Your search returned 81 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Myśl pedeutologiczna i działanie nauczyciela. T. 2 / pod red. Alicji Anny Kotusiewicz. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-075864] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Praca badawcza nauczyciela / Władysław Zaczyński. Publisher: Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968. Availability: Copies available for hold on place: [M-013224] (1).
Vademecum młodego nauczyciela / Franciszek Filipowicz, Marcin Rataj. Edition: Wyd. 3 zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. Availability: Copies available for loan: [M-046482] (1).
  Copies available for hold on place: [M-039360] (1).
ABC organizacji pracy nauczyciela / Władysław Kobyliński. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-087139] (1).
Rola zawodowa pedagoga szkolnego / Irena Jundziłł. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-008768] (2).
  Copies available for hold on place: [M-087074] (1).
Doskonalący się nauczyciel : psychologiczne aspekty rozwoju profesjonalnego nauczycieli / Zbigniew B. Gaś. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Lists:
Ewaluacja procesu kształcenia w szkole wyższej / red. nauk. Anna Brzezińska i Jerzy Brzeziński. Publisher: Poznań : Wydaw. Fundacji Humaniora, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-087120] (1).
Lists:
Jak przygotować się do lekcji? : wybór materiałów dydaktycznych / Maria Węglińska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Impuls, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-003236] (3).
ABC organizacji pracy nauczyciela / Władysław Kobyliński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984. Availability: Copies available for loan: [M-046007] (1).
Vademecum młodego nauczyciela / Franciszek Filipowicz, Marian Rataj. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-046483] (1).
Kierowanie wychowawcze w toku lekcji / Andrzej Janowski. Edition: Wyd. 2 rozsz.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1974. Availability: Copies available for loan: [M-007830] (2).
  Copies available for hold on place: [M-012807] (1).
Polska szkoła i system edukacji : przemiany i perspektywy / Czesław Banach. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, [2001]. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Nauczyciel : tradycje, współczesność, przyszłość : studia i szkice / pod red. Stefana Wołoszyna ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN, 1978. Availability: Copies available for loan: [M-030739] (2).
  Copies available for hold on place: [M-013298] (1).
Praca pozalekcyjna i pozaszkolna / Maria Czerniewicz ; Instytut Pedagogiki. Publisher: Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1953. Availability: Copies available for hold on place: [M-009701] (1).
Umiejętności dydaktyczne nauczycieli klas I-III : (na przykładzie realizacji ćwiczeń syntaktycznych) / Ewa Szadzińska. Publisher: Katowice : Wydaw. UŚ, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-046445] (1).
  Copies available for hold on place: [M-087131] (1).
Problemy oceny pracy nauczyciela / Zdzisław Ratajek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-021210] (1).
Organizacja i doskonalenie pracy nauczyciela / Józef Kozłowski ; Instytut Pedagogiki. Publisher: Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968. Availability: Copies available for hold on place: [M-021122] (1).
Nauczyciel na starcie / Katarzyna Koletyńska, Halina Sitko. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Statystyka w pracy badawczej nauczyciela / Władysław Piotr Zaczyński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Żak, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-087350] (1).
Agora XII : training for mentally disabled people and their trainers : permitting the mentally disabled a genuine and appropriate exercise of their rights, Thessaloniki, 5 and 6 July 2001 / [ed. by Éric Fries Guggenheim, project manager ; EU ; CEDEFOP]. Publisher: Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-022820] (1).
  Copies available for hold on place: [M-022822] (1).
Wychowawca : miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich / [Andrzej Stypuła, red. nacz.]. Publisher: Kraków : Fundacja Źródło : przy współudziale Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców oraz Duszpasterstwa Nauczycieli "Ostoja", 1993-. Other title: Tutor.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-79] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-79] (14).
Dydaktyka przedmiotów zawodowych / Władysława Maria Francuz. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-071188] (1).
Unifikacja czy tożsamość edukacyjna w kształceniu pedagogicznym nauczycieli u progu zjednoczenia z Europą / praca pod red. Ryszarda Parzęckiego, Iwony Marii Strachanowskiej. Publisher: Bydgoszcz : Wydawnictwo "BORA", 2001. Other title: Unifikacja czy tożsamość edukacyjna.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Samouctwo informacyjne młodych nauczycieli akademickich / Kazimierz Wenta. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-030736] (1).
Lists:
Umiejętności dydaktyczne nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej : stan oraz próby ich kształtowania / Irena Adamek. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe WSP, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-030768] (1).
Kreatorzy edukacyjnego dialogu / pod red. Anny Karpińskiej. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-087040] (1).
Lists:
Kompetencje dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze nauczycieli w zreformowanej szkole : praca zespołowa / pod red. Kazimierza Misiołka ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Prywatny Zespół P.U.H. "Derrata" Sp. Z.O.O. Publisher: Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna : PZS PUH "Derrata", 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-030714] (1).
Adaptacja młodego nauczyciela w zawodzie : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Mazowiecką Wyższą Szkołę Humanistyczno-Pedagogiczną w Łowiczu / red. nauk. Teresa Wróblewska. Publisher: Łowicz : Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-030772] (1).
Lists:
Modernizowanie pedeutologii akademickiej / pod red. Krystyny Duraj-Nowakowej ; Kieleckie Towarzystwo Naukowe. Publisher: Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-050336] (3).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Lists:
Jak przygotowywać się do lekcji? : wybór materiałów dydaktycznych / Maria Węglińska. Edition: Wyd. 3.Publisher: Kraków : "Impuls", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-045700] (3).

Powered by Koha