Your search returned 104 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
The role of the media / Tom Bethell [at al.] ; Mal Oettinger, ed. Publisher: [Washington] : United States Information Agency, [ca 1995]. Availability: Copies available for loan: [M-005726] (1).
  Copies available for hold on place: [M-067362] (1).
Zabawić się na śmierć : dyskurs publiczny w epoce show-businessu / Neil Postman ; przeł. Lech Niedzielski ; ze wstępem Macieja Mrozowskiego. Publisher: Warszawa : Muza, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Lists:
Co po nas zostanie? : materiały z konferencji: "Granice wolności w sztuce" - 26 maja 2001 roku, "Granice wolności w mediach" - 10 listopada 2001 roku, Krakowski Kongres Kultury Polskiej "Co po nas zostanie?" - 13 i 14 grudnia 2001 roku. Publisher: Kraków : Wydaw. Arcana, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-015713] (1).
Media a integracja europejska / pod red. Teresy Sasińskiej-Klas i Agnieszki Hess. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-079230] (3).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Homo communicans : wprowadzenie do teorii masowego komunikowania / Marian Filipiak. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-007399] (3).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Studia Medioznawcze / Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA, 2000-2018. Other title: Media Studies.Online Access: Od 2008 | Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-174] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-174] (13).
Jad medialny / Piotr Legutko. Publisher: Kraków : Wydaw. Arcana, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Nowe media - nowe w mediach / pod red. Igora Borkowskiego, Aleksandra Woźnego. Publisher: Wrocław : Arboretum, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-049369] (1).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Bohater, idol, osobowość medialna / pod red. Alicji Kisielewskiej ; współpr. red. Tomasz Maliszewski. Publisher: Białystok : Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku, 2004. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-005902] (1).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Media w edukacji / Janusz Gajda ; [Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP]. Edition: Wyd. 5.Publisher: Kraków : "Impuls" ; Warszawa : WSP ZNP, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-050814] (2).
Media i ludzie / Byron Reeves, Clifford Nass ; przeł. Hanna Szczerkowska. Edition: Wyd. 1, dodr.Publisher: Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 2005. Other title: Media equation.Availability: Copies available for loan: [M-085243] (4).
  Copies available for hold on place: [M-112173] (1).
Media i władza : demokracja, wolność przekazu i publiczna debata w warunkach globalizacji mediów / red. Piotr Żuk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Przekazy i Opinie / Komitet do Spraw Radia i Telewizji. Ośrodek Badania Opinii Publicznej i Studiów Programowych. Publisher: Warszawa : Wydaw. Radia i Telewizji, 1975-1991. Availability: Copies available for hold on place: [CA-546] (16).
Dziecko w świecie mediów i konsumpcji / pod red. Małgorzaty Boguni-Borowskiej. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-048914] (6).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Lists:
Multimedia w kształceniu / Józef Bednarek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-075396] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
W poszukiwaniu sensu wychowania : 10 lat Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Tarnowie 1996-2006 / [red. Danuta Ciszek, Magdalena Urbańska ; aut. Zbigniew Adamek et al.]. Publisher: Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Cywilizacja medialna : geneza, ewolucja, eksplozja / Tomasz Goban-Klas. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-002987] (3).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Rakiem : gorąca wojna i populizm mediów / Umberto Eco ; przeł. Joanna Ugniewska, Krzysztof Żaboklicki, Anna Wasilewska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2007. Other title: Gorąca wojna i populizm mediów.Availability: Copies available for loan: [M-079751] (1).
Media wobec wielorakich potrzeb dziecka / [red.] Stanisław Juszczyk, Irena Polewczyk. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Media w procesie wychowania / Marcin Musioł. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-059143] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Lists:
Déontologie des médias : institutions, praqtiques et nouvelles approches dans le monde / Henri Pigeat, Jean Huteau. Publisher: Paris : Éditions UNESCO : ECONOMICA, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-043943] (1).
Demontaż polityki w społeczeństwie informacyjnym / Hans Mathias Kepplinger ; przekł. Artur Kożuch. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-107898] (1).
Media, władza, prawo / pod red. Marii Magoskiej. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Kreowanie informacji : media relations / Wojciech Jabłoński. Edition: Wyd. 1, dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-081473] (1).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Wpływ mediów : konteksty społeczno-edukacyjne / Bogusław Dziadzia. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-050733] (1).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Lists:
Media w edukacji / Janusz Gajda ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP. Edition: Wyd. 6.Publisher: Kraków : "Impuls" ; Warszawa : WSP ZNP, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-050740] (2).
Od komunikacji do manipulacji : mechanizmy wywierania wpływu / Paweł Znyk. Publisher: Kežmarok : Európsky inštitút skúmania medzinárodných vzťahov, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-050738] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Lists:
Media a wyzwania XXI wieku / Małgorzata Bonikowska [et al.] ; pod red. Małgorzaty Bonikowskiej ; [tł.: Agnieszka Ostrowska, Katarzyna Mgłosiek, Joanna Szwed]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Trio", 2009. Other title: Media a wyzwania dwudziestego pierwszego wieku.Availability: Copies available for loan: [M-076463] (4).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Media, Kultura, Społeczeństwo / [Zakład Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Zakład Komunikacji Społecznej i Socjologii Mediów Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi]. Publisher: Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2006-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-1319] (7).
Społeczeństwo konsumpcyjne : jego mity i struktury / Jean Baudrillard ; przekł. Sławomir Królak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Sic!", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-054575] (5).
  Copies available for reference: [CZ 366] (1).

Powered by Koha