Your search returned 131 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Der Marsch der DKP durch die Institutionen : sowjetmarxistische Einflussstrategien und Ideologien / Ossip K. Flechtheim, Wolfgang Rudzio, Fritz Vilmar, Manfred Wilke. Publisher: Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verlag, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [MA-003281] (1).
Myśl polityczna Karola Kautsky'ego w okresie sporu z rewizjonizmem (1898-1909) / Marek Waldenberg. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1970. Other title: Carolus Cautsky contra adversarios doctrinam Caroli Marx et Friderici Engels impugnare et emendare conantes quid disseruerit.Availability: Copies available for hold on place: [M-068360] (1).
Państwo a rewolucja / W. I. Lenin. Edition: Wyd. 6 polskie przejrz. i popr.Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", 1950. Availability: Copies available for hold on place: [M-027261] (2).
Zagadnienia leninizmu / J. Stalin. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1949. Availability: Copies available for loan: [M-092698] (3).
Dzieła. T. 10, Listopad 1905 - czerwiec 1906 / W. I. Lenin. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1955. Availability: Copies available for loan: [M-011809] (1).
Dzieła. T. 4, 1898 - Kwiecień 1901 / W. I. Lenin. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1953. Availability: Copies available for hold on place: [M-010857] (1).
Marx and modern economics / edited by David Horowitz. Publisher: London : MacGibbon & Kee Ltd, 1970. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004016] (1).
Ausbeutung des Menschen durch den Menschen / Konrad Löw. Edition: 2. überarbeitete Aufl..Publisher: Köln : Deutscher Instituts-Verlag GmbH, 1977. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004776] (1).
Ausbeutung des Menschen durch den Menschen. 1 / Konrad Löw. Publisher: Köln : Deutscher Instituts-Verlag GmbH, 1976. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004777] (1).
Interesy a struktura społeczna : pojęcie interesu w marksistowskiej teorii struktury społecznej / Jerzy Drążkiewicz. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. Availability: Copies available for loan: [M-036391] (1).
  Copies available for hold on place: [M-070442] (1).
Nowe tendencje w doktrynach neokapitalistycznych / Teodor Filipiak ; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych. Publisher: Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1981. Availability: Copies available for loan: [M-007840] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011798] (1).
Polityka i socjalizm : praca zbiorowa / pod red. Jewgienija Ambarcumowa i Adolfa Dobieszewskiego ; aut.: Wiktor Afanasjew [et al.] ; [przekł. z jęz. ros. Zdzisław Gąsiorowski]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-011801] (1).
Rozważania o życiu ludzkim / Stefan Kaczmarek. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-010981] (1).
Pisma wybrane : rola świadomości w procesie rozwoju społecznego / Włodzimierz Iljicz Lenin ; wyboru dokonał i wstępem opatrzył Jerzy Ładyka. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-070804] (1).
Rewolucja socjalistyczna a ciągłość kultury / Jan Wojnowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. Availability: Copies available for loan: [M-068278] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011922] (1).
Proletariat w RFN : reprodukcja - organizacja - działalność / zespół aut. Heinz Petrak [et al.] ; z j. niem. przeł. Irena Woźniakiewicz ; Instytut Nauk społecznych przy KC SED. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1977. Other title: Proletariat w Republice Federalnej Niemiec | Proletariat in der BRD : Reproduktion - Organisation - Aktion.Availability: Copies available for hold on place: [M-089004] (1).
Wstęp do teorii polityki społecznej : propozycja wyjścia z kryzysu / Michał Olędzki. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1981. Availability: Copies available for loan: [M-036832] (2).
  Copies available for hold on place: [M-069867] (1).
Spór o zagadnienie moralności / Adam Schaff. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1958. Availability: Copies available for hold on place: [M-069871] (1).
Położenie robotników w Stanach Zjednoczonych od roku 1789 do czasów dzisiejszych / Jürgen Kuczynski ; [przeł. Alfred Liebfeld]. Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", 1950. Availability: Copies available for loan: [M-024300] (3).
  Copies available for hold on place: [M-072885] (1).
Organizacja i zarządzanie / Dżermen Gwisziani ; [z ros. przeł. Irena Nomańczuk]. Edition: Wyd. 2 przejrz. i uzup.Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1976. Availability: Copies available for loan: [M-048516] (1).
Władza i interesy : studium struktury politycznej kapitalizmu / Stanisław Ehrlich. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1967. Availability: Copies available for hold on place: [M-068380] (1).
Demokracja i praworządność / Andrzej Burda. Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1965. Availability: Copies available for loan: [M-009775] (5).
  Copies available for hold on place: [M-011898] (1).
Marksizm a jednostka ludzka : przyczynek do marksistowskiej filozofii człowieka / Adam Schaff. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1965. Availability: Copies available for hold on place: [M-088616] (1).
Państwo a rewolucja / W. I. Lenin. Edition: Wyd. 7.Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", 1953. Availability: Copies available for loan: [M-008426] (1).
Państwo a rewolucja : nauka marksizmu o państwie i zadania proletariatu w rewolucji / W. I. Lenin ; [wstęp Sylwester Zawadzki]. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1972. Availability: Copies available for loan: [M-008480] (1).
Marks, Engels, marksizm / W. I. Lenin. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", 1955. Availability: Copies available for loan: [M-008439] (1).
Słownik słów kluczowych z marksizmu-leninizmu / [wykaz podstawowych terminów przygot. Franciszek Zawadzki, Antoni Komendera] ; Polska Akademia Nauk. Ośrodek Informacji Naukowej w Warszawie. Publisher: Kraków : Polska Akademia Nauk. Ośrodek Informacji Naukowej, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-008861] (1).
Marksistowska teoria narodu i problemy walki narodowowyzwoleńczej / Jerzy Wiatr. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962. Availability: Copies available for hold on place: [M-008890] (1).
Rozwój demokracji socjalistycznej / [aut. H. Groszyk et al.] ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ; Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie. Publisher: Lublin ; Lwów : UMCS, 1977. Other title: Razwitie socialističeskoj demokratii.Availability: Copies available for hold on place: [M-070155] (1).
Pochodzenie religii / Ch. Hainchelin ; przeł. z jęz. fr. Jan Szczepański. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1954. Availability: Copies available for hold on place: [M-009144] (1).

Powered by Koha