Your search returned 662 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Nowoczesna technika w kulturze, nauce, oświacie : komputery, audio, video, TVSat, multimedia, infostrady : [materiały konferencyjne] / red. nauk. Wacław Strykowski, Antoni Zając ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Kuratorium Oświaty w Tarnowie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Tarnowie. Publisher: Tarnów : Tarnowska Oficyna Wydawnicza WOK, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-012501] (1).
Ekonomika informacji : podstawy / Józef Oleński. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Mirosław Kwieciński. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-048178] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Lists:
Literatura naukowa, uczeni, wydawcy / Czesław Dejnarowicz. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-018565] (1).
Edukacja i kultura popularna / Witold Jakubowski. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Lists:
Świat społeczny dziecka / Beata Łaciak. Publisher: Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 1998. Availability: Copies available for loan: [M-038513] (4).
  Copies available for hold on place: [M-107773] (1).
Lists:
Analiza informacji w administracji i biznesie / Tomasz R. Aleksandrowicz. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, cop. 1999. Availability: Copies available for loan: [M-098098] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088580] (1).
Kultury tradycyjne a kultura globalna : konteksty edukacji międzykulturowej. T. 1 / pod red. Jerzego Nikitorowicza, Mirosława Sobeckiego, Doroty Misiejuk. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-108602] (1).
Lists:
Gesetzetexte : Jugendmedienschutz : Informationen aus der Bundesrepublik Deutschland / [Red. Sigrid Born]. Publisher: Bonn : Inter Nationes, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004877] (1).
Marketingowe funkcje mediów / Elżbieta Ciborska. Publisher: Ciechanów : Wyższa Szkoła Humanistyczna. Instytut Marketingu i Reklamy : Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
The role of the media / Tom Bethell [at al.] ; Mal Oettinger, ed. Publisher: [Washington] : United States Information Agency, [ca 1995]. Availability: Copies available for loan: [M-005726] (1).
  Copies available for hold on place: [M-067362] (1).
Media masowe w europejskim prawie wspólnotowym / Cezary Mik. Edition: Stan prawny na 1 lipca 1999.Publisher: Toruń : "Dom Organizatora" TNOiK, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-019265] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu / Tomasz Goban-Klas. Edition: Wydanie pierwsze, dodruk 3.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-007411] (1).
  Copies available for hold on place: [M-034388] (1).
Strategie zarządzania na rynku mediów / Lucy Küng ; [przeł. Paweł Jabłoński]. Publisher: Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Informacja społeczna / Michał Szulczewski. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1979. Availability: Copies available for loan: [M-011679] (2).
  Copies available for hold on place: [M-011678] (1).
Mass media / Pierre Sorlin ; [tł. Karolina Ciekot-Roczon]. Publisher: Wrocław : Astrum, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-002986] (2).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Zmiany i rozwój języka oraz tożsamości narodowej - trendy w procesie integracji europejskiej : referaty z konferencji, Kraków, 11-13 października 2001 = Language dynamics and linguistic identity in the context of European integration / pod red. Elżbiety Jeleń [et al.]. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2002. Other title: Language dynamics and linguistic identity in the context of European integration.Availability: Copies available for loan: [M-007413] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101416] (1).
Zabawić się na śmierć : dyskurs publiczny w epoce show-businessu / Neil Postman ; przeł. Lech Niedzielski ; ze wstępem Macieja Mrozowskiego. Publisher: Warszawa : Muza, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Lists:
Wokół zarządzania kulturą, edukacją, mediami : pytań sporo, odpowiedzi mało / Emil Orzechowski. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-003701] (2).
  Copies available for hold on place: [M-088642] (1).
Aspects of audiovisual popular culture in Norway and Poland / ed. Wiesław Godzic ; [transl. by Tytus Ferenc]. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego ; 1999. Availability: Copies available for loan: [M-071760] (1).
  Copies available for hold on place: [M-072535] (1).
Das Recht der Massenmedien : ein Lehr- und Handbuch für Studium und Praxis : mit Wiedergabe des Medien- und Rundfunkgesetzes / Walter Berka. Publisher: Wien [etc.] : Böhlau Verlag, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [MA-006302] (1).
Kultura, gospodarka, media : ogólnopolski kongres : praca zbiorowa / pod red. Emila Orzechowskiego. Publisher: Kraków : [Centrum Animacji Kultury], 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-074407] (1).
Anatomia telewizji w USA / Jacek Fuksiewicz. Publisher: Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1973. Availability: Copies available for loan: [M-000943] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088200] (1).
Lists:
Informacja w zarządzaniu procesem zmian / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Mirosław Kwieciński. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-102833] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Środki masowego oddziaływania : problemy społeczne, wychowawcze i propagandowe / Janina Koblewska. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1972. Availability: Copies available for hold on place: [M-022041] (1).
Lists:
Badanie masowego komunikowania / Jerzy Mikułowski Pomorski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-061112] (1).
  Copies available for hold on place: [M-061111] (1).
System informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie / Eufemiusz Terebucha. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-007790] (1).
Dziennikarstwo i świat mediów / pod red. Zbigniewa Bauera, Edwarda Chudzińskiego ; Studium Dziennikarskie Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Edition: Wyd. 2 zm. i rozsz.Publisher: Kraków : Universitas, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-074935] (4).
Media masowe w systemach demokratycznych : teoretyczne problemy i praktyczny wymiar komunikowania politycznego : praca zbiorowa / pod red. Bogusławy Dobek-Ostrowskiej. Publisher: Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-005942] (2).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Monitorowanie otoczenia : przepływ i bezpieczeństwo informacji : w stronę inteligencji przedsiębiorstwa / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Mirosław Kwieciński. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-102834] (3).
  Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).

Powered by Koha