Your search returned 10 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Małżeństwo, seks, prokreacja : analiza socjologiczna / Danuta Duch-Krzystoszek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, [1998]. Availability: Copies available for loan: [M-048991] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088987] (1).
Lists:
Socjologia małżeństwa i rodziny : wprowadzenie / Franciszek Adamski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Lists:
Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności : kształty rodziny współczesnej / red. nauk. Wojciech Muszyński, Ewa Sikora. Publisher: Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-058937] (4).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności : szanse, zagrożenia, patologie / red. nauk. Wojciech Muszyński, Ewa Sikora. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-054421] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108751] (1).
Wartość i dobro rodziny / red. Jarosław Jęczeń, Marian Zdzisław Stepulak ; [Instytut Nauki o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II]. Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-108771] (1).
Lists:
Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin / red. nauk. Hanna Liberska, Alicja Malina. Publisher: Warszawa : Difin, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Rodzina miedzy starym a nowym paradygmatem / Teresa Olearczyk. Publisher: Ružomberok : Verbum - Vydatel'stvo Katolickej univerzity, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-089951] (8).
  Copies available for hold on place: [M-108742] (1).
  Checked out (1).
Co nam daje równość? : wpływ równości płci na jakość życia i rozwój społeczny w Polsce / pod redakcją Ewy Krzaklewskiej. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Lists:
Problemy małżeństw prawosławno-katolickich / Elżbieta Czykin. Source: Kwartalnik Pedagogiczny Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956-
Problems of mixed orthodox-catholic marriages / Elżbieta Czykin. Source: Kwartalnik Pedagogiczny Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956-

Powered by Koha