elementów systemu obrony przeciwrakietowej Stanów Zjednoczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej / red. nauk. Michał Chorośnicki, Artur Gruszczak. Publisher: Kraków : Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Kondycja gospodarczo-obronna państwa : istota i metodyka oceny / Sylwester Tomasz Kurek ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Strategiczno-Obronny. Instytut Ekonomii i Logistyki. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Obrona cywilna Rzeczpospolitej Polskiej / Franciszek R. Krynojewski. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2012. Availability: No copies available
  Checked out (1).

Powered by Koha