Your search returned 172 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Forum Młoda Europa - Kluby Europejskie : [Warszawa 21 kwietnia 1995 r. / oprac. pod red. Marioli Iwanowskiej-Maćkowiak ; Komitet Integracji Europejskiej]. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Warszawa : Komitet Integracji Europejskiej, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-065802] (1).
Przemiany szkolnictwa wyższego u progu XXI wieku / pod red. Zbigniewa P. Kruszewskiego ; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Publisher: Płock : Wydaw. Naukowe Novum, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Szkoła w okresie przemian edukacyjnych / pod red. Jadwigi Włodek-Chronowskiej. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1992. Other title: Schola tempore, quo ratio ac via iuvenes erudiendi commutatur, quatenus commutationes subeat quatenusque eas efficiat.Availability: Copies available for loan: [M-040591] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012874] (1).
Kształcenie pedagogiczne studentów uniwersytetów i wyższych szkół pedagogicznych / pod red. Anny Łukawskiej. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1994. Other title: De arte paedagogica in universitatibus et scholis superioribus paedagogicis iuvenibus tradenda.Availability: Copies available for loan: [M-012887] (2).
  Copies available for hold on place: [M-012888] (1).
Nauczyciele i wychowankowie / pod red. Jana Jerschiny. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1986. Other title: De praeceptoribus alumnisque.Availability: Copies available for hold on place: [M-070303] (1).
Myśl pedeutologiczna i działanie nauczyciela. T. 2 / pod red. Alicji Anny Kotusiewicz. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-075864] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Nauczyciel : teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli / Allen T. Pearson ; tł. Andrzej Janowski, Maciej Janowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-100698] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Kształcenie nauczycieli szkół zawodowych / Michał Godlewski, Zygmunt Wiatrowski. Publisher: [S.l.] : Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, 1971 (Wrocław : Wrocławska Druk. Dziełowa). Availability: Copies available for loan: [M-070407] (2).
Ewaluacja procesu kształcenia w szkole wyższej / red. nauk. Anna Brzezińska i Jerzy Brzeziński. Publisher: Poznań : Wydaw. Fundacji Humaniora, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-087120] (1).
Indywidualne teorie nauczycieli : geneza, badanie, kształtowanie / Krzysztof Polak. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-087148] (1).
Kształcenie nauczycieli w kontekście integracji europejskiej / pod red. Mariana Ochmańskiego. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-047980] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Kształcenie psychologiczne nauczycieli / Józef Jerzak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-012813] (1).
Szkoła współczesna : przemiany i tendencje rozwojowe / Wincenty Okoń. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-078356] (1).
Tradycja i wyzwania : księga pamiątkowa na 75-lecie założenia Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1921-1996 / red. nauk. Kazimiera Pacławska. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 1996. Availability: Copies available for loan: [M-013064] (2).
  Copies available for hold on place: [M-013078] (1).
Tradycja i wyzwania : edukacja - niepodległość - rozwój / red. nauk. Kazimiera Pacławska. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 1998. Other title: Tradition and challenge | Traditionen und Herausforderungen.Availability: Copies available for hold on place: [M-012942] (1).
Nauczyciel : tradycje, współczesność, przyszłość : studia i szkice / pod red. Stefana Wołoszyna ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN, 1978. Availability: Copies available for loan: [M-030739] (2).
  Copies available for hold on place: [M-013298] (1).
Pedagogika wczesnoszkolna / Ryszard Więckowski. Edition: Wyd. 3 popr., uzup. i zaktual.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-046515] (3).
  Copies available for hold on place: [M-087118] (1).
W poszukiwaniu modelu dydaktyki akademickiej / red. nauk. Danuta Skulicz. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2004. Other title: Seminarium Dydaktyki Akademickiej, 1.Availability: Copies available for loan: [M-046442] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
O kształceniu nauczyciela szkoły podstawowej w Polsce i świecie / Wacław Wojtyński. Publisher: Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971. Availability: Copies available for hold on place: [M-015306] (1).
Agora XII : training for mentally disabled people and their trainers : permitting the mentally disabled a genuine and appropriate exercise of their rights, Thessaloniki, 5 and 6 July 2001 / CDEFOP. Publisher: Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-022820] (1).
  Copies available for hold on place: [M-022822] (1).
PROFF - professionalisation of VET teachers for the future / Pia Cort, Auli Härkönen, Kristiina Volmari ; [CEDEFOP]. Publisher: Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2004. Other title: Professionalisation of VET teachers for the future.Availability: Copies available for hold on place: [M-022847] (1).
Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury / red. Anna Janus-Sitarz. Publisher: Kraków : Universitas, cop. 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Kwartalnik Pedagogiczny / redaktor naczelny Bogdan Suchodolski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956-. Other title: KP.Online Access: Spisy treści i abstrakty od nr 1-2/1997 | Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-1317] (22).
Unifikacja czy tożsamość edukacyjna w kształceniu pedagogicznym nauczycieli u progu zjednoczenia z Europą / praca pod red. Ryszarda Parzęckiego, Iwony Marii Strachanowskiej. Publisher: Bydgoszcz : Wydawnictwo "BORA", 2001. Other title: Unifikacja czy tożsamość edukacyjna.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
W poszukiwaniu nowych koncepcji kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych / pod red. Mariana Ochmańskiego. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-030737] (1).
Skuteczność kształcenia nauczycieli klas początkowych / pod red. Henryka Moroza. Publisher: Katowice : UŚ, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-030735] (1).
Praktische Ausbildung von Unterstufenlehrern / Lucjan Olszewski ; Pädagogische Hochschule "Jan Kochanowski". Publisher: Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-030746] (1).
Przygotowanie studentów do zawodu nauczycielskiego w procesie praktyk pedagogicznych / Maria Jakowicka. Publisher: Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 1974. Availability: Copies available for hold on place: [M-030751] (1).
Optymalizacja kształcenia pedagogicznego : przygotowanie do rozwiązywania sytuacji dydaktycznych trudnych / Ewa Lachowicz ; [Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe WSP, 1990. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-087078] (1).
Nauczyciel szkoły zawodowej w integrującej się Europie : materiały z seminarium naukowego w Ciechocinku, w dniach 7-9 września 1993 r. / pod red. Henryka Błażejowskiego ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. Publisher: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-030749] (1).

Powered by Koha