Your search returned 18 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Jak studiować zaocznie : poradnik metodyczny / Józef Półturzycki ; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Edition: Wyd. 2.Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-072526] (1).
Jak studiować zaocznie : poradnik metodyczny / Józef Półturzycki ; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Edition: Wyd. uzup.Publisher: Płock : "Novum", 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-072900] (1).
Problemy metodyki nauczania dyscyplin społeczno-politycznych w socjalistycznych szkołach wyższych : (zbiór prac autorów europejskich krajów wspólnoty socjalistycznej z lat 1981-1983) / [wybór i oprac. Edward J. Pałyga] ; Centralny Ośrodek Studiów Nauk Politycznych. Publisher: Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-069966] (1).
W poszukiwaniu modelu dydaktyki akademickiej / red. nauk. Danuta Skulicz. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2004. Other title: Seminarium Dydaktyki Akademickiej, 1.Availability: Copies available for loan: [M-046442] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Modernizowanie pedeutologii akademickiej / pod red. Krystyny Duraj-Nowakowej ; Kieleckie Towarzystwo Naukowe. Publisher: Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-050336] (3).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Varia / [red. merytoryczna Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych ; red. nauk. tomu Izabela Kraśnicka]. Publisher: Warszawa : Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-097776] (1).
Historia wychowania w kształceniu nauczycieli : tradycja i współczesność, teoria i praktyka / pod red. Teresy Gumuły, Stanisława Majewskiego. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-024876] (1).
Prawo cywilne / [red. merytoryczna Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych ; red. nauk. tomu Jerzy Pisuliński]. Publisher: Warszawa : Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Prawo pracy / [red. merytoryczna Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych ; red. nauk. tomu Krzysztof Stefański]. Publisher: Warszawa : Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-079603] (1).
Wybrane problemy nauki i nauczania prawa / pod red. Ewy Kozerskiej, Piotra Sadowskiego, Andrzeja Szymańskiego ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-079673] (1).
Research genres : explorations and applications / John M. Swales. Edition: 2nd print. 2005.Publisher: Cambridge : Cambridge University Press, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 811.111] (1).
Studencka poradnia prawna : podręcznik dla opiekunów / pod red. Barbary Namysłowskiej-Gabrysiak ; aut.: Izabela Kraśnicka [et al.]. Publisher: Warszawa : C. H. Beck ; Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-080921] (1).
Ku autonomii studiowania : procesy, znaczenia, konteksty, zmiana / Elżbieta Wołodźko. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-091338] (1).
W poszukiwaniu formuły współczesnej edukacji / redakcja: Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. Publisher: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Metoda projektów w budowie i realizacji systemu kształcenia studentów / Dorota Siemieniecka. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Warsztaty jako nowoczesna forma zajęć akademickich / Zdzisław Rapacki, Joanna Antczak, Grzegorz Marek Poznański. Publisher: Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu Vistula, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-118125] (1).
Modernizowanie pedeutologii akademickiej : refleksje nauczyciela praktyka / Władysław Sochański. Source: Studia Pedagogiczne Akademii Świętokrzyskiej Kielce : Akademia Świętokrzyska, 2003-2006Source: Integrowanie komponentów dydaktyki szkoły wyższej i pedeutologii Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2006Other title: Modernizing academic pedeutology : reflections of a practising teacher.Online Access: Click here to access online
W stronę interpretacji : dwie odmienne propozycje dydaktyczne dla nauczycieli młodzieży szkolnej i akademickiej / Maciej Szargot, Małgorzata Kaczmarek. Edition: Wydanie I.Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020. Availability: Copies available for loan: [M-117525] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).

Powered by Koha