Your search returned 23 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Integracja europejska / Zbigniew M. Doliwa-Klepacki. Edition: Wyd. 2 rozsz. i uaktual.Publisher: Białystok : Temida 2, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Internationale Wirtschaftspolitik / Hartmut Berg. Publisher: Gö̈ttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1976. Availability: Copies available for loan: [MA-001720] (1).
  Copies available for hold on place: [MA-002897] (1).
Wpływ swobody przepływu usług na rynek pracy ; Wpływ swobody przepływu dóbr na rynek pracy w Polsce / Zofia Wysokińska. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001 Availability: Copies available for loan: [M-006839] (2).
  Copies available for hold on place: [M-072706] (1).
Handel artykułami rolno-spożywczymi w procesie integracji z WE / Janusz Rowiński ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-044979] (1).
  Copies available for hold on place: [M-065910] (1).
Globalizacja / Joseph E. Stiglitz ; przekł. Hanna Simbierowicz. Edition: Wyd. 1, dodr. 3.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-044922] (2).
Problemy wymiany handlowej w integrującej się Europie : materiały XI ogólnopolskiej konferencji naukowej / pod red. nauk. Klemensa Budzowskiego, Krzysztofa Kaszuby, Stanisława Wydymusa ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Handlu Zagranicznego, Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie. Publisher: Kraków ; Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-045344] (9).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Bezpieczeństwo międzynarodowe : teoria i praktyka / pod red. nauk. Katarzyny Żukrowskiej i Małgorzaty Grącik. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-002807] (7).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
  Checked out (1).
Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej. T. 1 / red. nauk. Jan Rymarczyk. Publisher: Wrocław : Wydaw. AE, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-068110] (1).
Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej. T. 2 / red. nauk. Jan Rymarczyk. Publisher: Wrocław : Wydaw. AE, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-068109] (1).
Czynniki i uwarunkowania rozwoju handlu międzynarodowego : materiały XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej / pod red. Krzysztofa Kaszuby, Stanisława Wydymusa ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Handlu Zagranicznego, Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie. Publisher: Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Globalizacja / Joseph E. Stiglitz ; przekł. Hanna Simbierowicz. Edition: Wyd. 1, dodr. 6.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-095097] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Globalizacja / Joseph E. Stiglitz ; przekł. Hanna Simbierowicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-049539] (1).
Swoboda świadczenia usług i wykonywania wolnych zawodów. Cz. 1, Opracowanie analityczne / Kulesza i Kamiński Biuro Doradztwa Prawnego. Publisher: Warszawa : UKIE, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-049931] (1).
Świat, Europa, Polska : teoria i praktyka z perspektyw racjonalnych wyborów ekonomicznych / Eugeniusz M. Pluciński. Publisher: Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta, 2008. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-055061] (19).
  Copies available for reference: [CZ KA 339] (1).
Białoruś - Rosja: integracja wschodnioeuropejska = Belarus - Russia: whither integration? / Rafał Sadowski ; współpr. Agata Wierzbowska-Miazga, Paweł Wołowski ; Ośrodek Studiów Wschodnich ; [tł. Agnieszka Paczyńska]. Publisher: Warszawa : OSW, 2003. Other title: Belarus - Russia: whither integration?.Availability: Copies available for loan: [M-092540] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkostwa : (synteza) / aut.: Roman Urban, Iwona Szczepaniak, Robert Mroczek ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy. Publisher: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy, 2010. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-081557] (1).
  Copies available for reference: [CZ 63] (1).
Europejska integracja monetarna od A do Z / [red. nauk. Wojciech Pacho]. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
50 lat i co dalej? : Europa i Unia Europejska między integracją a atomizacją... : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Czachóra. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2007. Other title: Pięćdziesiąt lat i co dalej?.Availability: Copies available for loan: [M-086590] (1).
  Copies available for hold on place: [M-083384] (1).
Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy / red. nauk. Sławomir I. Bukowski. Publisher: Warszawa : CeDeWu. Pl. Wydawnictwo Fachowe, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 1 / t. pod red. Barbary Polszakiewicz i Jerzego Boehlke. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-088565] (1).
Integracja czy imitacja? : UE wobec wschodnich sąsiadów = Integration or imitation? : EU policy towards its eastern neighbours / Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ; [tł. Ilona Duchnowicz]. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2011. Other title: Integration or imitation?.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-100776] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Fiasko integracji : WNP i inne organizacje międzynarodowe na obszarze poradzieckim 1991-2006 = The failure of integration : the CIS and other international organisations in the post-Soviet area, 1991-2006 / Wojciech Konończuk. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2007. Other title: Failure of integration.Availability: Copies available for hold on place: [M-096098] (1).
Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Stanisław Miklaszewski, Joanna Garlińska-Bielawska, Jacek Pera. Publisher: Warszawa : Difin, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).

Powered by Koha