Your search returned 34 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Informator o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców / Centrum Informacji Europejskiej. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Komitet Integracji Europejskiej, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-065605] (1).
Nieruchomość a rynek / Ewa Kucharska-Stasiak. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Gospodarka nieruchomościami, własność lokali, ochrona praw lokatorów : akty prawne, komentarz, orzecznictwo / oprac. Tadeusz Fijałkowski. Edition: Stan prawny: 1 marca 2005 r.Publisher: Bydgoszcz ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Branta, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Własność nieruchomości / Stanisław Rudnicki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007 (2006). Availability: Copies available for loan: [M-061206] (2).
Rynek nieruchomości mieszkaniowych i jego specyfika jako czynniki determinujące ryzyko kredytowania hipotecznego / Jacek Łaszek. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Komunikacji Społecznej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.77] (1).
Umowa deweloperska / Piotr Kunicki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Kluczowe decyzje i umowy w inwestycjach budowlanych / Maciej Bielecki. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców / Joanna Kawecka-Pysz. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-063327] (5).
  Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Nieruchomości : problematyka prawna / Gerard Bieniek, Stanisław Rudnicki. Edition: Wyd. 4, (3 dodr.), stan prawny na 21 września 2007.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-049189] (2).
Rynek nieruchomości i jego podmioty / red. nauk. Elżbieta Gołąbeska ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Gospodarka nieruchomościami / Błażej Wierzbowski. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 30 czerwca 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-082139] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Nieruchomość w gospodarce rynkowej / Ewa Kucharska-Stasiak. Edition: Wyd. 1, 2 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-082145] (1).
Sprzedaż nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami / Rafał Padrak. Edition: Stan prawny na 1 maja 2005 r.Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Własność nieruchomości / Stanisław Rudnicki. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-061155] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Nieruchomości : problematyka prawna / Gerard Bieniek, Stanisław Rudnicki. Edition: Wyd. 5, (2 dodruk), stan prawny na 1 czerwca 2009.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-077290] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Rynek ziemi rolniczej w Polsce : uwarunkowania i tendencje rozwoju / Renata Marks-Bielska. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-099657] (1).
Wielkość i podmioty polskiego rynku nieruchomości w latach 1990-1998 / Leszek Kałkowski, Andrzej Sroczyński ; Instytut Gospodarki Mieszkaniowej. Publisher: Warszawa : IGM, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-081815] (1).
Nieruchomość w gospodarce rynkowej / Ewa Kucharska-Stasiak. Edition: Wydanie 1, 4 dodruk.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, druk 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Nieruchomości zabytkowe : inwestowanie i zarządzanie na przykładzie krakowskiego Kazimierza / Monika Kowalska. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2012. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-090169] (10).
  Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (2).
Hipoteczny pieniądz bankowy / Bogusław Półtorak. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Obrót prawny nieruchomościami / Agnieszka Maziarz. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Umowa deweloperska : konstrukcja prawna i zabezpieczenie wzajemnych roszczeń stron / Bartłomiej Gliniecki. Edition: Stan prawny na 1 marca 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-091221] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Umowa deweloperska w praktyce / red. nauk. Anna Szymańczyk ; [aut.] Maciej Makowski [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Almanach polskiego rynku nieruchomości / [red. Tomasz Błeszyński, Zbigniew Kubiński]. Publisher: Warszawa : Polska Federacja Rynku Nieruchomości, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-093491] (1).
Nieruchomość w gospodarce rynkowej / Ewa Kucharska-Stasiak. Edition: Wyd. 1, 6 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2006 [dr. 2013]. Availability: Copies available for loan: [M-094926] (2).
Nabycie lokalu lub domu od dewelopera : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania / red. nauk. Paweł Chmielnicki ; [aut.: Paweł Bała et al.]. Publisher: Warszawa : Difin, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Podatki i opłaty dotyczące nieruchomości / Ryszard Strzelczyk. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Zbywanie przez gminy części budynków / Andrzej Cisek. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Dopuszczalność przelewu nabytej w trybie przetargu wierzytelności o zawarcie umowy sprzedaży lub ustanowienia użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gmin lub Skarbu Państwa / Edward Gniewek. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Znowelizowana ustawa / Jerzy Jacyszyn. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-

Powered by Koha