Your search returned 87 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Polen und Deutschland : Nachbarn in Europa / [Redaktion Dietmar Storch ; Autoren Hans Henning Hahn, Wolfgang Jacobmeyer, Adam Krzemiński, Mieczysław Tomala, Hubert Orłowski u. a.]. Publisher: Hannover : Niedersächsischen Landeszentrale für Politische Bildung, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [MA-002756] (1).
Stosunki polsko-niemieckie : integracja i rozwój ziem zachodnich i północnych : praca zbiorowa / pod red. Bohdana Jałowieckiego i Jana Przewłockiego. Publisher: Katowice : Śląski Instytut Naukowy, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-030552] (1).
Die neuen Bedingungen der ökonomischen Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland / Zdzisław W. Puślecki ; [aus dem polnischen übers. von Barbara Schubert ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu]. Publisher: Poznań : "Terra", 2000. Availability: Copies available for hold on place: [MA-003619] (1).
Europa Środkowa jako obszar interesów regionalnych / pod red. Jana Przewłockiego. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-089086] (1).
Niemcy polscy 1944-1989 / Piotr Madajczyk. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-047401] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Polacy - Niemcy : wzajemne postrzeganie / Mieczysław Tomala. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-063496] (2).
  Copies available for hold on place: [M-067535] (1).
Przygraniczna współpraca wojskowa Polski z państwami sąsiedzkimi na przykładzie Śląskiego Okręgu Wojskowego / Marek Graf. Publisher: Warszawa : Polish Foundation of International Affairs, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-086334] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089208] (1).
Sprawa rzekomej mniejszości niemieckiej w PRL : (ekspertyza wykonana na zlecenie Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych) / Edmund Męclewski ; [Kacelaria Sejmu]. Publisher: Warszawa : [s.n.], 1984. Availability: Copies available for hold on place: [M-009195] (1).
Współpraca gospodarcza Polska-Niemcy : (tradycje, stan obecny, perspektywy) / Roland Pac, Jan Anusz. Publisher: Warszawa : Fundacja im. Friedricha Eberta w Polsce, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-009616] (1).
VII Forum Polsko-Niemieckie, Fellbach k. Stuttgartu, 2-5 grudnia 1992 r. Publisher: Warszawa : PISM, 1993. Other title: Forum Polsko-Niemieckie, 7.Availability: Copies available for loan: [M-009596] (1).
Współpraca wojskowa Polski i Niemiec w procesie umacniania bezpieczeństwa europejskiego : (tradycje, stan obecny i perspektywy) = Militärische Zusammenarbeit Deutschlands und Polens im Prozess der Stärkung der europäischen Sicherheit : (Tradition, Gegenwart und Zukunftsperspektiven / red. nauk. Roman Tomaszewski ; [tł. Tomasz Cymek]. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2002. Other title: Militärische Zusammenarbeit Deutschlands und Polens im Prozess der Stärkung der europäischen Sicherheit.Availability: Copies available for hold on place: [M-114792] (1).
Wspólne zadanie : Polska, Niemcy i Ukraina w przeobrażającej się Europie = Gemeinsame Aufgabe : Deutschland, Polen und die Ukraine im sich wandelnden Europa / Mateusz Fałkowski, Kai-Olaf Lang ; [tł. Dorota Fałkowska, Mateusz Fałkowski, Kai-Olaf Lang] ; Instytut Spraw Publicznych. [Program Europejski, Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP. Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit]. Publisher: Warszawa : ISP, 2004. Other title: Gemeinsame Aufgabe.Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Sprawa traktatu pokoju z Niemcami po II wojnie światowej / Jerzy Skibiński. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-022278] (1).
  Copies available for hold on place: [M-027766] (1).
Współpraca samorządu terytorialnego w Polsce ze środowiskami ziomkowskimi w Niemczech / Ryszard Formuszewicz. Publisher: Warszawa : Min. Spraw Zagranicznych. Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Polen und die deutsche Frage : mit einer Dokumentation zum deutsch-polnischen Vertrag vom 17. Juni 1991 / Michael Ludwig ; Forschungsinstitut der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Edition: 2., erw. Aufl.Publisher: Bonn : Europa Union Verl., 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-022162] (1).
Leben im deutsch-polnischen Spannungsfeld : Erinnerungen und Einsichten eines deutschen Journalisten aus Lodz / Otto Heike ; mit einem Vorwort von Johannes Rau. Publisher: Essen : R. Hobbing, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-022154] (1).
Polen : als deutscher Diplomat an der Weichsel / Klaus Reiff. Publisher: Bonn : Verlag J. H. W. Dietz Nachf., 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-022219] (1).
Forum Polonijne 1974 : przemówienia, referaty, dyskusja / [red. nauk. Hieronim Kubiak] ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Badań Polonijnych, Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia". Publisher: Kraków ; Warszawa : Uniwersytet Jagielloński, 1976. Availability: Copies available for loan: [M-054122] (1).
  Copies available for hold on place: [M-027447] (1).
Polacy i Niemcy po otwarciu granicy / [red. Teresa Pawlak-Lis]. Publisher: Warszawa : PISM, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-072771] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089121] (1).
Polityka zagraniczna zjednoczonych Niemiec / [red. Teresa Pawlak-Lis]. Publisher: Warszawa : PISM, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-072772] (1).
  Copies available for hold on place: [M-067571] (1).
Współpraca zagraniczna samorządu lokalnego w Wielkopolsce / Ryszarda Formuszewicz. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-075182] (1).
  Copies available for hold on place: [M-075993] (1).
Niemcy, Polska, Rosja : bezpieczeństwo europejskie i współpraca społeczeństw / red. Michał Dobroczyński ; [teksty z jęz. niem. tł. Alina Prystrom, teksty z jęz. ros. tł. Agnieszka Dobroczyńska, Bogumił Rychłowski]. Publisher: Warszawa : Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-089066] (1).
Sojusz nadziei : polsko-niemiecka współpraca wojskowa po 1989 roku / Jarosław Drozd. Publisher: Warszawa : Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-088916] (1).
Polsko-francusko-niemiecka współpraca w nowej Europie : stan i perspektywy : wybór materiałów z seminarium w Jadwisinie, (30 maja - 5 czerwca 1992 r.) / pod red. Jarosława Drozda ; aut. publikowanych ref. Karine Deneux [et al. ; tł. Katarzyna Janczak, Wojciech Więckowski, Aleksandra Wojtal]. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-051829] (2).
  Copies available for hold on place: [M-067540] (1).
Patrząc na Niemcy : od wrogości do porozumienia : 1945-1991 / Mieczysław Tomala. Publisher: Warszawa : Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-074681] (1).
Francja i Niemcy w procesie integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi/Unią Europejską (1989 - 2002) / Bogdan Koszel. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-083419] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Wybrane problemy stosunków polsko-niemieckich : (polityczne, wojskowe, współpracy przygranicznej) / [red. Teresa Pawlak-Lis] Publisher: Warszawa : PISM, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-072770] (1).
  Copies available for hold on place: [M-067561] (1).
IV Forum Przyszłości : polska://niemcy@2013 = IV. Zukunftsforum : polen://deutschland@2013 / [odpowiedzialny za publikację Henning Tewes]. Publisher: Warszawa : Fundacja Konrada Adenauera, 2002. Other title: Zukunftsforum, 4.Availability: Copies available for hold on place: [M-028225] (1).
Międzynarodowe implikacje procesu integracji europejskiej dla Polski i Niemiec / red. nauk. Erhard Cziomer, Marek Czajkowski. Publisher: Kraków : Dante, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-030630] (1).
Zeszyty Niemcoznawcze / Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : [Pol. Fund. Spraw Międzynarodowych], 1994-2003. Availability: Copies available for hold on place: [CA-912] (9).

Powered by Koha