Your search returned 40 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Metody badawcze w naukach społecznych / Chava Frankfort-Nachmias, David Nachmias ; przekład Elżbieta Hornowska. Publisher: Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2001. Other title: Research Methods in the Social Sciences.Availability: Copies available for loan: [M-047517] (2).
  Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Badania społeczne w praktyce / Earl Babbie ; przeł. Witold Betkiewicz [et al.] ; red. nauk. dokonała oraz przekł. przejrzała Agnieszka Kloskowska-Dudzińska. Edition: Wyd. 1, dodr. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-004643] (6).
  Checked out (1).
The survey methods workbook : from design to analysis / Alan Buckingham and Peter Saunders. Publisher: Cambridge ; Malden : Polity Press, copyright 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-018464] (1).
Studia z metodologii nauk społecznych / Stefan Nowak. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965. Availability: Copies available for loan: [M-008713] (2).
  Copies available for hold on place: [M-028956] (1).
Wstęp do metod i technik badań społecznych / Janusz Sztumski. Edition: Wyd. 6 zm. i uzup.Publisher: Katowice : "Śląsk", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-007435] (12).
  Copies available for reference: [CZ 303] (1).
  Checked out (1).
Badania społeczne w praktyce / Earl Babbie ; przeł. Witold Betkiewicz [et al.] ; red. nauk. dokonała oraz przekł. przejrzała Agnieszka Kloskowska-Dudzińska. Edition: Wyd. 1, 4 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-079279] (4).
  Copies available for reference: [CZ 303] (1).
  Checked out (1).
A macrosociological theory of societal systems : with special reference to the international system. 1 / ed. by Peter Heintz. Publisher: Bern [etc.] : Hans Huber Publishers, cop. 1972. Availability: Copies available for hold on place: [M-018272] (1).
Integrating research : a guide for literature reviews / Harris M. Cooper. Edition: 2nd ed., 11th impr.Publisher: Newbury Park [etc.] : Sage Publications, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-034869] (1).
Writing research papers : a complete guide / James D. Lester. Edition: 5th ed.Publisher: Glenview ; London : Scott, Foresman and Company, cop. 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-034991] (1).
Wybór pism socjologicznych / Stefan Czarnowski ; wybór i wstęp Janusza Sztumskiego. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1982. Availability: Copies available for loan: [M-101978] (2).
  Copies available for hold on place: [M-039946] (1).
Podstawy badań społecznych / Earl Babbie ; tł. Witold Betkiewicz [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-002900] (2).
  Checked out (2).
Problemy teorii rozwoju społecznego / Władysław Bieńkowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. Availability: Copies available for hold on place: [M-067804] (1).
Interpretacja danych jakościowych : metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji / David Silverman ; tł. Małgorzata Głowacka-Grajper, Joanna Ostrowska ; wprow. Krzysztof Tomasz Konecki. Edition: Wyd. 1, 1 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-051100] (4).
Prowadzenie badań jakościowych / David Silverman ; tł. Joanna Ostrowska ; red. nauk. Krzysztof Tomasz Konecki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-050893] (1).
Prowadzenie badań jakościowych / David Silverman ; tł. Joanna Ostrowska ; red. nauk. Krzysztof Tomasz Konecki. Edition: Wyd. 1, 1 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-050894] (8).
  Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Statystyczny drogowskaz : praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii / red. nauk. Sylwia Bedyńska, Aneta Brzezicka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Materiały wizualne w badaniach jakościowych / Marcus Banks ; tł. Paweł Tomanek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-058465] (1).
  Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Metody badań jakościowych. T. 1 / [Międzynarodowy komitet red. Pertti Alasuutari [et al.] ; red. Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln ; red. nauk. wyd. pol. Krzysztof Podemski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Other title: Sage handbook of qualitative research.Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Metody badań jakościowych. T. 2 / [Międzynarodowy komitet red. Pertti Alasuutari [et al.] ; red. Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln ; red. nauk. wyd. pol. Krzysztof Podemski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Other title: Sage handbook of qualitative research.Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Projektowanie badania jakościowego / Uwe Flick ; tł. Paweł Tomanek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Other title: Designing qualitative research.Availability: Copies available for loan: [M-063794] (1).
  Copies available for hold on place: [M-098888] (1).
Odkrywanie teorii ugruntowanej : strategie badania jakościowego / Barney G. Glaser, Anselm L. Strauss ; przeł. Marek Gorzko. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów / Tim Rapley ; tł. Anna Gąsior-Niemiec. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-063777] (1).
  Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Jakość w badaniach jakościowych / Uwe Flick ; tł. Paweł Tomanek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-106681] (2).
  Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Podstawy badań społecznych / Earl Babbie ; tłumaczenie Witold Betkiewicz [i 7 pozostałych]. Edition: Wydanie I - 1 dodruk.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-098816] (1).
Interpretacja danych jakościowych : metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji / David Silverman ; tłumaczenie Małgorzata Głowacka-Grajper, Joanna Ostrowska ; wprowadzenie Krzysztof Tomasz Konecki. Edition: Wydanie I, 2 dodruk.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-083704] (7).
  Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Studia z metodologii badań jakościowych : teoria ugruntowana / Krzysztof Konecki ; [Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-085630] (1).
Metody i techniki gromadzenia, opisu oraz analizy wyników badań empirycznych w naukach społecznych ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki / Czesław Lewicki, Wojciech Błażejewski. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Narzędziownia : jak badaliśmy (niewidzialne) miasto / Rafał Drozdowski [et al.]. Publisher: Warszawa : Fundacja Bęc Zmiana, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Analizowanie danych jakościowych / Graham Gibbs ; tł. Maja Brzozowska-Brywczyńska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-094857] (1).
  Copies available for reference: [CZ 303] (1).
  Checked out (1).
Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych : rekomendacje i praktyka badawcza / Małgorzata Rószkiewicz [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).

Powered by Koha