Your search returned 99 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / Ministerstwo Gospodarki. Departament Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Publisher: Warszawa : PFPiRMiŚP ; Radom : Wydaw. i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-087508] (1).
Programy i fundusze wspierające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw / Ministerstwo Gospodarki. Departament Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw ; [oprac. Ewa Dobrzyńska, Alicja Siadul]. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Ministerstwo Gospodarki, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-021472] (5).
  Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej / [oprac. Jacek Maziarski, Marek Maszek]. Publisher: Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-079630] (1).
  Copies available for hold on place: [M-114719] (1).
Franchising : strategia rozwoju małych firm w Polsce / Agnieszka Tokaj-Krzewska. Publisher: Warszawa : Difin, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Lists:
Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw / [oprac. zespół pod kier. Macieja Grabowskiego, w składzie Krystyna Gawlikowska-Hueckel et al.]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-109884] (1).
Działalność gospodarcza organizacji publicznych / Antoni Kożuch, Zofia Kołoszko-Chomentowska. Publisher: Białystok : Fundacja Współczesne Zarządzanie, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-086394] (1).
Wpływ funduszy pożyczkowych na tworzenie miejsc pracy : praca zespołowa / Anna Biernacka [et al.]. Publisher: Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-015676] (1).
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-1999 / [aut. Krzysztof Berger]. Publisher: Warszawa : Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-015749] (1).
Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa / praca pod red. Kazimierza Jaremczuka i Jerzego Posłusznego ; [kol. red. Jan Szreniawski et al.]. Publisher: Przemyśl : WSAiZ, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
ABC small business'u / Włodzimierz Markowski. Edition: Wyd. 14, stan prawny na dzień 1.02.2003.Publisher: Łódź : Wydaw. MARCUS, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-061684] (1).
Konkurencyjność technologiczna małych i średnich przedsiębiorstw z trzech działów przemysłu przetwórczego : mocne i słabe strony w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej / [aut. Michał Górzyński, Richard Woodward]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-028660] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Innowacyjność sektora MŚP : Małopolska i Podkarpacie / pod red. Krzysztofa Kaszuby, Jana Targalskiego. Publisher: Kraków ; Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2005. Other title: Innowacyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw.Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Pieniądze za darmo czyli Jak zdobyć unijne dotacje dla Twojej firmy / Andrzej Godlewski, Andrzej Szoszkiewicz. Publisher: Komorów k. Warszawy : Wydawnictwo Rectus, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046217] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
ABC small business'u / Włodzimierz Markowski. Edition: Wyd. 16, stan prawny na dzień 1.02.2005.Publisher: Łódź : Wydaw. MARCUS, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-029966] (1).
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Hiszpanii : symetria czy problem różnic / Zofia Patora-Wysocka. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-045798] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Uwarunkowania przedsiębiorczości / praca pod red. Kazimierza Jaremczuka ; [Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu]. Publisher: Tarnobrzeg : PWSZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-021295] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki / pod red. Dariusza Fatuły ; Wydział Zarządzania i Marketingu Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2006. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-006341] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 33] (1).
Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym / pod red. Małgorzaty Bednarczyk ; [aut. Małgorzata Bednarczyk et al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Biznes - klimat dlâ malyh i srednih predpriâtij: regulirovanie i sotrudničestvo. Opyt stran regiona / Mihal Gužin'ski. Publisher: Varšava : CASE - Centr Socjal'no Èkonomičeskih Issledovanij, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-035422] (1).
  Copies available for hold on place: [M-035421] (1).
Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza w Polsce w latach 1988-2003 / Wioletta Kamińska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Publisher: Warszawa : PAN IGiPZ, 2006. Other title: Nonagricultural and individual economic activity in Poland in the years 1988-2003.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-081371] (1).
  Copies available for hold on place: [M-037320] (1).
Euro Info dla Małych i Średnich Firm / Fundusz Współpracy. Publisher: Warszawa : Fundusz Współpracy. Centrum Korenspondencyjne Euro Info, 1998-2017. Other title: Biuletyn Euro Info dla Małych i Średnich Firm | Biuletyn dla Małych i Średnich Firm Euro Info | Euro Info Biuletyn dla Małych i Średnich Firm | Euro Info | Euro Info Biuletyn | Biuletyn Euro Info | Euro Info Biuletyn dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw | Biuletyn Euro Info dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw | Biuletyn dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Euro Info.Availability: Copies available for hold on place: [CA-1166] (5).
Faktoring w małych i średnich przedsiębiorstwach : forma krótkoterminowego finansowania działalności / Maciej Tokarski. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-059169] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Lists:
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym / Janusz Sarnowski, Edward Kirejczyk. Publisher: Warszawa : Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Nowe tendencje w zarządzaniu przedsiębiorstwami i ich finansowaniu / red. nauk. Jerzy Różański. Publisher: Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w otoczeniu metropolii warszawskiej / red. nauk. Józef Szabłowski ; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku. Publisher: Otwock ; Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013 : poradnik małego i średniego przedsiębiorcy / Małgorzata Jankowska, Aneta Sokół, Anna Wicher. Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Rachunkowość małych firm według wymogów funduszy unijnych / Marcin Osikowicz. Publisher: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-059186] (12).
  Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Varia : z prac Biura Analiz Sejmowych / [red. tomu Ewa Karpowicz]. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-049917] (1).
Rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / pod red. Anny Nehring ; [aut. Katarzyna Kotulska et. al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : synteza badań i kierunki działania / Ryszard Borowiecki, Barbara Siuta-Tokarska. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-050903] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).

Powered by Koha