Your search returned 36 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Standardy informacyjne w gospodarce / Józef Oleński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-024428] (14).
  Copies available for hold on place: [M-105727] (1).
Dialog a nowe media / pod red. Małgorzaty Kity ; przy współudz. Jana Grzeni. Publisher: Katowice : Wydaw. UŚ, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Technologie informacyjne mediów / Włodzimierz Gogołek ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Lists:
Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty i Marii Przastek-Samokowej ; przy współpr. Andrzeja Skrzypczaka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2005. Other title: From scientific information to the technology of information society : collective work.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105559] (1).
Język @ multimedia / pod red. Agnieszki Dytman-Stasieńko i Jana Stasieńki. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, cop. 2005. Other title: Język a multimedia.Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Organizowanie środowiska informacji i wiedzy : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Materskiej, Ewy Chuchro i Barbary Sosińskiej-Kalaty ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2008. Other title: Organizing information and knowledge environment.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105560] (1).
Ekrany piśmienności : [o przyjemnościach tekstu w epoce nowych mediów] / red. nauk. Andrzej Gwóźdź. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008. Other title: O przyjemnościach tekstu w epoce nowych mediów.Availability: Copies available for loan: [M-057001] (3).
  Copies available for hold on place: [M-109369] (1).
Zdolności i postawa twórcza a styl użytkowania elektronicznych mediów / Dorota Siemieniecka-Gogolin. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Mado, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-053832] (2).
Newsy w sieci : internet i dziennikarstwo / Stuart Allan ; przekł. Agata Sadza. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-056705] (2).
  Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Cyberświat - możliwości i zagrożenia / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-107883] (1).
Wokół mediów ery Web 2.0 / red. nauk. Bohdan Jung. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-063726] (2).
  Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Edukacja medialna w kształceniu wczesnoszkolnym : praca zbiorowa / pod red. Zuzanny Zbróg. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-078870] (4).
Lists:
Media w edukacji / Janusz Gajda ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP. Edition: Wyd. 8.Publisher: Kraków : "Impuls" ; Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-063947] (3).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Kulturowe kody technologii cyfrowych / pod red. Piotra Celińskiego. Publisher: Lublin : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.77] (1).
Od liberatury do e-literatury / red.: Eugeniusz Wilk, Monika Górska-Olesińska ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-108625] (1).
Mindware : technologie dialogu / pod red. Piotra Celińskiego. Publisher: Lublin : Warsztaty Kultury ; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-107922] (1).
Dialog - konflikt / pod red. Agnieszki Dytman-Stasieńko i Jana Stasieńki. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, cop. 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Lists:
Zabawa w zabijanie : oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci / Maria Braun-Gałkowska, Iwona Ulfik-Jaworska. Publisher: Lublin : Wydaw. Krupski i S-ka, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Lists:
Wolna kultura / Lawrence Lessig ; wstęp Edwin Bendyk ; tłumacz Przemek Białokozowicz [i 21 pozostałych]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, copyright © 2005. Online Access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-107870] (1).
Mniejszości narodowe, etniczne i religijne w przekazie mediów : metodologia międzynarodowych badań porównawczych / Agnieszka Szymańska, Agnieszka Hess. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014. Availability: Copies available for loan: [M-096567] (1).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Od kaszty do notebooka : transformacja technologiczna organizacji prasowych w Polsce po 1989 roku / Michał Kaczmarczyk. Publisher: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas". Wyższa Szkoła Humanitas, 2013. Other title: Transformacja technologiczna organizacji prasowych w Polsce po 1989 roku | Technological transformation of press organizations in Poland after the year 1989.Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Przestrzeń pisma : komputery, hipertekst i remediacja druku / Jay David Bolter ; tł. Aleksandra Małecka i Michał Tabaczyński ; wprow. Michał Tabaczyński. Publisher: Kraków : Korporacja Ha!art ; Bydgoszcz : Miejskie Centrum Kultury, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 004] (1).
Demokracja elektroniczna : kontrowersje i dylematy / red. Maria Marczewska-Rytko. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Messing with the enemy : surviving in a social media world of hackers, terrorists, Russians, and fake news / Clint Watts. Publisher: New York : Harper, copyright 2018. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Dobra kultury w cyberprzestrzeni : wybrane aspekty / redakcja naukowa Kinga Sorkowska-Cieślak. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Inżynieria multimedialno-internetowa / Marek Bratuń. Source: Dziennikarstwo i Media Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010-Source: Przestrzenie komunikowania Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010Online Access: Click here to access online
European contract law and the digital single market : the implications of the digital revolution / Edited by Alberto De Franceschi. Publisher: Cambridge ; Antwerp ; Portland : Intersentia, © 2016. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej : komentarz / autor Łukasz Goździaszek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: No copies available
  Checked out (1).
Kultura, edukacja, technologia kształcenia : konteksty nowomedialne / redakcja naukowa Wojciech Skrzydlewski. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-114069] (4).
  Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym : Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 / Ryszard Markiewicz. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2020 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. Other title: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).

Powered by Koha