Your search returned 62 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Odpowiedzialność karna lekarza / Genowefa Rejman. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1991. Availability: Copies available for loan: [M-024055] (8).
  Copies available for hold on place: [M-069054] (1).
  Checked out (1).
Prawo dla lekarzy : zbiór aktualnych przepisów prawnych z indeksem rzeczowym / [oprac. Rafał Dobranowski i Radosław Kaczmarczyk]. Edition: Stan prawny na dzień 1 maja 1997.Publisher: Kraków : Dom Wydawniczy Lege Artis, 1997 (Kraków : "Dante"). Availability: Copies available for hold on place: [M-017010] (1).
Przymus leczenia i eksperyment lekarski w świetle prawa / Jerzy Sawicki. Publisher: Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1964. Availability: Copies available for hold on place: [M-018549] (1).
Odpowiedzialność karna lekarza za niepowodzenie w leczeniu / Andrzej Zoll. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-026902] (1).
Ratownictwo medyczne w Polsce : Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym / red. Juliusz Jakubaszko, Andrzej Ryś. Publisher: Kraków : "Zdrowie i Zarządzanie", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Prawa pacjenta : między autonomią a paternalizmem / Jędrzej Bujny. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007 2006. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-005084] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Higiena, profilaktyka i organizacja w zawodach medycznych / pod red. Jerzego T. Marcinkowskiego ; [aut. Andrzej Anholcer et al.]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2003. Online Access: Dostęp autoryzowany Availability: Copies available for loan: [M-060492] (1).
  Copies available for hold on place: [M-115383] (1).
Prawo cywilne USA / Mirosław Nesterowicz. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-052340] (1).
Prawo medyczne / Mirosław Nesterowicz. Edition: Wyd. 8 uaktualnione i poszerz.Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Tajemnica zawodowa lekarza w polskim procesie karnym / Anna Huk. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Możliwe, lecz zakazane : o powinnościach prawa / Jean-Marc Varaut ; [przeł. Stanisław Szwabski]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1996. Other title: Possible et l'interdit.Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Prawo medyczne / Rafał Kubiak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-079366] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
  Checked out (2).
Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty / pod red. Eleonory Zielińskiej ; [poszczególne części napisali Eleonora Zielińska et al.]. Edition: Stan prawny na 30 września 2008 r.Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Prawo w medycynie / Agnieszka Fiutak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-104734] (1).
  Checked out (1).
Prawo wobec medycyny i biotechnologii : zbiór orzeczeń z komentarzami / pod red. Marka Safjana ; Zbigniew Banaszczyk [et al.]. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-090670] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
  Checked out (1).
Prawne i bioetyczne aspekty testów genetycznych / Julia Kapelańska-Pręgowska. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Ludzka biogeneza w standardach bioetycznych Rady Europy / Oktawian Nawrot. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-091133] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Standardy bioetyczne w prawie europejskim / Maja Grzymkowska. Edition: Stan prawny na 30 czerwca 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawo medyczne / Mirosław Nesterowicz. Edition: Wyd. 9 uaktualnione i poszerz.Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Ustawa o działalności leczniczej / Maciej Dercz, Tomasz Rek. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-090779] (2).
  Checked out (1).
Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego a stosowanie procedur medycznych / Joanna Haberko. Edition: Stan prawny na dzień 1 lutego 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Regulacje prawne ochrony zdrowia / pod red. Adama Górskiego i Pawła Dzienisa. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Prawa lekarza : zarys problematyki / Stefan Poździoch, Maciej Gibiński. Edition: Stan prawny na 2 lipca 2012 r.Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Ustawa o wyrobach medycznych : komentarz / Stefan Poździoch. Edition: Stan prawny na 1 września 2012 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2012. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Oględziny : aspekty procesowe i kryminalistyczne / Krystyna Witkowska. Edition: Stan prawny na 31 grudnia 2012 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1).
Prawo w medycynie / Agnieszka Fiutak. Edition: Wyd. 3, [stan prawny na czerwiec 2013 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. Online Access: Click here to access online | Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Odpowiedzialność karna za niewłaściwe leczenie : problematyka obiektywnego przypisania skutku / Tomasz Sroka. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Medyczne oświadczenia pro futuro na tle prawnoporównawczym / Maciej Syska. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2013 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Ochrona danych medycznych / Michał Jackowski. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 maja 2011 r.Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
  Checked out (1).
Odpowiedzialność podmiotów leczniczych i personelu medycznego / Małgorzata Grego-Hoffmann. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2013 r.Publisher: Wrocław : Presscom, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).

Powered by Koha