Your search returned 21 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ewaluacja procesu kształcenia w szkole wyższej / red. nauk. Anna Brzezińska i Jerzy Brzeziński. Publisher: Poznań : Wydaw. Fundacji Humaniora, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-087120] (1).
Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą : poradnik dla dyrektorów szkół oraz pracowników organów je prowadzących i nadzorujących / Józef Pielachowski. Edition: Wyd. 3 zaktualizowane.Publisher: Poznań : eMPi2, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Umiejętności dydaktyczne nauczycieli klas I-III : (na przykładzie realizacji ćwiczeń syntaktycznych) / Ewa Szadzińska. Publisher: Katowice : Wydaw. UŚ, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-087131] (1).
  Checked out (1).
Problemy oceny pracy nauczyciela / Zdzisław Ratajek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-021210] (1).
Skuteczność kształcenia nauczycieli klas początkowych / pod red. Henryka Moroza. Publisher: Katowice : UŚ, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-030735] (1).
Optymalizacja kształcenia pedagogicznego : przygotowanie do rozwiązywania sytuacji dydaktycznych trudnych / Ewa Lachowicz ; [Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe WSP, 1990. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-087078] (1).
Kompetencje zawodowe nauczycieli i jakość kształcenia w dobie przemian edukacyjnych / pod red. Ryszarda Gmocha i Anny Krasnodębskiej ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-030764] (1).
Kompetencje pedagogiczne nauczycieli klas początkowych szkoły podstawowej do edukacji przyrodniczej / Irmina Zioło. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-040583] (1).
Kształcenie praktyczne przyszłych nauczycieli nowoczesnej szkoły / pod red. Józefa Kuźmy, Ryszarda Wrońskiego. Publisher: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-040726] (1).
Poznawcze potrzeby nauczycieli / Bartłomiej Gołek. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-063844] (5).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Psychologia osiągnięć szkolnych uczniów : czynniki konwencjonalne i niekonwencjonalne / Wiesław Sikorski. Publisher: Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ - Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Uczeń zdolny - analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych : raport przygotowany w ramach projektu Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym / zespół Natalia Cybis [et al.]. Publisher: Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-097100] (3).
  Copies available for hold on place: [M-069503] (1).
Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego : kontrola, ocena, testowanie / Hanna Komorowska. Edition: Dodr. wyd. 1.Publisher: Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Kształcenie osób dorosłych : aktywność w życiu zawodowym / redakcja: Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. Publisher: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Lists:
Sześciolatek w szkole / redakcja naukowa Anida Szafrańska. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2014. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-104290] (4).
  Copies available for reference: [CZ KA 37] (1).
Indywidualny styl pedagogiczny jako przejaw twórczości nauczycieli - na podstawie badań autobiograficznych / Wanda Dróżka. Source: Studia Pedagogiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-2009Source: Dyspozycje twórcze i zdolności : Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008Other title: Indyvidual pedagogical style as the indication of teachers' creative activity - from autobiographical research.Online Access: Click here to access online
Między założeniami a rzeczywistością szkolną / Elżbieta Misiorna. Source: Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006
Wybrane obszary zaniedbań w edukacji wczesnoszkolnej na wsi i w mieście / Małgorzta Suświłło. Source: Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006
Problemy kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji w uczelniach wyższych w Polsce / redakcja naukowa Marzenna Nowicka, Ewa Skrzetuska. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-114054] (4).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Nauczyciel doskonały : kształtowanie się nauczycielskiego zawodu, warunki, kryteria i mierniki efektywności pracy nauczyciela / Janusz Bielski. Edition: Wyd 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. Availability: Copies available for loan: [M-114949] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Ocena i awans zawodowy nauczycieli : różne perspektywy, różne oczekiwania / Anna Zielińska. Source: Kwartalnik Pedagogiczny Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956-Online Access: Click here to access online

Powered by Koha