Your search returned 161 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kultura, gospodarka, media : ogólnopolski kongres : praca zbiorowa / pod red. Emila Orzechowskiego. Publisher: Kraków : [Centrum Animacji Kultury], 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-074407] (1).
W lustrze : wizerunek mediów własny / pod red. Igora Borkowskiego, Aleksandra Woźnego. Publisher: Wrocław : Arboretum, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Media a integracja europejska / pod red. Teresy Sasińskiej-Klas i Agnieszki Hess. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-079230] (3).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Press : media, reklama, public relations / redaktor naczelny: Andrzej Skworz. Publisher: Poznań : TFC, 1996-. Availability: Copies available for reference: [CB-214] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-214] (13).
Studia Medioznawcze / Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA, 2000-2018. Other title: Media Studies.Online Access: Od 2008 | Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-174] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-174] (13).
Jad medialny / Piotr Legutko. Publisher: Kraków : Wydaw. Arcana, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Pamięć po komunizmie / Paweł Śpiewak. Publisher: Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, cop. 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-089105] (1).
Media bez tajemnic / Jan Załubski ; [Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości]. Publisher: Poznań : Wydaw. Forum Naukowe ; Wrocław : Holding Edukacyjny - Paweł Pietrzyk, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Kultury kultury popularnej / Marek Krajewski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-108537] (1).
Jednostka, grupa, cybersieć : psychologiczne, społeczno-kulturowe i edukacyjne aspekty społeczeństwa informacyjnego / pod red. Mieczysława Radochońskiego i Barbary Przywary. Publisher: Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-107896] (1).
Lists:
Współczesne oblicza mediów / pod red. Joanny Marszałek-Kawy. Publisher: Toruń : A. Marszałek, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-067564] (1).
Media i władza : demokracja, wolność przekazu i publiczna debata w warunkach globalizacji mediów / red. Piotr Żuk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Technologie informacyjne mediów / Włodzimierz Gogołek ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Lists:
Współczesne media : status, aksjologia, funkcjonowanie. T. 2 / red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-063162] (2).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Multimedia w kształceniu / Józef Bednarek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-075396] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Własność medialna i jej wpływ na pluralizm oraz niezależność mediów / pod red. Beaty Klimkiewicz ; [przekł. Beata Klimkiewicz]. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005. Other title: Media ownership and its impact on media independence and pluralism.Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Publiczne przedsiębiorstwo medialne : determinanty, systemy, modele / Bogusław Nierenberg. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2007. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-074954] (1).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Media w wyborach, kampanie wyborcze, media w polityce / pod red. Teresy Sasińskiej-Klas ; Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-047402] (1).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Monopol, pluralizm, koncentracja : środki komunikowania masowego w Polsce w latach 1989-2006 / Tomasz Mielczarek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007. Other title: Środki komunikowania masowego w Polsce w latach 1989-2006.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-002971] (5).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Dylematy ładu medialnego RP : standardy europejskie a praktyka polityczna / Danuta Waniek ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyzszej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. Online Access: Okładka | Spis treści | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-105617] (13).
  Copies available for reference: [CZ KA 342.4] (1).
Media a demokracja / pod red. Lidii Pokrzyckiej i Włodzimierza Micha. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-116851] (7).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Studia nad mediami i komunikowaniem masowym : teoria - rynek - społeczeństwo / pod red. Janiny Fras. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-111626] (1).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Media wobec kulturowych przemian współczesności / Marek Sokołowski. Publisher: Olsztyn : Kastalia, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Oblicza polskich mediów po 1989 roku / red. Lidia Pokrzycka, Beata Romiszewska. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-074983] (1).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Media w Polsce : pierwsza władza IV RP / red. nauk. Marek Sokołowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-110443] (5).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Wybory parlamentarne 2007 : media w kampanii wyborczej / pod red. Katarzyny Pokornej-Ignatowicz ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM - Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-092484] (10).
  Copies available for reference: [CZ KA 324] (1).
Zmieniający się świat mediów / Jerzy Mikułowski-Pomorski ; Studium Dziennikarskie Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Publisher: Kraków : Universitas, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-055832] (6).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Związki homoseksualne : studium socjologiczne / Dorota Majka-Rostek. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.83] (1).
Lists:
Co łączy, co dzieli Polaków, czyli społeczeństwo informacyjne w działaniu / red. Lesław H. Haber, Stanisław Jędrzejewski. Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-053135] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107881] (1).
Lists:
Wybory 2007 i media - krajobraz po "IV RP" : wybrane problemy / red. nauk. Danuta Waniek. Publisher: Warszawa : ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-065402] (4).
  Copies available for reference: [CZ 324] (1).

Powered by Koha