Your search returned 101 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Na drodze do NATO - podstawy finansowe integracji / Elżbieta Firlej. Publisher: Warszawa : Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-086326] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089084] (1).
Lists:
Przemysł obronny państw NATO w nowych realiach polityczno-wojskowych i ekonomicznych / Paweł Wieczorek. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1994. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Lists:
Perspektywy współpracy Polski z państwami NATO w dziedzinie rozwoju i produkcji sprzętu wojskowego / Paweł Wieczorek. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-089409] (1).
Lists:
Polska w NATO : bezpieczeństwo wewnętrzne państwa : materiały z konferencji z 17 marca 1999 r., Sala Kolumnowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów / [oprac. red. Małgorzata Rudocka i Jerzy Szczęsny] ; Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Federacja Związków i Stowarzyszeń Gmin i Powiatów RP. Publisher: Warszawa : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-010634] (1).
  Copies available for hold on place: [M-070314] (1).
NATO u progu XXI wieku / Robert Kupiecki. Publisher: Warszawa : Wydaw. AKSON, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-092006] (8).
  Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Lists:
Pożegnanie z nieufnością? : rozszerzenie NATO i UE a stosunki polsko-rosyjskie w kontekście bezpieczeństwa europejskiego / Elżbieta Stadtmüller. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-092397] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Lists:
Średnioterminowe perspektywy rozwoju sytuacji geostrategicznej : Rosja - Chiny - NATO / Tadeusz A. Kisielewski. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, 2002. Other title: Rosja, Chiny, NATO.Availability: Copies available for loan: [M-092039] (4).
  Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Lists:
Europejskie i euroatlantyckie aspiracje Ukrainy w ocenie niemieckiej / Wojciech Lenarczyk. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-070593] (1).
  Copies available for hold on place: [M-039674] (1).
Przyszła globalna rola NATO a regionalizm europejski / Marcin Kozieł. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki. Min. Spraw Zagranicznych, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-086317] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Lists:
Perspektywy rozwoju wspólnej europejskiej polityki bezpieczeństwa i obronnej / Olaf Osica. Publisher: Warszawa : Min. Spraw Zagranicznych. Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-063461] (1).
  Copies available for hold on place: [M-098908] (1).
Nowe wyzwania NATO : wykład Belwederski Akademii Dyplomatycznej MSZ = NATO: the challenges ahead : Belvedere lecture of the Diplomatic Academy, MFA / George Robertson ; przekł. Lidia Aniołowska. Publisher: Warszawa : Akademia Dyplomatyczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 2003. Other title: NATO: The challenges ahead.Availability: Copies available for loan: [M-097668] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Lists:
Program transformacji NATO : wykład Belwederski Akademii Dyplomatycznej MSZ = NATO's transforming agenda : Belvedere lecture of the Diplomatic Academy, MFA / Jaap de Hoop Scheffer ; [przekł. Lidia Aniołowska]. Publisher: Warszawa : Akademia Dyplomatyczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 2004. Other title: NATO's transforming agenda : Belvedere lecture of the Diplomatic Academy, MFA.Availability: Copies available for loan: [M-083438] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Lists:
Polityka bezpieczeństwa RFN pomiędzy NATO i UE / Krzysztof Malinowski. Publisher: Warszawa : DSiPPZ MSZ, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-083452] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Lists:
Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Europejskiej Tożsamości Bezpieczeństwa i Obrony / Piotr Natkański. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Lists:
Europejska koncepcja bezpieczeństwa / [oprac. Michał Burek ; aut. Maria Wągrowska et al.]. Publisher: Kraków : Instytut Studiów Strategicznych, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-099204] (1).
Polska droga do NATO : implikacje polityczne i wojskowe / Piotr Mickiewicz. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Lists:
Bezpieczeństwo europejskie : koncepcje, instytucje, implikacje dla Polski / pod red. Jacka Czaputowicza. Publisher: Warszawa : "Ararat", 1997. Availability: Copies available for loan: [M-075158] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Rozszerzenie NATO w amerykańskiej polityce wewnętrznej i zagranicznej / Jadwiga Stachura. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-088961] (1).
Lists:
Od Londynu do Waszyngtonu : NATO w latach dziewięćdziesiątych / Robert Kupiecki. Publisher: Warszawa : " Askon", 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-075995] (1).
Polityka zagraniczna Niemiec : kontynuacja i zmiana po zjednoczeniu ze szczególnym uwzględnieniem polityki europejskiej i transatlantyckiej / Erhard Cziomer. Publisher: Warszawa : "Politeja" Fundacja Promocji Wiedzy o Polityce : "Elipsa", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-002850] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Obrona przed bronią masowego rażenia w NATO / Paweł Durys, Piotr Pacholski, Leszek Słomka. Publisher: Warszawa ; Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-114821] (1).
Lists:
Przegląd NATO / [NATO Office of Information and Press]. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona. Availability: Copies available for hold on place: [CA-908] (3).
Przyszłość NATO : konferencja Biura Bezpieczeństwa Narodowego pod honorowym patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, 30 marca 2007 roku = Future of NATO : conference of the National Security Bureau, March, 30th 2007 / [zespół red. Monika Biernat, Katarzyna Hołdak, Marta Wolańska]. Publisher: Warszawa : Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, 2007. Other title: Future of NATO.Availability: Copies available for loan: [M-049496] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Lists:
Gra o Europę : bezpieczeństwo europejskie w polityce Stanów Zjednoczonych pod koniec XX wieku / Jadwiga Kiwerska. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Lists:
NATO i bezpośrednie otoczenie Polski w liczbach (1990-2000) / Sylwester Tomasz Kurek ; Akademia Obrony Narodowej. Instytut Ekonomii i Logistyki. Edition: (Dodr.).Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej - Wydział Wydawniczy, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-025509] (3).
  Copies available for reference: [CZ 0] (1).
Lists:
Dylematy i wyzwania polityki nuklearnej NATO w świetle ewolucji środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego / Artur Hrynkiewicz-Żabicki ; [Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Polityki Obronnej]. Publisher: Warszawa : MON. DPO, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Członkostwo Polski w NATO : aspekty ekonomiczno-finansowe / Paweł Wieczorek ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie. Instytut Naukowo-Badawczy. Publisher: Warszawa : Wydaw. WSZiM, 1998 (Warsz. : "Exit"). Availability: Copies available for hold on place: [M-089090] (1).
Lists:
Transformacja NATO : polska i regionalna perspektywa : międzynarodowa konferencja, Warszawa, marzec 2008 / [red. merytoryczna Andrzej Bobiński, współpr. Katarzyna Szajewska, Andrzej Lisiecki-Żurowski]. Publisher: Warszawa : Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-088964] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Lists:
Transformacja NATO / Ziemowit Waligóra. Publisher: Warszawa ; Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2003. Other title: Transformacja North Atlantic Treaty Organization.Availability: Copies available for loan: [M-097111] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Lists:

Powered by Koha