Your search returned 172 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Partner für Frieden und Freiheit : Der Brüsseler NATO - Gipfel ; George Bush in der Bundesrepublik Deutschland / Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (Hrsg.). Publisher: Bonn : Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004849] (1).
NATO : Acquis / w oprac. Bartosza Jabłońskiego i Sławomira Kamińskiego. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, 1999. Other title: North Atlantic Treatry Organization.Availability: Copies available for hold on place: [M-089064] (1).
Lists:
Międzynarodowe i wewnętrzne aspekty członkostwa Polski w NATO / pod red. Włodzimierza Fehlera, Józefa Tymanowskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Lists:
NATO, Europa, Polska 2000 / Julian Kaczmarek. Publisher: Wrocław : atla 2, 2000. Other title: North Atlantic Treaty Organisation, Europa, Polska - 2000.Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Lists:
NATO w systemie bezpieczeństwa świata / Julian Kaczmarek. Publisher: Wrocław : Atla 2, 1998. Other title: North Atlantic Treaty Organisation w systemie bezpieczeństwa świata.Availability: Copies available for loan: [M-092243] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089079] (1).
Lists:
Positionen der Friedensbewegung : die Auseinandersetzung um den US-Mittelstreckenraketenbeschluß. Dokumente, Appelle, Beiträge / Lutz Plümer. Publisher: Frankfurt am Main : Sendler Verlag GmbH, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [MA-003133] (1).
Polityka ekonomiczna w stosunkach Wschód-Zachód / Michał Dobroczyński, Ryszard Ławniczak. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1981. Availability: Copies available for loan: [M-063646] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012581] (1).
NATO vademecum / [inicjator edycji w jęz. pol. i konsultant wydaw. Włodzimierz Gierłowski ; tł. Robert Kupiecki et al.]. Publisher: Warszawa : Bellona : przy współpr. Biura Prasy i Informacji Ministerstwa Obrony Narodowej, 1995. Other title: NATO handbook | North Atlantic Treaty Organisation vademecum.Availability: Copies available for loan: [M-028445] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089082] (1).
Lists:
Raport o stanie bezpieczeństa państwa : aspekty zewnętrzne / [aut. rozdz. Antoni Zdzisław Kamiński et al.]. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-028024] (1).
  Copies available for hold on place: [M-029841] (1).
Na drodze do NATO - podstawy finansowe integracji / Elżbieta Firlej. Publisher: Warszawa : Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-086326] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089084] (1).
Lists:
Stanowisko państw południowej flanki NATO wobec rozszerzenia Sojuszu na Wschód / Artur Gruszczak. Publisher: Warszawa : Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-086337] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089091] (1).
Lists:
Przemysł obronny państw NATO w nowych realiach polityczno-wojskowych i ekonomicznych / Paweł Wieczorek. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1994. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Perspektywy współpracy Polski z państwami NATO w dziedzinie rozwoju i produkcji sprzętu wojskowego / Paweł Wieczorek. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-089409] (1).
Polska a NATO : wokół dyskursu akcesyjnego i integracyjnego / Marcin Mróz. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz, 2001. Other title: Polska a North Atlantic Treaty Organization : wokół dyskursu akcesyjnego i integracyjnego.Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Lists:
Operation allied force: a case of humanitarian intervention? / Katariina Simonen. Publisher: Rome : NATO Defense College, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [MA-006378] (1).
New silk road strategy and the security of the Caucasus / Batu Kutelia. Publisher: Rome : NATO Defense College, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [MA-006381] (1).
NATO's mediterranean dialogue learning from others / Bent Erik Bakken. Publisher: Rome : NATO Defense College, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [MA-006383] (1).
Polska w NATO : bezpieczeństwo wewnętrzne państwa : materiały z konferencji z 17 marca 1999 r., Sala Kolumnowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów / [oprac. red. Małgorzata Rudocka i Jerzy Szczęsny] ; Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Federacja Związków i Stowarzyszeń Gmin i Powiatów RP. Publisher: Warszawa : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-010634] (1).
  Copies available for hold on place: [M-070314] (1).
NATO u progu XXI wieku / Robert Kupiecki. Publisher: Warszawa : Wydaw. AKSON, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-092006] (8).
  Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Lists:
Pożegnanie z nieufnością? : rozszerzenie NATO i UE a stosunki polsko-rosyjskie w kontekście bezpieczeństwa europejskiego / Elżbieta Stadtmüller. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-092397] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Lists:
NATO / Julian Kaczmarek, Julian Skrzyp. Publisher: Wrocław : Atla 2, 2003. Other title: North Atlantic Treaty Organization.Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Lists:
Reforma NATO : Seminarium - "Polska wobec reformy wewnętrznej NATO", Kraków, 16 lutego 1998 / praca pod red. Erharda Cziomera ; Friedrich Ebert Stiftung. Przedstawicielstwo w Polsce. Publisher: Kraków : Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1998. Availability: Copies available for loan: [M-051901] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088958] (1).
Lists:
Średnioterminowe perspektywy rozwoju sytuacji geostrategicznej : Rosja - Chiny - NATO / Tadeusz A. Kisielewski. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, 2002. Other title: Rosja, Chiny, NATO.Availability: Copies available for loan: [M-092039] (4).
  Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Lists:
Wspólne zadanie...! = Ein gemeinsamer Auftrag...! / Oestman, Wiatr, Kwećka. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2000. Other title: Gemeinsamer Auftrag...! | Common mission...!.Availability: Copies available for hold on place: [M-086943] (1).
Lists:
Liga Narodów, ONZ, NATO, UE, KBWE/OBWE, organizacje pozarządowe / pod red. Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego ; [aut. skryptu Aleksandra Maciaszczyk et al.]. Publisher: Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Europejskie i euroatlantyckie aspiracje Ukrainy w ocenie niemieckiej / Wojciech Lenarczyk. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-070593] (1).
  Copies available for hold on place: [M-039674] (1).
Przyszła globalna rola NATO a regionalizm europejski / Marcin Kozieł. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki. Min. Spraw Zagranicznych, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-086317] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Lists:
Zmiany relacji między NATO, Rosją i Chinami po 11 września 2001 r. / Dominik Mierzejewski. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej. Min. Spraw Zagranicznych, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-086325] (1).
  Copies available for hold on place: [M-067528] (1).
Lists:
Perspektywy rozwoju wspólnej europejskiej polityki bezpieczeństwa i obronnej / Olaf Osica. Publisher: Warszawa : Min. Spraw Zagranicznych. Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-063461] (1).
  Copies available for hold on place: [M-098908] (1).

Powered by Koha