Your search returned 125 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Dysharmonie rozwoju : problemy diagnozy i terapii / pod red. Jadwigi Włodek-Chronowskiej. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1994. Other title: Studia diagnostica et therapica ad crescentiae disharmoniam pertinentia.Availability: Copies available for loan: [M-012886] (1).
  Copies available for hold on place: [M-013232] (1).
  Checked out (1).
Młodzież i procesy laicyzacji świadomości społecznej / Jan Jerschina. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1978. Other title: Iuventus polona quatenus atheisme succumbat.Availability: Copies available for hold on place: [M-070460] (1).
The value systems of Polish and Italian Youth : preliminaries to comparative studies / editors: Jan Jerschina and Laura Bovone. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kraków : nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 1987. Other title: Iuvenes Poloni et Itali de virtutibus vitiisque quid censeant.Availability: Copies available for hold on place: [M-070305] (1).
Postacie miłości : przeobrażenia obyczajowe w Europie Zachodniej i w Polsce / Ryszard Dyoniziak. Edition: Wyd. 2, uzup.Publisher: Kraków : Universitas, 1995. Availability: Copies available for loan: [M-055056] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088849] (1).
Młodzież w procesie przemian / pod red. Aldony Jawłowskiej i Bogdana Gotowskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1977. Availability: Copies available for loan: [M-013252] (1).
Nastolatki i kultura w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych / pod red. Anny Przecławskiej i Leszka Rowickiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2000. Availability: Copies available for loan: [M-005580] (2).
  Copies available for hold on place: [M-097791] (1).
Młodzież pogranicza kulturowego Polski, Białorusi i Ukrainy wobec integracji europejskiej : tożsamość, plany życiowe, wartości / Jerzy Nikitorowicz. Publisher: Białystok : "Trans Humana", 2000. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-045867] (1).
  Copies available for hold on place: [M-103453] (1).
Młodzież w zmieniającym się świecie / pod red. Alicji Keplinger. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Tożsamość osobowa a tożsamości społeczne : wyzwania dla edukacji XXI wieku / pod red. Tomasza Bajkowskiego i Krzysztofa Sawickiego ; Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Pedagogiczny Wszechnicy Mazurskiej w Olecku. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-045868] (1).
  Copies available for hold on place: [M-068721] (1).
Style życia młodzieży a narkotyki : wyniki badań empirycznych / Barbara Fatyga, Jolanta Rogala-Obłękowska ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-107750] (1).
Integracja rodziny a wiedza o małżeństwie u młodzieży / Danuta Opozda ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. Publisher: Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Poziom umysłowy i zainteresowania młodzieży / [red. Jan Konopnicki]. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN, 1965. Availability: Copies available for loan: [MA-006410] (2).
  Copies available for hold on place: [M-013121] (1).
Zainteresowania, środowisko kulturalne, poziom umysłowy młodzieży / [red. Jan Konopnicki]. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN, 1961. Availability: Copies available for hold on place: [M-070165] (1).
Prace społecznie użyteczne : poradnik dla nauczycieli / Wacław Torbus. Publisher: Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972. Availability: Copies available for loan: [M-009738] (1).
Miłość i seks w percepcji uczniów / Róża Pawłowska, Elżbieta Jundziłł. Publisher: Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej ; Gdańsk ; Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-069233] (54).
  Copies available for hold on place: [M-108089] (1).
Młodzież wobec współczesnych zagrożeń / pod red. Franciszka Kozaczuka. Publisher: Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-003641] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Uczestnictwo młodych dorosłych w rzeczywistości wykreowanej kulturowo : doświadczenie, funkcje psychologiczne / Wanda Zagórska. Publisher: Kraków : TAiWPN "Universitas", cop. 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-108687] (1).
Rechtsradikale Gewalt im vereinigten Deutschland : Jugend gesellschaftlichen Umbruch / Hans-Uwe Otto, Roland Merten (Hrsg.). Publisher: Bonn : Bundeszentrale für politische Bildung, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-022147] (1).
Polska w Rosji - Rosja w Polsce : stosunki polityczne : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Paradowskiego, Szymona Ossowskiego. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe INPiD UAM - Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
Politische Sozialisation Jugendlicher in Ost und West / Bernhard Claußen (Hrsg.). Publisher: Bonn : Bundeszentrale für Politische Bildung, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-028300] (1).
Społeczne podłoże ruchów młodzieży wiejskiej w Polsce / Józef Chałasiński ; z przedm. Floriana Znanieckiego ; Państwowy Instytut Kultury Wsi. Publisher: Warszawa : skł. gł. Spółdzielnia Wydawnicza "Pomoc Oświatowa", 1938 (Cieszyn : Drukarnia Pawła Mitręgi). Availability: Copies available for hold on place: [ZS-000573] (2).
Młodzież i tolerancja : (studium z pogranicza polsko-czeskiego) : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Lewowickiego i Barbary Grabowskiej. Publisher: Cieszyn : Uniwersytet Śląski - Filia , 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-088876] (1).
Spór o młodzież : szkice psychologiczne / Ziemowit Włodarski. Publisher: Warszawa : Nasza Księgarnia, 1973. Availability: Copies available for hold on place: [M-032169] (1).
Osobowość społeczna studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego chłopskiego pochodzenia : na podstawie badań socjologicznych z lat 1966-1967 / Jan Jerschina ; Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN, 1972. Availability: Copies available for hold on place: [M-032156] (1).
Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży : materiały z konferencji z okazji setnej rocznicy urodzin i dwudziestej piątej rocznicy śmierci profesora Jana Konopnickiego / pod red. Władysława Kubika i Bronisława Urbana. Publisher: Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianun" [etc.], 2005. Availability: Copies available for loan: [M-075459] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107820] (1).
Bariery życiowe młodzieży / Maria Jarosz. Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", 1986. Availability: Copies available for loan: [M-089253] (2).
  Copies available for hold on place: [M-039792] (1).
L.d.d.w. - Osierocona generacja / Dariusz Chętkowski. Publisher: Kraków : Wydaw. Literackie, 2004. Other title: Lekcja do dyspozycji wychowawcy - Osierocona generacja | Osierocona generacja.Availability: Copies available for hold on place: [M-040699] (1).
Pedagogika wobec kryzysów życiowych / pod red. Jerzego Stochmiałka. Publisher: Warszawa ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-108088] (1).
Kryzys i zmiana : studia nad przemianami edukacyjnymi w Polsce w latach dziewięćdziesiątych / Mirosław J. Szymański. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-024807] (1).
Przystosowanie młodzieży robotniczej do pierwszej pracy / Maria Jarosińska. Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", 1972. Availability: Copies available for loan: [M-083757] (1).
  Copies available for hold on place: [M-075058] (1).

Powered by Koha