Your search returned 365 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Dobre obyczaje w nauce : zbiór zasad i wytycznych / Komitet Etyki w Nauce przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : Komitet Etyki w Nauce przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-013315] (2).
Teoria wychowania : bliżej uniwersalnych wartości i realnego życia / Paweł Tyrała. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-046018] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Wirtschaftsordnung und Wirtschaftsethik : Richtlinien der katholischen Soziallehre : Eröffnungsreferat bei der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda, 23. September 1985 / Joseph Höffner. Publisher: Bonn : Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, 1985. Availability: Copies available for hold on place: [MA-003515] (1).
Miłość niejedno ma imię... / Mariola i Piotr Wołochowicz. Publisher: Kraków : "eSPe", 2000. Availability: Copies available for loan: [M-021764] (1).
Bankowiec & klient : technologia, kultura, etyka / Stanisław Kałużny, Hanna Kałużna. Publisher: Warszawa : Centrum Szkoleniowo-Wydawnicze Kwantum, 1996. Other title: Bankowiec i klient.Availability: Copies available for loan: [M-021453] (1).
Świat wartości młodzieży z symptomami niedostosowania społecznego : analiza porównawcza postaw wobec norm i wartości nieletnich oraz młodzieży szkolnej i skazanych / Franciszek Kozaczuk. Publisher: Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-088947] (1).
Dar ludzkiego życia - Humanae vitae donum : w dwudziestą rocznicę ogłoszenia encykliki Humanae vitae / red. Kazimierz Majdański, Tadeusz Styczeń. Publisher: Lublin : KUL. IJP II, 1991. Availability: Copies available for loan: [M-013028] (1).
Wobec największych zagrożeń / [aut. Franciszek Adamski et al., red. Zbigniew Paszek] ; Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział Krakowski. Publisher: Kraków : Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział Krakowski, 1988. Availability: Copies available for loan: [M-070896] (1).
Podstawy wychowania społeczno-moralnego / Heliodor Muszyński. Publisher: Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1967. Availability: Copies available for loan: [M-012731] (1).
Etyka biznesu w działaniu : doświadczenia i perspektywy / red. nauk. Wojciech Gasparski, Jerzy Dietl. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-004679] (3).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Przygotowanie do małżeństwa / Wanda Półtawska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM - Księża Jezuici, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-005440] (1).
  Copies available for hold on place: [M-022458] (1).
Eros zabłąkany / Kinga Wiśniewska-Roszkowska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-022042] (1).
Małżeństwo, seks, prokreacja : analiza socjologiczna / Danuta Duch-Krzystoszek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, [1998]. Availability: Copies available for loan: [M-048991] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088987] (1).
Lists:
Wprowadzenie do etyki biznesu / George D. Chryssides, John H. Kaler ; przeł. Hanna Simbierowicz, Zofia Wiankowska-Ładyka. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Biznes i moralność / Jennifer Jackson ; przeł. Robert Pucek ; przejrz. i słowem wstępnym poprzedziła Magdalena Środa ; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. Other title: Introduction to business ethics.Availability: Copies available for loan: [M-005400] (3).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą / pod red. Mieczysława Łobockiego. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-003071] (4).
  Copies available for reference: [CZ 37.018.3] (1).
Dobre obyczaje w nauce : zbiór zasad i wytycznych / Polska Akademia Nauk. Komitet Etyki w Nauce. Edition: Wyd. 3 zm.Publisher: Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Etyki w Nauce, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-013317] (2).
Pieniądze w procesie wychowywania dzieci / Stanisław Rogala. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-087067] (1).
Etapy wychowania / Maurice Debesse ; z upoważnienia aut. przeł. z jęz. fr. Irena Wojnar ; wstępem opatrzył Bogdan Suchodolski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-073289] (1).
Mądre wychowanie : jak wychować szczęśliwe dziecko, które bez trudu poradzi sobie w szkole i w życiu / Sylvia Rimm ; z jęz. ang. przeł. Anna Sawicka-Chrapkowicz. Publisher: Poznań : Wydaw. Moderski i S-ka, 1999. Other title: Dr. Sylvia Rimm's smart parenting how to raise a happy, achieving child.Availability: Copies available for hold on place: [M-087068] (1).
Lists:
Siły życia / Martin Gray ; przeł. Ewa Waliszewska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-010944] (1).
Poradnik wychowawcy klasy / Mieczysław Łobocki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. Availability: Copies available for loan: [M-070422] (1).
Listy intymne / [wybór, oprac.] Zbigniew Lew-Starowicz ; z przedm. Mikołaja Kozakiewicza ; il. z arch. Andrzeja Mleczki. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-012842] (1).
O sztuce istnienia / Erich Fromm ; z ang. tł. Robert Saciuk. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa ; Wrocław : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. Other title: Vom Haben zum Sein.Availability: Copies available for reference: [CZ 1] (1).
Normy moralne : próba systematyzacji / Maria Ossowska. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-005395] (2).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Rodzice i dzieci : encyklopedia / [aut.: Erna Daraszkiewicz et al. ; oprac. red. Marta Pawlus]. Publisher: Bielsko-Biała : PPU "Park", cop. 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Lists:
Etyka zarządzania przedsiębiorstwem / Bogdan Nogalski, Janusz Śniadecki. Publisher: Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Teoria wychowania : bliżej uniwersalnych wartości i realnego życia / Paweł Tyrała. Edition: Wyd. 2.Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2002. Availability: Copies available for loan: [M-046530] (1).
Zachowania etyczne i dewiacyjne / [redakcja Maria Ziemska ; streszczenie w języku angielskim Anna Rzewuska]. Publisher: [Warszawa] : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-074395] (1).
Prawa i obowiązki klienta domu maklerskiego / oprac. publikacji Aleksander Chłopecki, Katarzyna Nowocień-Dycha, Artur Zapała. Publisher: Warszawa : nakł. Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.76] (1).

Powered by Koha