Your search returned 39 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zarys postępowania w stanach naglących / red. H. Gardiner-Hill ; [z ang. tł. Jan Nowicki, Tadeusz Łojek]. Publisher: Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1974. Other title: Compendium of emergencies.Availability: Copies available for loan: [M-098690] (1).
  Copies available for hold on place: [M-010477] (1).
Medycyna ratunkowa / David M. Cline, O. John Ma [oraz] Judith E. Tintinalli [et al. ; tł. Paweł S. Berezowicz et al.]. Edition: Wyd. 1 pol. / pod red. Juliusza Jakubaszki.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 2003. Other title: Emergency medicine.Availability: Copies available for reference: [CZ 614.88] (1).
  Checked out (2).
Oparzenia w katastrofach i masowych zdarzeniach / pod red. Jerzego Strużyny ; [aut. Ignacy Baumberg et al.]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 614.88] (1).
Ratownictwo medyczne w Polsce : Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym / red. Juliusz Jakubaszko, Andrzej Ryś. Publisher: Kraków : "Zdrowie i Zarządzanie", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Medycyna ratunkowa i katastrof : podręcznik dla studentów uczelni medycznych / red. nauk. Andrzej Zawadzki ; [aut. Andrzej Basiński et al.]. Edition: Wyd. 1 (dodr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-048502] (2).
Medycyna Intensywna i Ratunkowa. Publisher: Wrocław : Urban & Partner, 1998-2009. Other title: Intensive Care & Emergency Medicine.Availability: Copies available for hold on place: [CA-1176] (2).
Na Ratunek : magazyn dla służb ratujących życie. Publisher: Katowice : Elamed, 2007-. Availability: Copies available for reference: [CB-93] (3).
  Copies available for hold on place: [CB-93] (9).
Postępowanie w nagłych zagrożeniach zdrowotnych / Peter Sefrin, Rainer Schua ; współpr. H. Kuhnigk, P. Rupp i L. Schrod ; red. 2 wyd. pol. Juliusz Jakubaszko ; [tł. Katarzyna Szyszko vel Chorąży, Grzegorz Szyszko vel Chorąży]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2007. Other title: Hexal notfall manual.Availability: Copies available for reference: [CZ 614.88] (1).
Medyczne aspekty turystyki i rekreacji / Katarzyna Żukowska-Kowalska, Paweł Jóźków, Marek Mędraś ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo AWF, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-060096] (1).
  Copies available for reference: [CZ 614.88] (1).
Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych / pod red. Franciszka Kokota ; aut.: Zbigniew Gąsior [et al.]. Edition: Wyd. 3 popr. i uzup. (dodr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-060551] (5).
  Copies available for reference: [CZ 616] (1).
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia pochodzenia wewnętrznego / [grupa robocza: P. Driscoll et al. ; aut.: M. Bhushan et al.] ; Advanced Life Support Group. Edition: Wyd. 1 polskie / pod red. Juliusza Jakubaszki.Publisher: Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2010. Other title: Acute medical emergencies.Availability: Copies available for loan: [M-060811] (3).
Ratownik medyczny : podręcznik / pod red. Juliusza Jakubaszki ; [aut. Andrzej Boznański et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-060818] (5).
  Copies available for reference: [CZ 614.88] (1).
Intensywna terapia i wybrane zagadnienia medycyny ratunkowej : repetytorium / Wojciech Gaszyński. Edition: Wyd. 1 (dodr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 614.88] (1).
ABC zabiegów w pediatrii : podręcznik dla studentów medycyny, pielęgniarek i lekarzy / pod red. Jacka J. Pietrzyka, Hanny Szajewskiej, Jacka Mrukowicza ; [aut. Teresa Bis-Oleniacz et al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 616-053.2] (1).
Pierwsza pomoc : podręcznik dla studentów / Mariusz Goniewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011. Availability: Copies available for loan: [M-080449] (2).
Medycyna ratunkowa i katastrof : podręcznik dla studentów uczelni medycznych / red. nauk. Andrzej Zawadzki ; [aut. Andrzej Basiński et al.]. Edition: Wyd. 2 uaktualnione.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011. Online Access: Dostęp autoryzowany na podstawie IP komputera oraz dla użytkowników posiadających indywidualne hasło w bazie IBUK Libra | Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 614.88] (1).
Podręcznik doraźnej pomocy medycznej / Jonathan P. Wyatt [et al.] ; tł. z jęz. ang.: Aurelia Szpiro-Żurkowska, Teresa Korta. Edition: Wyd. 1 (dodr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2003. Other title: Oxford handbook of accident and emergency medicine.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-083154] (2).
  Copies available for reference: [CZ 614.88] (1).
Procedury kliniczne w medycynie ratunkowej. Cz. 1 / red. James R. Roberts, Jerris R. Hedges ; współred. Catherine B. Custalow [et al. ; tł. z jęz. ang. Rafał Śmietana]. Edition: Wyd. 1 pol. / red. Juliusz Jakubaszko.Publisher: Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2012. Other title: Clinical procedures in emergency medicine.Availability: Copies available for loan: [M-106330] (5).
  Copies available for reference: [CZ 614.88] (1).
Triage : ratunkowa segregacja medyczna / red. Kevin Mackway-Jones, Janet Marsden, Jill Windle ; [tł. z jęz. ang.: Krzysztof Dudek]. Edition: Wyd. 1 pol. / red. Juliusz Jakubaszko.Publisher: Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2012. Other title: Emergency triage : Manchester triage group.Availability: Copies available for loan: [M-083695] (3).
Potęga checklisty : jak opanować chaos i zyskać swobodę w działaniu / Atul Gawande ; przekł. Rafał Śmietana. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Znak, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Psychiatria w praktyce ratownika medycznego / red. nauk. Jan Jaracz, Amelia Patrzała. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2014. Online Access: Click here to access online | Dostęp autoryzowany Availability: Copies available for loan: [M-096630] (5).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych / pod red. Marii Krzemińskiej-Pakuły ; aut. Halina Adamska-Dyniewska [et al.]. Publisher: Warszawa : Państwowe Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-098696] (1).
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego / [oprac. zespoł.:] Advanced Life Support Group ; [aut. tł. i adapt. wyd. pol.: Jarosław Bogdański et al.]. Edition: Wyd. 2 pol. / pod red. Juliusza Jakubaszki.Publisher: Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2014. Other title: Acute medical emergencies.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-107181] (6).
  Copies available for reference: [CZ 614.88] (1).
Medyczne skutki terroryzmu / Przemysław Guła, Kuba Jałoszyński, Paweł Tarnawski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-106136] (5).
  Copies available for reference: [CZ 614.88] (1).
Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych / redakcja naukowa Krystyn Sosada ; [autorzy Krystyn Sosada i 34-ech innych]. Edition: Wyd. 1 - 1 dodruk.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-106185] (2).
  Copies available for reference: [CZ 614.88] (1).
  Checked out (3).
Stany nagłe w geriatrii / Iona Murdoch, Sarah Turpin, Bree Johnston, Alasdair MacLullich, Eve Losman ; redakcja wydania polskiego Tomasz Kostka ; [tłumaczenie z języka angielskiego Rafał Śmietana]. Publisher: Wrocław : Edra Urban & Partner, cop. 2017. Other title: Geriatric emergencies.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-106198] (2).
  Copies available for reference: [CZ 614.88] (1).
Postępowanie w obrażeniach ciała w praktyce SOR / redakcja naukowa Przemysław Guła, Waldemar Machała ; [autorzy: Przemysław Guła i trzydziestu sześciu pozostałych]. Edition: Wyd. 1, 1 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-106194] (4).
  Copies available for reference: [CZ 614.88] (1).
  Checked out (1).
Triage : ratunkowa segregacja medyczna / redakcja Kevin Mackway-Jones, Janet Marsden, Jill Windle ; [tłumaczenie z języka angielskiego: Krzysztof Dudek]. Edition: Wyd. 2 pol. / red. Juliusz Jakubaszko.Publisher: Wrocław : Edra Urban & Partner, cop. 2016. Other title: Emergency triage : manchester triage group.Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-106203] (4).
  Copies available for reference: [CZ 614.88] (1).
  Checked out (1).
Medycyna ratunkowa : w pytaniach i odpowiedziach / [redakcja] Vincent J. Markovchick, Peter T. Pons, Katherine M. Bakes ; przekład Marcin Pustkowski. Edition: Wyd. pol. / red. nauk. Jerzy Robert Ładny, Marzena Wojewódzka-Źelezniakowicz.Publisher: Warszawa : Medipage, cop. 2016. Other title: Emergency medicine secrets.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-106393] (5).
  Copies available for reference: [CZ 614.88] (1).
Medycyna ratunkowa / Jesse M. Pines, Worth W. Everett ; [tłumaczenie z języka angielskiego Brabara Wencka]. Edition: Wyd. 1 pol., dodruk / red. Janusz Jakubaszko.Publisher: Wrocław : Elsevier Urban & Partner, 2015. Other title: Evidence-based emergency care : diagnostic testing and clinical decision rules.Availability: Copies available for reference: [CZ 614.88] (1).

Powered by Koha