Your search returned 61 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Międzynarodowe i wewnętrzne aspekty członkostwa Polski w NATO / pod red. Włodzimierza Fehlera, Józefa Tymanowskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
NATO, Europa, Polska 2000 / Julian Kaczmarek. Publisher: Wrocław : atla 2, 2000. Other title: North Atlantic Treaty Organisation, Europa, Polska - 2000.Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
NATO w systemie bezpieczeństwa świata / Julian Kaczmarek. Publisher: Wrocław : Atla 2, 1998. Other title: North Atlantic Treaty Organisation w systemie bezpieczeństwa świata.Availability: Copies available for loan: [M-092243] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089079] (1).
Na drodze do NATO - podstawy finansowe integracji / Elżbieta Firlej. Publisher: Warszawa : Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-086326] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089084] (1).
Perspektywy współpracy Polski z państwami NATO w dziedzinie rozwoju i produkcji sprzętu wojskowego / Paweł Wieczorek. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-089409] (1).
Polska a NATO : wokół dyskursu akcesyjnego i integracyjnego / Marcin Mróz. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz, 2001. Other title: Polska a North Atlantic Treaty Organization : wokół dyskursu akcesyjnego i integracyjnego.Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Polska w NATO : bezpieczeństwo wewnętrzne państwa : materiały z konferencji z 17 marca 1999 r., Sala Kolumnowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów / [oprac. red. Małgorzata Rudocka i Jerzy Szczęsny] ; Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Federacja Związków i Stowarzyszeń Gmin i Powiatów RP. Publisher: Warszawa : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-010634] (1).
  Copies available for hold on place: [M-070314] (1).
NATO u progu XXI wieku / Robert Kupiecki. Publisher: Warszawa : Wydaw. AKSON, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-092006] (8).
  Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Pożegnanie z nieufnością? : rozszerzenie NATO i UE a stosunki polsko-rosyjskie w kontekście bezpieczeństwa europejskiego / Elżbieta Stadtmüller. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-092397] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Reforma NATO : Seminarium - "Polska wobec reformy wewnętrznej NATO", Kraków, 16 lutego 1998 / praca pod red. Erharda Cziomera ; Friedrich Ebert Stiftung. Przedstawicielstwo w Polsce. Publisher: Kraków : Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1998. Availability: Copies available for loan: [M-051901] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088958] (1).
Polska a dalsze otwarcie NATO / pod red. Erharda Cziomera ; [aut. Stefan Jurczak et al. ; Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", Friedrich Ebert Stiftung. Przedstawicielstwo w Polsce]. Publisher: Kraków : Fundacja" Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1998. Availability: Copies available for loan: [M-074661] (1).
  Copies available for hold on place: [M-022282] (1).
Polska o krok od NATO : międzynarodowe aspekty przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego : seminarium "Polska wobec reformy wewnętrznej NATO", Kraków, 16 lutego 1998 : praca zbiorowa / pod red. Erharda Cziomera ; [Friedrich Ebert Stiftung. Przedstawicielstwo w Polsce]. Publisher: Kraków : Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji" 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-022281] (1).
Polityczne aspekty członkostwa Polski w NATO / pod red. Erharda Cziomera ; [Friedrich Ebert Stiftung. Przedstawicielstwo w Polsce]. Publisher: Kraków : Fundacja" Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1998. Availability: Copies available for loan: [M-097361] (2).
  Copies available for hold on place: [M-022280] (1).
Polska droga do NATO : implikacje polityczne i wojskowe / Piotr Mickiewicz. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
NATO - Polska 2000 / Julian Kaczmarek. Publisher: Wrocław : Atla 2, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-091593] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Bezpieczeństwo europejskie : koncepcje, instytucje, implikacje dla Polski / pod red. Jacka Czaputowicza. Publisher: Warszawa : "Ararat", 1997. Availability: Copies available for loan: [M-075158] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Handel Wschód - Zachód : miejsce i szanse Polski / Antoni Makać. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-035714] (1).
Rozszerzenie NATO w Kongresie Stanów Zjednoczonych 1993-1998 / Bogusław W. Winid. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-087294] (2).
  Copies available for hold on place: [M-043958] (1).
Wielki finał : kulisy wstępowania Polski do NATO / Tomasz Lis. Publisher: Kraków : "Znak", 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-089076] (1).
Krok po kroku : polska droga do NATO : 1989-1999 / Andrzej Krzeczunowicz. Publisher: Kraków : "Znak", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-092245] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089081] (1).
Polska i NATO : polska polityka wschodnia : materiały z konferencji / Instytut Problemów Bezpieczeństwa - Fundacja Naukowa. Publisher: Warszawa : Instytut Problemów Bezpieczeństwa - Fundacja Naukowa, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-088957] (1).
Polsko-Niemiecko-Amerykańskie Forum Bezpieczeństwa 1997 : dokumentacja / [oprac. i red. Olaf Osica]. Publisher: Warszawa : Centrum Stosunków Międzynarodowych, cop. 1998. Availability: Copies available for loan: [M-051874] (1).
  Copies available for hold on place: [M-051873] (1).
NATO a operacje pokojowe : studium sojuszu w transformacji / Robert Kupiecki. Publisher: Warszawa ; Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-051799] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089052] (1).
Członkostwo Polski w NATO : aspekty ekonomiczno-finansowe / Paweł Wieczorek ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie. Instytut Naukowo-Badawczy. Publisher: Warszawa : Wydaw. WSZiM, 1998 (Warsz. : "Exit"). Availability: Copies available for hold on place: [M-089090] (1).
Polska w Nato i Unii Europejskiej - nowe priorytety polskiej polityki zagranicznej / pod red. Katarzyny i Zbigniewa Pisarskich. Publisher: Warszawa : Forum Młodych Dyplomatów, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-093165] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
NATO w systemie bezpieczeństwa europejskiego / praca pod red. Erharda Cziomera. Publisher: Kraków : Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Konflikty zbrojne w otoczeniu Polski : była Jugosławia = Armed conflicts in the Poland's environment : the former Yugoslavia / Piotr Piątkowski, Adam Daca ; [tł. Tomasz Krawczyński ; Departament Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Ministerstwo Obrony Narodowej]. Publisher: Warszawa : MON - DBM ; Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1996. Other title: Armed conflicts in the Poland's environment : the former Yugoslavia.Availability: Copies available for hold on place: [M-089236] (1).
  Checked out (1).
Perspektywy współpracy Polski z państwami NATO w sferze przemysłu obronnego / Paweł Wieczorek. Publisher: Warszawa ; Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-017890] (1).
  Copies available for hold on place: [M-087036] (1).
Międzynarodowe i wewnętrzne aspekty członkostwa Polski w NATO / pod red. Włodzimierza Fehlera, Józefa Tymanowskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-052348] (1).
Polska w procesie integracji i bezpieczeństwa europejskiego / praca pod redakcją naukową Krzysztofa Jaźwińskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Askon, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-089022] (1).

Powered by Koha