Your search returned 30 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Media i władza : demokracja, wolność przekazu i publiczna debata w warunkach globalizacji mediów / red. Piotr Żuk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Współczesne media : status, aksjologia, funkcjonowanie. T. 2 / red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-063162] (2).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Media w wyborach, kampanie wyborcze, media w polityce / pod red. Teresy Sasińskiej-Klas ; Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-047402] (1).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Media a demokracja / pod red. Lidii Pokrzyckiej i Włodzimierza Micha. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-116851] (7).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Media w Polsce : pierwsza władza IV RP / red. nauk. Marek Sokołowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-110443] (5).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Wybory parlamentarne 2007 : media w kampanii wyborczej / pod red. Katarzyny Pokornej-Ignatowicz ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM - Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-092484] (10).
  Copies available for reference: [CZ KA 324] (1).
Wybory 2007 i media - krajobraz po "IV RP" : wybrane problemy / red. nauk. Danuta Waniek. Publisher: Warszawa : ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-065402] (4).
  Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Media masowe w praktyce społecznej / red. nauk.: Danuta Waniek, Janusz W. Adamowski ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-075159] (1).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Aktorzy życia politycznego w świetle opinii dziennikarzy : jacy są, a jacy powinni być : dziennikarze o politykach / Sabina Pawlas-Czyż. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-069536] (1).
Pomost medialny : rola mediów w międzynarodowej komunikacji politycznej na przykładzie relacji polsko-niemieckich / Agnieszka Hess, Agnieszka Szymańska. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersyteut Jagiellońskiego, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-101462] (1).
Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w Polsce / pod red. Karoliny Churskiej-Nowak i Sebastiana Drobczyńskiego ; Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Polski system medialny na rozdrożu : media w polityce, polityka w mediach / Bogusława Dobek-Ostrowska. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Polityk w mediach : rola prasy w kształtowaniu wizerunku polskich polityków w kampaniach wyborczych w 2005 roku / Katarzyna Bernat. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-081917] (1).
The Polish Media System : 1989-2011 / ed. by Katarzyna Pokorna-Ignatowicz. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2012. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-114648] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 659.3] (1).
Pomiędzy wolnością a odpowiedzialnością : problemy współczesnych mediów. T. 2 / red. Ryszard Kowalczyk, Witold Machura i Jacek Sobczak. Publisher: Opole : Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Władza na dywaniku : jak polskie media rozliczają polityków? : nowy model komunikacji politycznej / Tomasz Gackowski ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-100463] (1).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Tabloidyzacja dyskursu politycznego w polskich mediach / Dorota Piontek, Bartosz Hordecki, Szymon Ossowski. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Przesłanki i perspektywy akcesji Białorusi do Unii Europejskiej / Jerzy Paweł Gieorgica. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uczelni Vistula, 2012. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Idee wartości słowa w życiu publicznym / red. nauk. Grzegorz Majkowski, Leszek Kuras, Justyna Makowska ; [tł. na jęz. ang. Marcin Jaźwiec, Marcin Józefaciuk]. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.77] (1).
Kandydaci w prezydenckiej kampanii wyborczej w 2010 roku : agenda mediów na przykładzie analizy zawartości dzienników ogólnopolskich / Małgorzata Adamik-Szysiak. Source: Agenda-setting w teorii i praktyce politycznej Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013
Prawybory w Platformie Obywatelskiej w mediach : analiza porównawcza programów informacyjnych TVP1 i TVN / Wojciech Maguś. Source: Agenda-setting w teorii i praktyce politycznej Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013
Agenda-setting studium przypadku : prawybory w Platformie Obywatelskiej w 2010 roku / Olgierd Annusewicz. Source: Agenda-setting w teorii i praktyce politycznej Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013
Rola mediów w crisis management w polityce / Adam Drosik. Source: Agenda-setting w teorii i praktyce politycznej Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013
Agenda publiczna czy medialna? : problem statusu publikowanych oddolnie treści medialnych w ramach social media na przykładzie protestu adisucks / Jakub Nowak. Source: Agenda-setting w teorii i praktyce politycznej Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013
Rola mediów masowych w ustanawianiu agendy politycznej / Ewa Nowak. Source: Agenda-setting w teorii i praktyce politycznej Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013
Najważniejsze wydarzenie w Polsce i na świecie w 2009 roku : przeniesienie ważności przedmiotów między agendą mediów a agendą publiczności : analiza pierwszego poziomu agenda-setting / Bartłomiej Łódzki. Source: Agenda-setting w teorii i praktyce politycznej Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013
Polski wymiar peopolizacji : casus dwutygodnika Viva! / Edyta Żyrek. Source: Zeszyty Prasoznawcze Kraków : Wydawnictwo RSW Prasa, 1960-Other title: Polish variant of peopolization : the case of biweekly magazine Viva!.
Przełomy i kryzysy : zmiany medialnej reprezentacji środowisk politycznych w radiu i telewizji / Andrzej Meler, Radosław Sojak, Anna Piechocka. Source: Zeszyty Prasoznawcze Kraków : Wydawnictwo RSW Prasa, 1960-Other title: Breakthroughs and crisises : the changes in radio and television representation of political parties.Online Access: Click here to access online
Polskie media w jednoczącej się Europie : szanse i wyzwania / pod red. Izabeli Dobosz, Beaty Zając. Publisher: Kraków : Universitas, cop. 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-111631] (1).
Dziennikarstwo i media muzyczne a polityka / pod redakcją Dariusza Barana, Artura M. Trudzika. Edition: Wydanie I.Publisher: Opole: Scriptorium Wydawnictwo Naukowe, 2020. Availability: Copies available for loan: [M-115825] (2).
  Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).

Powered by Koha