Your search returned 29 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
NATO : Acquis / w oprac. Bartosza Jabłońskiego i Sławomira Kamińskiego. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, 1999. Other title: North Atlantic Treatry Organization.Availability: Copies available for hold on place: [M-089064] (1).
Międzynarodowe i wewnętrzne aspekty członkostwa Polski w NATO / pod red. Włodzimierza Fehlera, Józefa Tymanowskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
NATO, Europa, Polska 2000 / Julian Kaczmarek. Publisher: Wrocław : atla 2, 2000. Other title: North Atlantic Treaty Organisation, Europa, Polska - 2000.Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Na drodze do NATO - podstawy finansowe integracji / Elżbieta Firlej. Publisher: Warszawa : Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-086326] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089084] (1).
Stanowisko państw południowej flanki NATO wobec rozszerzenia Sojuszu na Wschód / Artur Gruszczak. Publisher: Warszawa : Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-086337] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089091] (1).
Polska a NATO : wokół dyskursu akcesyjnego i integracyjnego / Marcin Mróz. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz, 2001. Other title: Polska a North Atlantic Treaty Organization : wokół dyskursu akcesyjnego i integracyjnego.Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Pożegnanie z nieufnością? : rozszerzenie NATO i UE a stosunki polsko-rosyjskie w kontekście bezpieczeństwa europejskiego / Elżbieta Stadtmüller. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-092397] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Reforma NATO : Seminarium - "Polska wobec reformy wewnętrznej NATO", Kraków, 16 lutego 1998 / praca pod red. Erharda Cziomera ; Friedrich Ebert Stiftung. Przedstawicielstwo w Polsce. Publisher: Kraków : Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1998. Availability: Copies available for loan: [M-051901] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088958] (1).
Polska a dalsze otwarcie NATO / pod red. Erharda Cziomera ; [aut. Stefan Jurczak et al. ; Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", Friedrich Ebert Stiftung. Przedstawicielstwo w Polsce]. Publisher: Kraków : Fundacja" Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1998. Availability: Copies available for loan: [M-074661] (1).
  Copies available for hold on place: [M-022282] (1).
Polska o krok od NATO : międzynarodowe aspekty przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego : seminarium "Polska wobec reformy wewnętrznej NATO", Kraków, 16 lutego 1998 : praca zbiorowa / pod red. Erharda Cziomera ; [Friedrich Ebert Stiftung. Przedstawicielstwo w Polsce]. Publisher: Kraków : Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji" 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-022281] (1).
Polityczne aspekty członkostwa Polski w NATO / pod red. Erharda Cziomera ; [Friedrich Ebert Stiftung. Przedstawicielstwo w Polsce]. Publisher: Kraków : Fundacja" Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1998. Availability: Copies available for loan: [M-097361] (2).
  Copies available for hold on place: [M-022280] (1).
NATO 1990-1992 : otwarcie Sojuszu na Wschód. Cz. 2 / [red. Jolanta Przybyłko-Okoniewska]. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1992. Other title: Otwarcie Sojuszu na Wschód : NATO 1990-1992.Availability: Copies available for hold on place: [M-089065] (1).
Rozszerzenie NATO w Kongresie Stanów Zjednoczonych 1993-1998 / Bogusław W. Winid. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-087294] (2).
  Copies available for hold on place: [M-043958] (1).
Krok po kroku : polska droga do NATO : 1989-1999 / Andrzej Krzeczunowicz. Publisher: Kraków : "Znak", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-092245] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089081] (1).
Członkostwo Polski w NATO : aspekty ekonomiczno-finansowe / Paweł Wieczorek ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie. Instytut Naukowo-Badawczy. Publisher: Warszawa : Wydaw. WSZiM, 1998 (Warsz. : "Exit"). Availability: Copies available for hold on place: [M-089090] (1).
Polska w Nato i Unii Europejskiej - nowe priorytety polskiej polityki zagranicznej / pod red. Katarzyny i Zbigniewa Pisarskich. Publisher: Warszawa : Forum Młodych Dyplomatów, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-093165] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
NATO w systemie bezpieczeństwa europejskiego / praca pod red. Erharda Cziomera. Publisher: Kraków : Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Międzynarodowe i wewnętrzne aspekty członkostwa Polski w NATO / pod red. Włodzimierza Fehlera, Józefa Tymanowskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-052348] (1).
Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej : problemy tożsamości i adaptacji / red. nauk. Stanisław Bieleń. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-108100] (5).
  Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
Nowi członkowie nowego NATO = The new members of the new NATO / [Andrzej Wilk ; tł. Justyna Kubica, Christian Swindells]. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich, 2002. Other title: New members of the new NATO.Availability: Copies available for loan: [M-092792] (1).
  Copies available for hold on place: [M-086412] (1).
NATO Acquis / autorstwa Bartosza Jabłońskiego i Sławomira Kamińskiego. Publisher: Toruń : Wydaw. A. Marszałek, 1998. Other title: North Atlantic Treaty Organization Acquis.Availability: Copies available for hold on place: [M-087284] (1).
NATO - otwarcie drzwi / Ronald Asmus ; tł.: Cezary Murawski, Grzegorz Siwek. Publisher: Warszawa : Muza, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Polska droga do NATO : listy, dokumenty, publikacje = Poland's road to NATO : letters, documents, publications / Jan Nowak-Jeziorański ; wybór i oprac. Dobrosława Platt ; wstęp Jerzy Koźmiński. Publisher: Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 2006. Other title: Poland's road to NATO.Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Problemy bezpieczeństwa Czech, Polski i Węgier w kontekście poszerzania NATO / Radosław Grodzki. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Polityczno-wojskowe implikacje członkostwa Polski w NATO : z perspektywy 15-lecia obecności w strukturach Sojuszu / red. nauk. Tomasz Kośmider ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-094063] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Współpraca czy członkowstwo? : Szwecja i Finlandia wobec NATO / Justyna Gotkowska, Piotr Szymański. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-105871] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Fińskie i szwedzkie dylematy związane z potencjalnym członkostwem w Sojuszu Połnocnoatlantyckim / Krzysztof Wąsowski. Source: Sprawy Międzynarodowe Warszawa : PISM, 1948-
Droga Polski do pełnego członkostwa w pakcie Północnoatlantyckim / Jerzy Milewski. Source: Polska w Europie : międzynarodowa konferencja poświęcona tożsamości europejskiej oraz integracji Polski z Unią Europejską : 17-19 czerwca 1994 Kraków = Poland in Europe : international conference on European identity and Poland's integration into the European Union : June 17-19 1994 Cracow [Kraków] : Fundacja Szkoły Zdrowia Publicznego UJ, 1994
NATO w dwadzieścia lat po akcesji : wspomnienia, analizy, pytania, wnioski / redakcja naukowa Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska, Sabina Sanetra-Półgrabi, Paweł Skorut. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 327.51] (1).

Powered by Koha