Your search returned 14 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Psychologiczne problemy chorych z zawałem serca : wybór zagadnień z teorii i praktyki / Kazimierz Wrześniewski. Publisher: Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-018722] (1).
Leczenie trombolityczne w świeżym zawale serca / pod red. Grzegorza Opolskiego ; [aut. Jerzy Adamus et al.]. Publisher: Bielsko-Biała : [alfa]-medica press : Boehringer Ingelheim, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-018675] (1).
Zawał serca / Edward Szczeklik, Andrzej Szczeklik. Edition: Wyd. 5, zm. i uzup.Publisher: Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-098699] (1).
Torowana angioplastyka wieńcowa w leczeniu pacjentów ze świeżym zawałem serca z uniesieniem odcinka ST / Dariusz Dudek. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-104880] (1).
Ostry zawał mięśnia serca i reperfuzja : badanie eksperymentalne wpływu wybiórczej blokady receptorów beta 1 adrenergicznych na czynność lewej komory, metabolizm mięśnia serca, przepływ wieńcowy oraz strefę zawału / Krzysztof Żmudka ; Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Publisher: Kraków : Dział Wydawnictw Collegium Medicum UJ, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-104813] (1).
  Copies available for hold on place: [M-104812] (1).
Reaktywność płytek krwi u pacjentów z chorobą wieńcową leczonych przezskórną interwencją wieńcową i przeciwpłytkowo z uwzględnieniem markerów stanu zapalnego i stresu oksydacyjnego oraz wpływu wielonienasyconych kwasów omega-3 / Grzegorz Gajos. Publisher: Kraków : Studio Reklamy i Grafiki Komputerowej WER, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-104760] (1).
Analiza porównawcza leczenia zawału serca w województwie świętokrzyskim w latach 1992-1996 i 2005-2006 z uwzględnieniem odmienności przebiegu klinicznego i terapii kobiet = Differences in clinical course and treatment of myocardial infarction in years 1992-1996 and 2005-2006 in Świętokrzyskie district, taking into consideration gender bias - a comparative analysis / Anna Polewczyk, Agnieszka Janion-Sadowska, Marcin Sadowski, Marianna Janion. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Differences in clinical course and treatment of myocardial infarction in years 1992-1996 and 2005-2006 in Świętokrzyskie district, taking into consideration gender bias - a comparative analysis.Online Access: Click here to access online
Powikłania u kobiet w trakcie leczenia ostrej fazy zawału serca z uniesieniem odcinka ST = Complications during management of the acute phase of ST-segment elevation myocardial infarction in females / Marcin Sadowski, Agnieszka Janion-Sadowska, Marianna Janion. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Complications during management of the acute phase of ST-segment elevation myocardial infarction in females.
Complications during management of the acute phase of ST-segment elevation myocardial infarction in females = Powikłania u kobiet w trakcie leczenia ostrej fazy zawału serca z uniesieniem odcinka ST / Marcin Sadowski, Agnieszka Janion-Sadowska, Marianna Janion. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Powikłania u kobiet w trakcie leczenia ostrej fazy zawału serca z uniesieniem odcinka ST.
Coronary embolism causing acute myocardial infarction : review of the literature / Małgorzata Zachura, Łukasz Piątek, Jacek Kurzawski, Marianna Janion. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Zator tętnic wieńcowych powodujący ostry zawał serca : przegląd literatury.Online Access: Click here to access online
Mortality of women with ST-segment elevation yocardial infarction and cardiogenic shock : results from the PL-ACS registry / Małgorzata Kołodziej, Jacek Kurzawski, Agnieszka Janion-Sadowska, Marek Gierlotka, Lech Poloński, Mariusz Gąsior, Marcin Sadowski. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Śmiertelność kobiet z zawałem serca z uniesienim odciska ST i wstrząsem kardiologicznym : wyniki z rejestru PL-ACS.Online Access: Click here to access online
Is the time between onset of pain and restoration of patency of infarct-related artery shortened in patients with myocardial infarction? : the effects of the Kielce Region System for Optimal Management of Acute Myocardial Infarction / Marcin Sadowski, Agnieszka Janion-Sadowska, Jacek Kurzawski, Janusz Sielski, Łukasz Zandecki, Marianna Janion, Lech Poloński. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Czy skrócono czas od wystąpienia bólu do udrożnienia tętnicy u pacjentów z zawałem serca? : efekty funkcjonowania Świętokrzyskiej Sieci Optymalnego Leczenia Zawału Serca.Online Access: Click here to access online
The management of patients with cardiogenic shock / Marcin Sadowski, Agnieszka Janion-Sadowska. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Postępowanie u chorych ze wstrząsem kardiogennym.Online Access: Click here to access online
Myocardial infarction of interior wall : a case study / Paweł Musiał, Kamil Makowski, Paulina D. Zięba, Ewa Zięba, Grażyna Nowak-Starz. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Zawał mięśnia sercowego ściany dolnej : opis przypadku.Online Access: Click here to access online

Powered by Koha