Your search returned 43 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Praca małych grup na lekcji : materiały z zakresu alternatywnych form nauczania / Bożena Tacher ; Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna. Publisher: Koszalin : Wydawnictwo Miscellanea, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-025946] (34).
  Copies available for hold on place: [M-087135] (1).
Wybrane metody i techniki aktywizujące : zastosowania w procesie nauczania i uczenia się matematyki / Maria Wójcicka. Publisher: Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Warsztaty edukacji twórczej / pod red. Elżbiety Olinkiewicz i Ewy Repsch. Edition: Wyd. 2.Publisher: Wrocław : Europa, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej. Cz. 1 / Jadwiga Krzyżewska. Publisher: Suwałki : Omega, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Aktywizujące metody i techniki w edukacji. Cz. 2 / Jadwiga Krzyżewska. Publisher: Suwałki : Omega, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Dialog edukacyjny / Marian Śnieżyński. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-045671] (5).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Creating stories with children / Andrew Wright. Edition: 5th impr.Publisher: Oxford: Oxford University Press, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Storytelling with children / Andrew Wright. Publisher: Oxford : Oxford University Press, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Grammar practice activities : a practical guide for teachers / Penny Ur ; consultant and ed. Michael Swan. Edition: 21st print.Publisher: Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Szkoła promująca rozwój dzieci : założenia koncepcyjne i cele ogólne / pod red. Józefa Kuźmy i Iwony Czai-Chudyby ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydział Pedagogiczny. Publisher: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-014551] (1).
Odkryjmy Montessori raz jeszcze... : program wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie założeń pedagogiki Marii Montessori w Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi / Anetta Albinowska [et al.]. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-049140] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole / Kristina Skjöld Wennerström, Mari Bröderman Smeds ; z jęz. szwedz. przeł. Ilona Łabędzka-Karlöf. Publisher: Kraków : "Impuls", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-049141] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Wymiary edukacji zintegrowanej / Iwona Kopaczyńska, Agnieszka Nowak-Łojewska ; Uniwersytet Zielonogórski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-049142] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Uczymy się uczyć / Mel Silberman ; przekł. Jarosław Rybski. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-076393] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Learner autonomy : a guide to developing learner responsibility / Ágota Scharle, Anita Szabó ; consultant an ed. Penny Ur. Edition: 6th print.Publisher: Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Dialogue in foreign language education / ed. by Monika Kusiak. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-056552] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie : przewodnik po metodach aktywizujących / Edyta Brudnik, Anna Moszyńska, Beata Owczarska. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-062071] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Angielski dla rodziców : przewodnik metodyczny / Grzegorz Śpiewak. Publisher: Warszawa : deDomo Education, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Angielski dla rodziców ucznia : przewodnik językowy / Agnieszka Szeżyńska ; koncepcja i konsult. metodyczna Grzegorz Śpiewak. Publisher: Warszawa : deDomo Education, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Angielski dla rodziców przedszkolaka : przewodnik językowy / Agnieszka Szeżyńska ; koncepcja i konsult. metodyczna Grzegorz Śpiewak. Publisher: Warszawa : deDomo Education, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Angielski dla rodziców nastolatka : przewodnik językowy / Agnieszka Szeżyńska ; koncepcja i konsult. metodyczna Grzegorz Śpiewak. Publisher: Warszawa : deDomo Education, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Z zabawą i bajką w świecie sześciolatka / Lucyna Bzowska [et al.]. Edition: Wyd. 3.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Supernauczanie : perspektywy nowej edukacji / Janusz Gnitecki. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Oddział, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-085184] (1).
Metody aktywizujące w pracy z uczniem / Anna Kožuh. Publisher: Split : Sedamdeset Sedam, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Drama : techniki, strategie, scenariusze / Kamila Witerska. Publisher: Warszawa : Difin, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi / Mariola Jąder. Edition: Wyd. 3.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. Availability: Copies available for loan: [M-113984] (1).
Wybrane aspekty procesu kształcenia w reformującej się szkole / pod red. Ewy Smak, Katarzyny Wereszczyńskiej i Małgorzaty Ganczarskiej ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Uniwersytet Opolski : Wydawnictwo Nowik, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Creative expression and the 21st century education / edited by Małgorzata Suświłło, Adam Grabowski. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Pedagogiczne aspekty rekreacji, turystyki i wypoczynku dzieci i młodzieży w przedszkolu, szkole i poza szkołą : praca zbiorowa / pod red. nauk. Mirosława Kisiela ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 379.8] (1).
Pronunciation / Clement Laroy. Publisher: Oxford : Oxford University Press, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-105880] (1).

Powered by Koha