Your search returned 40 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Z zagadnień modernizacji kształcenia pedagogicznego studentów / pod red. Mieczysława Łobockiego. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-027707] (6).
  Copies available for hold on place: [M-087351] (1).
Systemy edukacyjne cywilizacji przełomu XX i XXI wieku / Urszula Świętochowska. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2000. Availability: Copies available for loan: [M-003635] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Edukacja : studia, badania, innowacje / Instytut Badań Pedagogicznych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983-. Other title: Kwartalnik Naukowy Edukacja | Edukacja : kwartalnik naukowy | Kwartalnik Edukacja.Online Access: Od 2012 Availability: Copies available for reference: [CB-24] (1).
  Copies available for hold on place: [CB-24] (14).
Modernizowanie edukacji wczesnoszkolnej : wybrane próby / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz ; Uniwersytet Zielonogórski. Publisher: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-045873] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Agora XI : the learning region, Thessaloniki, 15 to 16 March 2001 / [ed. by Éric Fries Guggenheim, project manager ; EU ; CEDEFOP]. Publisher: Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-022802] (1).
Edukacyjne problemy czasu globalizacji w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Teoria i praktyka kształcenia w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-111997] (1).
Kompetencje nauczycieli w reformowanej szkole / pod redakcją Marii Teresy Michalewskiej, przy współpracy Piotra Kowolika. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-030712] (1).
Strategie reform oświatowych w Polsce na tle porównawczym : zbiór studiów = Strategies of educational reforms in Poland in a comparative perspective / pod red. Ireny Wojnar, Andrzeja Bogaja, Jerzego Kubina ; Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 1999. Other title: Strategies of educational reforms in Poland in a comparative perspective.Availability: Copies available for hold on place: [M-087132] (1).
Psychologiczno-pedagogiczne kształcenie nauczycieli / pod red. Józefa Kuźmy i Haliny Kosętki ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich. Publisher: Kraków : Wydaw. Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-085216] (4).
  Copies available for hold on place: [M-040621] (1).
Europe - the strategic choices / editors Antoni Kukliński, Krzysztof Pawłowski ; Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University. Publisher: Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-093014] (1).
  Copies available for hold on place: [M-043954] (1).
Pedagogika alternatywna : postulaty, projekty i kontynuacje. T. 2, Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne / pod red. nauk. Bogusława Śliwerskiego. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Other title: Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne.Availability: Copies available for hold on place: [M-069595] (1).
Wymiary edukacji zintegrowanej / Iwona Kopaczyńska, Agnieszka Nowak-Łojewska ; Uniwersytet Zielonogórski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-049142] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Edukacja w wolności / Wiesława Śliwerska, Bogusław Śliwerski [et al.] ; [red. Wojciech Śliwerski]. Edition: Wyd. 3 zm. i poszerz.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
  Checked out (1).
Innowacyjność w procesie kształcenia w uczelniach cywilnych i wojskowych / pod red. Wojciecha Horynia. Publisher: Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Universities after communism : the Hannah Arendt Prize and the reform of higher education in East Central Europe / Ralf Dahrendorf. Publisher: Hamburg : ed. Körber Stiftung, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Edukacja alternatywna w XXI wieku / red. nauk. Zbyszko Melosik i Bogusław Śliwerski. Publisher: Poznań ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Other title: Edukacja alternatywna w dwudziestym pierwszym wieku.Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Nowoczesne kształcenie z wykorzystaniem technik multimedialnych : możliwości i przykłady / pod red. Janusza Olearnika ; aut. Janusz Olearnik [et al.] ; Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu. Publisher: Wrocław : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-094539] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Lists:
Wybrane zagadnienia wdrażania e-learningu w szkole wyższej na przykładzie WSFiZ w Białymstoku / red. nauk.: Nina Siemieniuk, Romuald Mosdrof. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Lists:
Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego / pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała ; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era ; Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-091636] (2).
  Copies available for hold on place: [M-107925] (1).
Lists:
Polityka, aksjologia i kreatywność w edukacji jutra / red. Kazimierz Denek [et al.]. Publisher: Sosnowiec : Wyższa Szkoła Humanitas. Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-083952] (1).
From nursery school to the professional activity / ed. by Kazimierz Denek [et al.]. Publisher: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas". Wyższa Szkoła Humanitas, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-083954] (1).
Pedagogiczne i społeczne wsparcie uzdolnionych dzieci i młodzieży. 2 / pod red. Ołeny Boczarowej i Joanny Aksman. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2013. Other title: Pedagogìčna ta suspìl'na pìdtrimka obdarovanih dìtej i molodì..Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-111971] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 37] (1).
Uczeń zdolny - analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych : raport przygotowany w ramach projektu Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym / zespół Natalia Cybis [et al.]. Publisher: Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-097100] (3).
  Copies available for hold on place: [M-069503] (1).
Edukacja wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego / red. nauk. Danuta Morańska, Mariusz Jędrzejko ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-116235] (1).
Lists:
Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem / red. nauk. Mirosława Pluta-Olearnik ; [aut. Mirosława Pluta-Olearnik et al.]. Publisher: Warszawa : Difin, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Aksjologiczno-kulturowy fundament edukacji jutra / redakcja: Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. Publisher: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Nowe technologie w kształceniu / redakcja: Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. Publisher: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej / Jolanta Szempruch. Edition: Wyd. 2 uzup.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Edukacja akademicka w perspektywie krytycznej : studenci wobec neoliberalnej polityki kształcenia w szkole wyższej / Andrzej Rozmus. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2018. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-112386] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).

Powered by Koha