Your search returned 33 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Współczesne oblicza mediów / pod red. Joanny Marszałek-Kawy. Publisher: Toruń : A. Marszałek, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-067564] (1).
Déontologie des médias : institutions, praqtiques et nouvelles approches dans le monde / Henri Pigeat, Jean Huteau. Publisher: Paris : Éditions UNESCO : ECONOMICA, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-043943] (1).
Etyka mediów / Paweł Czarnecki. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-066992] (5).
  Copies available for hold on place: [M-095855] (1).
Ethos w życiu publicznym / Ewa Nowak, Karolina M. Cern. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-095921] (1).
Media masowe w praktyce społecznej / red. nauk.: Danuta Waniek, Janusz W. Adamowski ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-075159] (1).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Wybrane problemy teorii i praktyki / pod red. nauk. Ryszarda Kowalczyka i Witolda Machury. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Contact, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-055117] (1).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych / red.: Julia Gorbaniuk, Beata Parysiewicz ; Instytut Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-056590] (2).
  Copies available for hold on place: [M-108780] (1).
Etyka dziennikarska / Jan Pleszczyński. Publisher: Warszawa : "Difin", 2007. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-096617] (1).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
  Checked out (2).
Deontologia mediów / Claude-Jean Bertrand ; przeł. Tomasz Szymański. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2007. Other title: Déontologie des médias.Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Media studies : refleksja nad stanem obecnym / pod red. Krzysztofa Stępnika, Macieja Rajewskiego. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-078243] (1).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Lists:
Wokół zagadnień normatywnych / pod red. Witolda Machury. Publisher: Poznań ; Opole : Wydawnictwo Naukowe SCRIPTORIUM, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Nowe media - stare idee / pod red. Witolda Machury. Publisher: Poznań ; Opole : Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Człowiek jako podmiot norm i wartości / pod red. Witolda Machury. Publisher: Poznań ; Opole : Wydawnictwo Naukowe SCRIPTORIUM, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Współczesne media : status, aksjologia, funkcjonowanie. T. 1 / red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-063160] (2).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Dziennikarstwo według Jana Pawła II / w oprac. i pod red. Marka Millera ; współpr. Anna Wiktorowicz ; wstęp Grzegorz Polak ; Laboratorium Reportażu, Instytut Dziennikarstwa UW. Publisher: Warszawa : Centrum Myśli Jana Pawła II, Instytucja Kultury m. st. Warszawy : Fronda Pl., 2008 Availability: Copies available for hold on place: [M-068975] (1).
Współczesne oblicza mediów / pod red. Joanny Marszałek-Kawy. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Zaufać mediom? : analiza mechanizmów samoopisu prasy w sytuacjach kryzysowych / Aleksandra Wagner. Publisher: Kraków : Nomos, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Oblicza mediatyzacji : analiza krytyczna / pod red. Macieja Soina i Leszka Barana. Publisher: Kraków [etc.] : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera [etc.], 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-082665] (1).
Media - czwarta władza? T. 3, cz. 1 / (red.) Jacek Sobczak i Witold Machura. Publisher: Opole : Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-084236] (2).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Pilnowanie strażników : etyka dziennikarska w praktyce / Maciej Iłowiecki. Publisher: Warszawa : Fronda, cop. 2012. Other title: Etyka dziennikarska w praktyce.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Lists:
Pomiędzy wolnością a odpowiedzialnością : problemy współczesnych mediów. T. 1 / red. Ryszard Kowalczyk, Witold Machura i Jacek Sobczak. Publisher: Opole : Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Pomiędzy wolnością a odpowiedzialnością : problemy współczesnych mediów. T. 2 / red. Ryszard Kowalczyk, Witold Machura i Jacek Sobczak. Publisher: Opole : Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Krzywe zwierciadło : o manipulacji w mediach / Maciej Iłowiecki ; [rys. Andrzej Mleczko]. Edition: Wyd. 3, popr.Publisher: Lublin : Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej "Gaudium", 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Propaganda - współczesne oblicza : technologia zabójstwa medialnego / [Paweł Znyk]. Publisher: [Łask] : Bracia Zybert APR "Gryf", cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Lists:
Media, człowiek, społeczeństwo : doświadczenie europejsko-amerykańskie / Tadeusz Zasępa. Edition: Wyd. 2.Publisher: Częstochowa : Święty Paweł, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-097185] (1).
Krzywe zwierciadło : o manipulacji w mediach / Maciej Iłowiecki ; [rys. Andrzej Mleczko]. Publisher: Lublin : "Gaudium", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-097193] (1).
Idee wartości słowa w życiu publicznym / red. nauk. Grzegorz Majkowski, Leszek Kuras, Justyna Makowska ; [tł. na jęz. ang. Marcin Jaźwiec, Marcin Józefaciuk]. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.77] (1).
Etyczne dziennikarstwo : ewolucja deontyczna zawodu / Tadeusz Kononiuk ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Dziennikarstwa. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
  Checked out (1).
Etyka dziennikarstwa : edukacja - teoria - praktyka / pod red. Elżbiety Pawlak-Hejno, Jana Pleszczyńskiego. Publisher: Lublin Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Między misją, rynkiem i polityką : X lat działalności KRRiT (1993-2003) / Maciej Wrzeszcz. Publisher: Warszawa : Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-103751] (1).

Powered by Koha