Your search returned 50 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Polska szkoła i system edukacji : przemiany i perspektywy / Czesław Banach. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, [2001]. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Praca pozalekcyjna i pozaszkolna / Maria Czerniewicz ; Instytut Pedagogiki. Publisher: Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1953. Availability: Copies available for hold on place: [M-009701] (1).
Umiejętności dydaktyczne nauczycieli klas I-III : (na przykładzie realizacji ćwiczeń syntaktycznych) / Ewa Szadzińska. Publisher: Katowice : Wydaw. UŚ, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-046445] (1).
  Copies available for hold on place: [M-087131] (1).
Nauczyciel na starcie / Katarzyna Koletyńska, Halina Sitko. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046507] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Wychowawca : miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich / [Andrzej Stypuła, red. nacz.]. Publisher: Kraków : Fundacja Źródło : przy współudziale Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców oraz Duszpasterstwa Nauczycieli "Ostoja", 1993-. Other title: Tutor.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-79] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-79] (16).
Unifikacja czy tożsamość edukacyjna w kształceniu pedagogicznym nauczycieli u progu zjednoczenia z Europą / praca pod red. Ryszarda Parzęckiego, Iwony Marii Strachanowskiej. Publisher: Bydgoszcz : Wydawnictwo "BORA", 2001. Other title: Unifikacja czy tożsamość edukacyjna.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Kompetencje dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze nauczycieli w zreformowanej szkole : praca zespołowa / pod red. Kazimierza Misiołka ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Prywatny Zespół P.U.H. "Derrata" Sp. Z.O.O. Publisher: Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna : PZS PUH "Derrata", 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-030714] (1).
Adaptacja młodego nauczyciela w zawodzie : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Mazowiecką Wyższą Szkołę Humanistyczno-Pedagogiczną w Łowiczu / red. nauk. Teresa Wróblewska. Publisher: Łowicz : Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-030772] (1).
Nauczyciele przyszłej szkoły / Józef Kuźma. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Nauczyciele akademiccy w procesie kształcenia pedagogów u progu reformy systemu edukacji / pod red. Krystyny Duraj-Nowakowej ; Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna. Publisher: Kraków ; Łowicz : "Impuls", 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-040589] (1).
Etyczny wymiar edukacji nauczycielskiej / pod red. Antoniego Rumińskiego. Publisher: Kraków : Impuls : Instytut Nauk o Wychowaniu Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-095864] (1).
Współczesność a kształcenie nauczycieli / praca pod red. Henryki Kwiatkowskiej, Tadeusza Lewowickiego i Stanisława Dylaka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP. Publisher: Warszawa : WSP ZNP, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-040588] (1).
Założone a rzeczywiste funkcje nauczyciela w procesie edukacji wczesnoszkolnej / Alina Górniok-Naglik. Publisher: Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Polska szkoła i system edukacji : przemiany i perspektywy / Czesław Banach. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1995. Availability: Copies available for loan: [M-077495] (2).
Nauczyciel wobec problemów współczesności : praca / pod red. Beaty Pituły ; Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-072448] (1).
Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej / Wacław Strykowski, Justyna Strykowska, Józef Pielachowski. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 września 2007 r.Publisher: Poznań : Wydawnictwo eMPi2, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-048514] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Zatrudnianie nauczycieli : poradnik dyrektora-pracodawcy / pod red. Agnieszki Kosiarz ; [aut. Dorota Igielska et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Zatrudnianie i rozliczanie pracowników w oświacie : rachunkowość, sprawozdawczość, podatki, prawo pracy : praca zbiorowa / [red.: Małgorzata Machowiec, Katarzyna Rosińska, Magdalena Sobczak]. Publisher: Warszawa : INFOR, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Poznawcze potrzeby nauczycieli / Bartłomiej Gołek. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-063844] (5).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej / pod red. Grzegorza Goździewicza. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-093495] (3).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Zawód nauczyciela w Europie : profil, wyzwania, kierunki zmian. Raport 1, Kształcenie i początki pracy zawodowej : poziom gimnazjum / Eurydice ; [przetł. Magdalena Mazińska]. Publisher: Warszawa : Eurydice. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2004. Other title: Kształcenie i początki pracy zawodowej | Profession enseignante en Europe : profil, métier et enjeux..Availability: Copies available for hold on place: [M-078412] (1).
Stosunek pracy nauczyciela mianowanego / Wioletta Jędrychowska-Jaros. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Poza paradygmaty : pedagogika wielostronna : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Tadeuszowi Lewowickiemu. T. 1 / red. nauk. Ewa Ogrodzka-Mazur, Alina Szczurek-Boruta. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Szkolne interakcje zaburzające skuteczne wychowanie / Janusz Mastalski. Publisher: Kraków : Wydaw. Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-014615] (1).
Proces uczenia się przez całe życie : aspekty kształtowania kompetencji nauczycielskich / red. nauk. Joanna Aksman, Stanisław Nieciuński. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2012. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-115094] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 37.013.83] (1).
Uczeń zdolny - analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych : raport przygotowany w ramach projektu Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym / zespół Natalia Cybis [et al.]. Publisher: Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-097100] (3).
  Copies available for hold on place: [M-069503] (1).
W trosce o wychowanie w szkole / Mieczysław Łobocki. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Twórczość pracowników naukowych : regulacja prawna / Tomasz Bakalarz. Publisher: Warszawa : Difin, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 001.891] (1).
Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej / Jolanta Szempruch. Edition: Wyd. 2 uzup.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Tworzenie sytuacji bezpośredniego doświadczania i sytuacji otwartych jako jeden z najważniejszych sposobów pracy nauczyciela w przedszkolu / Elżbieta Jaszczyszyn. Source: Test : pismo naukowe Wydziału Pedagogiki i Psychologii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku Białystok : "Trans Humana" Wydaw. Uniwersyteckie, 1995-1997

Powered by Koha