Your search returned 20 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zwalczanie nieuczciwej reklamy : zagadnienia cywilno-prawne / Ewa Nowińska. Publisher: Kraków : Universitas, cop. 1997. Availability: Copies available for loan: [M-047235] (3).
  Checked out (2).
Zwalczanie nieuczciwej reklamy : zagadnienia cywilno-prawne / Ewa Nowińska. Edition: Wyd. 2 rozszerz. i uaktual.Publisher: Kraków : Universitas, cop. 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 659] (1).
Prawo konsumenckie i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprowadzeniem Ewy Łętowskiej oraz z indeksem rzeczowym ; [red. Barbara Porzecka]. Edition: Stan prawny styczeń 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047125] (4).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Europäisches Lauterkeitsrecht / von Jochen Glöckner. Publisher: München : Verlag C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-044374] (1).
Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym : komentarz / Arkadiusz Michalak. Edition: Stan prawny: styczeń 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-076020] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
  Checked out (1).
Nieuczciwe praktyki handlowe w świetle prawodawstwa Unii Europejskiej : dyrektywa 2005/29/WE / Robert Stefanicki. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-078568] (3).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym : komentarz / Małgorzata Sieradzka. Edition: Stan prawny na 30 września 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-108125] (1).
Prawo konkurencji : testy, kazusy, tablice / Igor B. Nestoruk. Edition: Stan prawny na koniec 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck , 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym : komentarz / Robert Stefanicki. Edition: Stan prawny na 26 maja 2009 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Law against unfair competition : toward a new paradigm in Europe? / Reto M. Hilty, Frauke Henning-Bodewig (editors). Publisher: Berlin [etc.] : Springer, cop. 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-110693] (1).
Nieuczciwe praktyki rynkowe : materiały szkoleniowe / [autorzy: Dariusz Kasprzycki et al.]. Publisher: Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Instytut Prawa Własności Intelektualnej, [post 2007]. Availability: Copies available for hold on place: [M-048245] (1).
Z problematyki praw na dobrach niematerialnych / Elżbieta Wojcieszko-Głuszko [et al. ; red. Joanna Fitt, Izabela Ratusińska]. Publisher: Kraków : Uniwersytet JagiellońskiJ : Zakamycze, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-097002] (1).
Nieuczciwe praktyki rynkowe : ocena regulacji / pod redakcją Ewy Nowińskiej, Dariusza Kasprzyckiego. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-090446] (2).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Le droit de la concurrence au carrefour du droit communautaire et des droits internes, français et polonais, privés et publics : actes du séminaire franco-polonais de Cracovie du 23 avril 2010 = Prawo konkurencji na skrzyżowaniu prawa europejskiego i krajowego, publicznego i prywatnego : materiały z polsko-francuskiego seminarium, Kraków, dnia 23 kwietnia 2010 r. / sous la dir. du Pierre Serrand ; [aut. Maciej Durbas et al.]. Publisher: [Kraków : Wydawnictwo i Poligrafia Kurii Prowincjalnej Zakonu Pijarów, 2010]. Other title: Prawo konkurencji na skrzyżowaniu prawa europejskiego i krajowego, publicznego i prywatnego : materiały z polsko-francuskiego seminarium, Kraków, dnia 23 kwietnia 2010 r. | Actes du séminaire franco-polonais de Cracovie du 23 IV 2010 = Materiały z polsko-francuskiego seminarium, Kraków, 23 IV 2010 r..Availability: Copies available for loan: [M-084895] (3).
  Copies available for hold on place: [M-084894] (1).
Czarna lista nieuczciwych praktyk handlowych a granice prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji w Unii Europejskiej : analiza prawnoporównawcza / Monika Namysłowska. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawo konkurencji 25 lat : Pierwszy Polski Kongres Prawa Konkurencji / redakcja naukowa Tadeusz Skoczny. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Other title: Prawo konkurencji dwadzieścia pięć lat.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ekspertyza w sprawie regulacji nieuczciwych praktyk rynkowych skierowanych do konsumentów : Projekt "Konsument wobec nieuczciwych praktyk rynkowych" / redakcja Ewa Nowińska, Dariusz Kasprzycki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Odpowiedzialność karna za przestępstwo kopiowania zewnętrznej postaci produktu / Dagmara Milewicz-Bednarska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Reklama porównawcza i dostosowanie polskich regulacji prawnych do dyrektywy Nr 97/55/WE / Małgorzata Sieradzka. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Standardy rzetelności postępowania w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów : między prawem administracyjnym a prawem karnym / redakcja naukowa Wojciech Jasiński. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).

Powered by Koha