Your search returned 9 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Die Sozialordnung der Bundesrepublik Deutschland / Lothar F. Neumann, Klaus Schaper. Edition: 4., überarbeitete und aktualisierte Aufl.Publisher: Bonn : Bundeszentrale für politische Bildung, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-061336] (1).
  Copies available for hold on place: [M-071649] (1).
Historia społeczna Trzeciej Rzeszy. 1 / Richard Grunberger ; przeł. Witold Kalinowski ; wstępem opatrzył Władysław Markiewicz. Publisher: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-085487] (2).
  Copies available for hold on place: [M-002253] (1).
Handwörterbuch zur Gesellschaft Deutschlands / (Hrsg.) Bernhard Schäfers, Wolfgang Zapf ; Red.: Sabina Misoch. Publisher: Bonn : Bundeszentrale für politische Bildung ; Opladen : Leske + Budrich, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-061344] (1).
Nazizm, Trzecia Rzesza a procesy modernizacji / wybór i oprac. Hubert Orłowski ; tł. Maria Tomczak. Publisher: Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.12/.14] (1).
Historia społeczna Trzeciej Rzeszy. 2 / Richard Grunberger ; przeł. Witold Kalinowski ; wstępem opatrzył Władysław Markiewicz. Publisher: Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-085488] (1).
  Copies available for hold on place: [M-061212] (1).
Obrona wybrzeża w 1939 r. : na tle rozwoju marynarki wojennej Polski i Niemiec / Andrzej Rzepniewski ; Wojskowy Instytut Historyczny. Edition: Wyd. 2 uzup.Publisher: Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1970. Availability: Copies available for hold on place: [M-062726] (1).
Być Polakiem w Niemczech : praca zbiorowa / pod red. Anny Wolff-Powęskiej i Eberharda Schulza ; [tł. Maria Wagińska-Marzec]. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-097219] (1).
Recenzja książki Julity Makaro "Gubin - miasto graniczne. Studium socjologiczne" / Anna Drabiuk. Source: Pogranicze : studia społeczne Białystok : Filia UW w Białymstoku, 1992-
Być Niemcem w Polsce / Zbigniew Kurcz. Source: Odra : [miesięcznik społeczno-kulturalny] Wrocław : Wrocławskie Wydaw. Prasowe RSW "Prasa", 1961-

Powered by Koha