Your search returned 123 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wierzenia pierwotne i formy ustroju społecznego : pogląd na genezę religii ze szczególnym uwzględnieniem totemizmu ; O zasadzie ekonomii myślenia / Bronisław Malinowski ; teksty na nowo przejrzał, wstępem i przypisami opatrzył Andrzej K. Paluch. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1984. Availability: Copies available for loan: [M-077878] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088943] (1).
Filozof-artysta / Jean-Noël Vuarnet ; posł. Pierre Klossowski ; przekł. Krzysztof Matuszewski. Publisher: Gdańsk : słowo/obraz terytoria, cop. 2000. Other title: Philosophe-artiste.Availability: Copies available for hold on place: [M-094146] (1).
Filozofia nauki / Jan Such, Małgorzata Szcześniak. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-011253] (1).
Ontologia przyrodnicza / Jan Such, Małgorzata Szcześniak. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-010947] (1).
Scientific research. 2, The search for truth / Mario Bunge. Publisher: Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer-Verlag, 1967. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004621] (1).
Scientific research. 1, The search for system / Mario Bunge. Publisher: Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer-Verlag, 1967. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004722] (1).
Racjonalność i styl myślenia / wybrał, wstępem i posł. opatrzył Edmund Mokrzycki ; przeł. Mirosława Grabowska [et al. ; Instytut Filozofii i Socjologii]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN [Polskiej Akademii Nauk] : "Czytelnik", cop. 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-088637] (1).
The freedom of necessity / by J. D. Bernal. Publisher: London : Routledge & Kegan Paul, 1949. Availability: Copies available for hold on place: [MA-005989] (1).
O stanowieniu i obowiązywaniu prawa : zagadnienia podstawowe / Zygmunt Ziembiński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1995. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Więź społeczna i dziedzictwo krwi / Stanisław Ossowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 1966. Availability: Copies available for hold on place: [M-010900] (1).
Wstęp do idealizacyjnej teorii nauki / Leszek Nowak. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. Availability: Copies available for hold on place: [M-008045] (1).
Nauka - religia - dzieje : Seminarium w Castel Gandolfo, 16-19 sierpnia 1980 roku. Publisher: [Roma : s.n.], dr. 1981. Other title: Seminarium w Castel Gandolfo, 16-19 sierpnia 1980 roku.Availability: Copies available for hold on place: [M-009104] (1).
Pojęcie prawa nauki w XIX wieku : zbiór rozpraw / do dr. przygot. Władysław Krajewski ; Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Pracownia Historii Filozoficznych Zagadnień Nauk Przyrodniczych. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1967. Availability: Copies available for hold on place: [M-009210] (1).
Nauka o literaturze / Julian Krzyżanowski. Edition: Wyd. 2, uzup.Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969. Availability: Copies available for loan: [M-070909] (3).
Panorama myśli współczesnej / [red.] Gaëtan Picon ; teksty wybrali i omówili Roland Caillois [et al.]. Edition: Wyd. 3.Publisher: Paris : Libella, 1967. Other title: Panorama des idees contemporaines.Availability: Copies available for hold on place: [M-020409] (1).
Mieć czy być? / Erich Fromm ; przekł. Jan Karłowski ; słowo wstępne Mirosław Chałubiński. Edition: Wyd. 4 popr. (dodr.).Publisher: Poznań : Rebis, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-007446] (1).
  Copies available for reference: [CZ 1] (1).
Marks a nauka / J. D. Bernal ; [tł. Halina Suwała]. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1953. Availability: Copies available for hold on place: [M-028695] (1).
Mikołaj Kopernik i zagadnienie obiektywności praw naukowych / Roman Stanisław Ingarden. Publisher: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1953. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for hold on place: [M-029095] (1).
Notatki filozoficzne : ogólny opis natury i obszarów dalszych / Aleksander Konstalator. Publisher: Melbourne : Konstalator Co., 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-029146] (1).
American Scientist : the magazine of Society of the Sigma Xi and the Scientific Research Society. Publisher: New Haven, Conn. [etc.] : Sigma Xi, 1942-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-22] (13).
Anty-Dühring : pan Eugeniusz Dühring dokonuje przewrotu w nauce / Fryderyk Engels ; [z 3 niem. wyd. przeł. Paweł Hoffman]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1949. Availability: Copies available for hold on place: [M-071372] (1).
Die Religion / Georg Simmel. Publisher: Frankfurt a.M. : Literarische Anstalt Rütten & Loening, [1906]. Availability: Copies available for hold on place: [ZS-000172] (1).
Contemporary thought and politics / Ernest Gellner ; ed. with a pref. by I. C. Jarvie and Joseph Agassi. Publisher: London ; Boston : Routledge & Kegan Paul, 1974. Availability: Copies available for hold on place: [M-008820] (1).
Science of Science : an international journal of studies on scientific reasoning and scientific enterprise / Polish Academy of Sciences. Committee of the Science of Science. Publisher: Wrocław : Ossolineum, 1980-[1993]. Availability: Copies available for hold on place: [CA-682] (9).
Zeitschrift für Allgemeine Wissenschaftstheorie. Publisher: Wiesbaden : F. Steiner Verlag, 1970-1989. Other title: Journal for general philosophy of science.Availability: Copies available for hold on place: [CA-894] (10).
Journal for General Philosophy of Science. Publisher: Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1990-. Other title: Zeitschrift für Allgemeine Wissenschafstheorie.Online Access: Licencja krajowa | Licencja krajowa Availability: Copies available for hold on place: [CA-122] (4).
Konieczność, przypadek, prawo statystyczne / Władysław Krajewski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. Availability: Copies available for loan: [M-085887] (1).
  Copies available for hold on place: [M-033194] (1).
The sciences of the artificial / Herbert A. Simon. Edition: 2nd ed., 2nd print.Publisher: Cambridge ; London : The MIT Press, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-034997] (1).
Filozofia współczesna : wprowadzenie do zagadnień i kierunków. [1] / Michał Hempoliński. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. Availability: Copies available for loan: [M-062714] (2).
  Copies available for hold on place: [M-035695] (1).
Współczesne metody myślenia / Józef M. Bocheński ; [przeł. i oprac. Stanisław Judycki]. Publisher: Poznań : "W drodze", 1992. Availability: Copies available for loan: [M-036388] (1).

Powered by Koha