Your search returned 48 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Polityka i proces dostosowań strukturalnych w Polsce / Lucjan Ciamaga ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-065941] (1).
Integracja europejska / Zbigniew M. Doliwa-Klepacki. Edition: Wyd. 2 rozsz. i uaktual.Publisher: Białystok : Temida 2, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Rola Hexagonale w kształtowaniu jedności europejskiej / pod red. Erharda Cziomera. Publisher: Kraków : nakł. UJ, 1992. Other title: Hexagonale ad unitatem Europaeam informandam quantum conferat.Availability: Copies available for hold on place: [M-011848] (1).
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w warunkach stowarzyszenia i przyszłego członkostwa w WE / Janina Witkowska ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-065915] (1).
Finanse, bank centralny, system bankowy / Leszek Jasiński ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-065916] (1).
Internationale Wirtschaftspolitik / Hartmut Berg. Publisher: Gö̈ttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1976. Availability: Copies available for loan: [MA-001720] (1).
  Copies available for hold on place: [MA-002897] (1).
Międzynarodowe instytucje finansowe i organizacje gospodarcze : leksykon integracji gospodarczej / [tekst Anna Łabędzka i Joanna Fiodorow ; Departament Informacji i Kształcenia Europejskiego UKIE]. Edition: Wyd. 3 uaktual.Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-065639] (1).
Międzynarodowa polityka ekonomiczna 1945-2000 / Józef Misala, Józef Sołdaczuk. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-012571] (3).
  Copies available for hold on place: [M-089586] (1).
Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej / red. nauk. Ewa Oziewicz ; aut. Anna Kisiel-Łowczyc [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-021050] (10).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Wpływ swobody przepływu usług na rynek pracy ; Wpływ swobody przepływu dóbr na rynek pracy w Polsce / Zofia Wysokińska. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001 Availability: Copies available for loan: [M-006839] (2).
  Copies available for hold on place: [M-072706] (1).
Handel artykułami rolno-spożywczymi w procesie integracji z WE / Janusz Rowiński ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-044979] (1).
  Copies available for hold on place: [M-065910] (1).
Procesy dezintegracji i integracji ekonomicznej we współczesnym kapitalizmie / Zdzisław Nowak. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1972. Availability: Copies available for loan: [M-068224] (1).
  Copies available for hold on place: [M-008448] (1).
Globalizacja / Joseph E. Stiglitz ; przekł. Hanna Simbierowicz. Edition: Wyd. 1, dodr. 3.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-044922] (2).
Lists:
Problemy wymiany handlowej w integrującej się Europie : materiały XI ogólnopolskiej konferencji naukowej / pod red. nauk. Klemensa Budzowskiego, Krzysztofa Kaszuby, Stanisława Wydymusa ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Handlu Zagranicznego, Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie. Publisher: Kraków ; Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-045344] (9).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Sozialistische ökonomische Integration als Gegenstand geographischer Lehre und Forschung / Hrsg. von Hellmut Harke. Publisher: Halle (Saale) : Martin-Luther-Universität, 1977. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004699] (1).
European Business Review. Publisher: Bradford : MCB University Press, 1989-. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-750] (11).
Towards a socially sustainable world economy : an analysis of the social pillars of globalization / Raymond Torres. Publisher: Geneva : International Labour Office, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-023981] (1).
Bezpieczeństwo międzynarodowe : teoria i praktyka / pod red. nauk. Katarzyny Żukrowskiej i Małgorzaty Grącik. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-002807] (7).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Les aspects juridiques de l'intégration économique = Legal aspects of economic integration / vol. composé par Joël Rideau ; Académie de droit international de la Haye. Publisher: Leiden : Sijthoff, 1972. Other title: Legal aspects of economic integration.Availability: Copies available for hold on place: [M-030779] (1).
Integracja europejska / Jan Barcz, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Krystyna Michałowska-Gorywoda. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-099040] (2).
  Checked out (2).
Integracja ekonomiczna / Paweł Bożyk, Józef Misala ; red. nauk. Paweł Bożyk. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-090119] (3).
  Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Integracja europejska / Jan Barcz, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Krystyna Michałowska-Gorywoda. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-093050] (6).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej. T. 1 / red. nauk. Jan Rymarczyk. Publisher: Wrocław : Wydaw. AE, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-068110] (1).
Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej. T. 2 / red. nauk. Jan Rymarczyk. Publisher: Wrocław : Wydaw. AE, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-068109] (1).
Kapitalizm wielonarodowy : przesłanki i bariery integracji gospodarczej / Włodzimierz Siwiński. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. Availability: Copies available for hold on place: [M-068285] (1).
Czynniki i uwarunkowania rozwoju handlu międzynarodowego : materiały XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej / pod red. Krzysztofa Kaszuby, Stanisława Wydymusa ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Handlu Zagranicznego, Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie. Publisher: Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Globalizacja / Joseph E. Stiglitz ; przekł. Hanna Simbierowicz. Edition: Wyd. 1, dodr. 6.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-095097] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Globalizacja / Joseph E. Stiglitz ; przekł. Hanna Simbierowicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-049539] (1).
Swoboda świadczenia usług i wykonywania wolnych zawodów. Cz. 1, Opracowanie analityczne / Kulesza i Kamiński Biuro Doradztwa Prawnego. Publisher: Warszawa : UKIE, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-049931] (1).
Świat, Europa, Polska : teoria i praktyka z perspektyw racjonalnych wyborów ekonomicznych / Eugeniusz M. Pluciński. Publisher: Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta, 2008. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-055061] (18).
  Copies available for reference: [CZ 339] (2).

Powered by Koha