Your search returned 78 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Nauki pedagogiczne a praktyka edukacyjna : materiały z polsko-niemieckiego sympozjum naukowego zorganizowanego przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 26-27 maja 1988 r. / pod red. Stanisława Palki. Publisher: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1989. Other title: De artis paedagogicae ratione atque usu.Availability: Copies available for loan: [M-085234] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012884] (1).
Innowacyjna i eksperymentalna działalność szkół : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 7 i 8 czerwca 1990 r. / pod red. Stanisława Palki. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991. Other title: De novis quibusdam rebus et experimentis a scholarum magistris peragendis.Availability: Copies available for loan: [M-040590] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012892] (1).
Szkoła w okresie przemian edukacyjnych / pod red. Jadwigi Włodek-Chronowskiej. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1992. Other title: Schola tempore, quo ratio ac via iuvenes erudiendi commutatur, quatenus commutationes subeat quatenusque eas efficiat.Availability: Copies available for loan: [M-040591] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012874] (1).
Działalność wychowawcza szkoły : wstęp do badań systemowych / Julian Radziewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-098242] (1).
Pedagogika alternatywna : dylematy teorii / red. nauk. Bogusław Śliwerski. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Kraków : Impuls, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-074829] (2).
  Copies available for hold on place: [M-087146] (1).
Z zagadnień modernizacji kształcenia pedagogicznego studentów / pod red. Mieczysława Łobockiego. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-027707] (6).
  Copies available for hold on place: [M-087351] (1).
Lists:
Alternatywne nauczanie języków obcych w XX wieku : sugestopedia / Barbara Anisimowicz. Publisher: Warszawa : DiG, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-070311] (1).
Systemy edukacyjne cywilizacji przełomu XX i XXI wieku / Urszula Świętochowska. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2000. Availability: Copies available for loan: [M-003635] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Raport o stanie oświaty w PRL / Komitet Ekspertów dla Opracowania Raportu o Stanie Oświaty w PRL. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1973. Availability: Copies available for loan: [M-013206] (1).
  Copies available for hold on place: [M-013261] (1).
Współczesne innowacje w systemie oświaty i wychowania / pod red. Romany Miller ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN, 1976. Availability: Copies available for loan: [MA-006406] (2).
  Copies available for hold on place: [M-013297] (1).
Nauczanie problemowe we współczesnej szkole / Wincenty Okoń. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975. Availability: Copies available for loan: [M-040729] (4).
  Copies available for hold on place: [M-069823] (1).
Edukacja : studia, badania, innowacje / Instytut Badań Pedagogicznych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983-. Other title: Kwartalnik Naukowy Edukacja | Edukacja : kwartalnik naukowy.Online Access: Od 2012 Availability: Copies available for reference: [CB-24] (1).
  Copies available for hold on place: [CB-24] (14).
Modernizowanie edukacji wczesnoszkolnej : wybrane próby / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz ; Uniwersytet Zielonogórski. Publisher: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-045873] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Nowoczesność w kształceniu i wychowaniu / wybór artykułów z kwartalnika "Perspectives" wydawanego przez UNESCO i red. nauk. Czesława Kupisiewicza ; [tł. Eugenia Chłapowska, Maria Kozakiewicz]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-021132] (1).
Pedagogika dramy : teoria i praktyka / Krystyna Pankowska. Publisher: Warszawa : Żak, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-046496] (2).
  Copies available for hold on place: [M-087141] (1).
Agora XI : the learning region, Thessaloniki, 15 to 16 March 2001 / [ed. by Éric Fries Guggenheim, project manager ; EU ; CEDEFOP]. Publisher: Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-022802] (1).
Literacy theory in the age of the internet / ed. by Todd Taylor and Irene Ward. Publisher: New York : Columbia University Press, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-030285] (1).
Edukacyjne problemy czasu globalizacji w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Teoria i praktyka kształcenia w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-111997] (1).
Lists:
Kompetencje nauczycieli w reformowanej szkole / pod redakcją Marii Teresy Michalewskiej, przy współpracy Piotra Kowolika. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-030712] (1).
Lists:
Szkoła w XX wieku : kierunki i próby przebudowy / Czesław Kupisiewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Other title: Szkoła w dwudziestym wieku.Availability: Copies available for loan: [M-055823] (2).
  Copies available for hold on place: [M-014604] (1).
Lists:
Jak przygotowywać się do lekcji? : wybór materiałów dydaktycznych / Maria Węglińska. Edition: Wyd. 3.Publisher: Kraków : "Impuls", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-045700] (3).
Strategie reform oświatowych w Polsce na tle porównawczym : zbiór studiów = Strategies of educational reforms in Poland in a comparative perspective / pod red. Ireny Wojnar, Andrzeja Bogaja, Jerzego Kubina ; Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 1999. Other title: Strategies of educational reforms in Poland in a comparative perspective.Availability: Copies available for hold on place: [M-087132] (1).
Principles and procedures of curriculum improvement / Vernon E. Anderson. Edition: 2nd ed.Publisher: New York : The Ronald Press Company, 1965. Availability: Copies available for hold on place: [M-040270] (1).
Psychologiczno-pedagogiczne kształcenie nauczycieli / pod red. Józefa Kuźmy i Haliny Kosętki ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich. Publisher: Kraków : Wydaw. Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-085216] (4).
  Copies available for hold on place: [M-040621] (1).
Uwarunkowania działalności innowacyjnej nauczycieli / Czesław Barański. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-040669] (1).
Marzenia o teorii nauczania : perspektywy rozwoju dydaktyk przedmiotowych / Władysław Błasiak. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-040677] (1).
Szkolnictwo wyższe : stan i kierunki przebudowy / Jan Kluczyński. Publisher: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-040717] (1).
Szkoła promująca rozwój dzieci : założenia koncepcyjne i cele ogólne / pod red. Józefa Kuźmy i Iwony Czai-Chudyby ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydział Pedagogiczny. Publisher: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-014551] (1).
Europe - the strategic choices / editors Antoni Kukliński, Krzysztof Pawłowski ; Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University. Publisher: Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-093014] (1).
  Copies available for hold on place: [M-043954] (1).

Powered by Koha