Your search returned 28 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zrozumieć rozwój - od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych : podręcznik socjologii rozwoju społecznego dla studentów socjologii, nauk politycznych i ekonomii / Kazimierz Krzysztofek, Marek S. Szczepański. Publisher: Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-050758] (2).
Poza lewicą i prawicą : przyszłość polityki radykalnej / Anthony Giddens ; przeł. Jacek Serwański. Publisher: Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2001. Other title: Beyond left and right.Availability: Copies available for loan: [M-105689] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Zrozumieć rozwój - od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych : podręcznik socjologii rozwoju społecznego dla studentów socjologii, nauk politycznych i ekonomii / Kazimierz Krzysztofek, Marek S. Szczepański. Edition: Wyd. 2.Publisher: Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-107868] (1).
Mitologia nowoczesności / Roberto Salvadori ; przeł. Halina Kralowa. Publisher: Warszawa : Fundacja Zeszytów Literackich, 2004. Other title: Mitologia della modernità.Availability: Copies available for loan: [M-005181] (1).
  Copies available for hold on place: [M-097206] (1).
Nowoczesność i tożsamość : "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności / Anthony Giddens ; przeł. Alina Szulżycka. Edition: Wyd. 1, 3 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-006115] (5).
  Copies available for hold on place: [M-108028] (1).
"Nowatorstwo i rutyny" : społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec procesów modernizacji (1840-1863) / Tomasz Kizwalter. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991. Online Access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-002564] (1).
  Copies available for hold on place: [M-002565] (1).
Spór o nowoczesność w poglądach Charlesa Taylora i Alasdaira MacIntyre'a : analiza krytyczna / Witold M. Nowak. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-107560] (1).
Religia jako pamięć / Danièle Hervieu-Léger ; tł. Magdalena Bielawska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-079187] (1).
  Copies available for hold on place: [M-097896] (1).
Konsekwencje nowoczesności / Anthony Giddens ; przekł. Ewa Klekot. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-084966] (3).
  Copies available for hold on place: [M-107753] (1).
Modernizacja refleksyjna : polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności / Ulrich Beck, Anthony Giddens, Scott Lash ; tł. Jacek Konieczny. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-110544] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108462] (1).
Przewodnik po kulturze nowoczesnej dla inteligentnych / Roger Scruton ; przekł. Jerzy Prokopiuk, Jan Przybył. Publisher: Łódź ; Wrocław : Wydawnictwo "Thesaurus", 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-108707] (1).
Utopia i nowoczesność : porównawcza analiza cywilizacji / Shmuel N. Eisenstadt ; przeł. Adam Ostolski. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-097922] (1).
Nigdy nie byliśmy nowocześni : studium z antropologii symetrycznej / Bruno Latour ; przekł. Maciej Gdula. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2011. Other title: Nous n'avons jamais été modernes.Availability: Copies available for hold on place: [M-107776] (1).
Lęk nowoczesny : eseje o demokracji i jej adwersarzach / Leszek Koczanowicz. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Między czasem minionym a przyszłym : osiem ćwiczeń z myśli politycznej / Hannah Arendt ; przeł. Mieczysław Godyń i Wojciech Madej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-108442] (1).
Dialektyczne feerie : szkoła frankfurcka i kultura popularna / Tomasz Majewski. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Officyna, cop. 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-108589] (1).
Anachronizm i aktualność : idea resocjalizacji w sporze o nowoczesność / Mariusz Sztuka. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Jednostka po nowoczesności : perspektywa socjologiczna / Mirosława Marody. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.4] (1).
Widmontologie nowoczesności : genezy / Jakub Momro. Publisher: Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN - Wydawnictwo, 2014. Availability: Copies available for hold on place: [M-107558] (1).
Stałe widmo barbarzyństwa / Leszek Dąbkowski. Source: Odra : [miesięcznik społeczno-kulturalny] Wrocław : Wrocławskie Wydaw. Prasowe RSW "Prasa", 1961-
Homo deus : krótka historia jutra / Yuval Noah Harari ; przełożył Michał Romanek. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2018. Availability: No copies available
  Checked out (2).
Nowoczesność i tożsamość : "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności / Anthony Giddens ; tł. Alina Szulżycka. Edition: Wyd. 2, 1 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Lists:
Hypermodernizm, czyli co zrobić, by tworzenie nowych pojęć nie poszerzało naszej wiedzy / Tadeusz Bartoś. Source: Edukacja Filozoficzna Warszawa : COMSNP, 1986-Online Access: Click here to access online
Hypermodernism as deceleration, re-stabilisation and reconciliation / Marcin Trepczyński. Source: Edukacja Filozoficzna Warszawa : COMSNP, 1986-Online Access: Click here to access online
Post-truth as a feature of hypermodern times / Miguel Ángel Quintana-Paz. Source: Edukacja Filozoficzna Warszawa : COMSNP, 1986-Online Access: Click here to access online
Hipermodernizm - próba przybliżenia / Jacek Migasiński. Source: Edukacja Filozoficzna Warszawa : COMSNP, 1986-Online Access: Click here to access online
Hipermodernistyczna, ambiwalentna postawa filozofa / Iwona Lorenc. Source: Edukacja Filozoficzna Warszawa : COMSNP, 1986-Online Access: Click here to access online

Powered by Koha