Your search returned 399 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Rozwój społeczno-gospodarczy miast w Polsce / Anna Harańczyk. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-031012] (1).
  Copies available for hold on place: [MA-006237] (1).
Zarządzanie rozwojem miast / Tadeusz Markowski. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-002945] (2).
  Copies available for hold on place: [M-086929] (1).
Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia / Janusz Słodczyk. Publisher: Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Wielkie miasto : czynniki integrujące i dezintegrujące. 1 / [red. Danuta Bieńkowska]. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995. Other title: Big city.Availability: Copies available for hold on place: [M-013273] (1).
Wielkie miasto : czynniki integrujące i dezintegrujące. 2 / [red. Danuta Bieńkowska]. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995. Other title: Big city.Availability: Copies available for hold on place: [M-013274] (1).
Słownik etymologiczny miast i gmin PRL / Stanisław Rospond. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1984. Other title: Słownik etymologiczny miast i gmin Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.Availability: Copies available for loan: [MA-006282] (1).
  Copies available for hold on place: [M-032513] (1).
Słowianie - Niemcy - Europa : wybór prac / Herbert Ludat ; przetł. i w posł. zaopatrzył Jan M. Piskorski. Publisher: Marburg : Verlag Herder - Institut ; Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2000. Other title: Slavs - Germans - Europe : a collection of essays.Availability: Copies available for hold on place: [M-101721] (1).
Kryzys amerykańskiego miasta centralnego : Buffalo 1950-1990 / Rajmund Mydel. Publisher: Kraków : Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-074392] (1).
Cnoty i instytucje obywatelskie w społeczności lokalnej / red. nauk. Marek S. Szczepański, Paulina Rojek ; Śląskie Wydawnictwa Naukowe. Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach. Publisher: Tychy : WSZiNS, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-097788] (1).
Koncepcja historii rzymskiej w "Ab Urbe Condita" Liwiusza : aspekt filozoficzno-polityczny / Stanisław Śnieżewski. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-076158] (2).
  Copies available for hold on place: [M-070044] (1).
Trzewia Lewiatana : antropologiczna interpretacja utopii miasta-ogrodu / Adam Czyżewski. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-096609] (2).
System zarządzania przestrzenią miasta : praca zbiorowa / pod red. Piotra Lorensa ; [tł. z jęz. ang. Justyna Schefler]. Publisher: Gdańsk : Politechnika Gdańska. Wydział Architektury, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Marketing terytorialny / pod red. Tadeusza Markowskiego. Publisher: Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-000497] (1).
Życie po miejsku / Marcin Czerwiński. Publisher: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974. Availability: Copies available for hold on place: [M-010880] (1).
Późne średniowiecze miast nadbałtyckich : studia nad dziejami Hanzy nad Bałtykiem w XIV-XV w. / Henryk Samsonowicz. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. Availability: Copies available for loan: [M-007925] (1).
Miasta ziemi przemyskiej i sanockiej w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku / Jerzy Motylewicz ; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. Publisher: Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-008867] (1).
The historical metropolis : a hidden potential : international conference 26-29 May 1996 Cracow / acad. ed. Jacek Purchla ; International Cultural Centre Cracow. Publisher: Cracow : ICC, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-072831] (1).
  Copies available for hold on place: [M-009120] (1).
Socjologia wielkiego miasta / Aleksander Wallis. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. Availability: Copies available for hold on place: [M-009143] (1).
Miasta i mieszczaństwo Renesansu polskiego / Stanisław Herbst ; Polska Akademia Nauk. Publisher: Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1954. Availability: Copies available for hold on place: [M-009129] (1).
Public relations w teorii i praktyce / pod red. Beaty Ociepki. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-050036] (1).
  Copies available for reference: [CZ 659] (1).
Historia architektury rozwoju miast i urbanistyki / Witold Czarnecki ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo WSFiZ, 2001. Other title: Elementy historii architektury, rozwoju miast i urbanistyki.Availability: Copies available for reference: [CZ 72] (1).
Byłe miasta / Tadeusz Kachniarz. Publisher: Kraków : Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski ; Fundacja Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-070472] (1).
62 miasta / Tadeusz Glinka, Marek Piasecki. Publisher: Poznań : Podsiedlik-Raniowski i Spółka, cop. 2003. Other title: Sześćdziesiąt dwa miasta.Availability: Copies available for reference: [CZ 913(438)] (1).
Klimat i człowiek / Christian-Dietrich Schönwiese ; przeł. Elżbieta i Józef Kaźmierczakowie. Publisher: Warszawa : Prószyński i S-ka, 1997. Other title: Klima im Wandel : Tatsachen, Irrtümer, Risiken.Availability: Copies available for loan: [M-045544] (1).
  Copies available for hold on place: [M-022055] (1).
Urban transportation economics / Kenneth A. Small. Publisher: Chur : Harwood Academic Publishers, cop. 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-016054] (1).
Studia nad ośrodkami miejskimi w dorzeczu środkowej Wisły / pod red. nauk. Juliusza Łukasiewicza. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-016711] (7).
  Copies available for hold on place: [M-016718] (1).
Urban society / Noel P. Gist and L.A. Halbert.. Edition: 4th ed..Publisher: New York : Crowell, 1956. Availability: Copies available for hold on place: [M-017516] (1).
Rozwój peryferyjnego ośrodka o znaczeniu regionalnym a zmiany struktur funkcjonalno-przestrzennych na przykładzie Suwałk / Dariusz Piotrowski. Publisher: Żyrardów : Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-096611] (1).
Pomorska : przewodnik po miejscu Pamięci Narodowej i Oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa / Monika Bednarek, Jacek Salwiński ; Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Publisher: Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-037331] (1).
  Copies available for hold on place: [M-018233] (1).
Urban unemployment : local labour markets and employment initiatives / Chris Hasluck. Publisher: London ; New York : Longman, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-019933] (1).

Powered by Koha