Your search returned 68 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
The value systems of Polish and Italian Youth : preliminaries to comparative studies / editors: Jan Jerschina and Laura Bovone. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kraków : nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 1987. Other title: Iuvenes Poloni et Itali de virtutibus vitiisque quid censeant.Availability: Copies available for hold on place: [M-070305] (1).
Postacie miłości : przeobrażenia obyczajowe w Europie Zachodniej i w Polsce / Ryszard Dyoniziak. Edition: Wyd. 2, uzup.Publisher: Kraków : Universitas, 1995. Availability: Copies available for loan: [M-055056] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088849] (1).
Nastolatki i kultura w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych / pod red. Anny Przecławskiej i Leszka Rowickiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2000. Availability: Copies available for loan: [M-005580] (2).
  Copies available for hold on place: [M-097791] (1).
Młodzież pogranicza kulturowego Polski, Białorusi i Ukrainy wobec integracji europejskiej : tożsamość, plany życiowe, wartości / Jerzy Nikitorowicz. Publisher: Białystok : "Trans Humana", 2000. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-045867] (1).
  Copies available for hold on place: [M-103453] (1).
Młodzież w zmieniającym się świecie / pod red. Alicji Keplinger. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Tożsamość osobowa a tożsamości społeczne : wyzwania dla edukacji XXI wieku / pod red. Tomasza Bajkowskiego i Krzysztofa Sawickiego ; Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Pedagogiczny Wszechnicy Mazurskiej w Olecku. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-045868] (1).
  Copies available for hold on place: [M-068721] (1).
Style życia młodzieży a narkotyki : wyniki badań empirycznych / Barbara Fatyga, Jolanta Rogala-Obłękowska ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-107750] (1).
Lists:
Integracja rodziny a wiedza o małżeństwie u młodzieży / Danuta Opozda ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. Publisher: Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Prace społecznie użyteczne : poradnik dla nauczycieli / Wacław Torbus. Publisher: Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972. Availability: Copies available for loan: [M-009738] (1).
Uczestnictwo młodych dorosłych w rzeczywistości wykreowanej kulturowo : doświadczenie, funkcje psychologiczne / Wanda Zagórska. Publisher: Kraków : TAiWPN "Universitas", cop. 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-108687] (1).
Polska w Rosji - Rosja w Polsce : stosunki polityczne : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Paradowskiego, Szymona Ossowskiego. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe INPiD UAM - Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
Młodzież i tolerancja : (studium z pogranicza polsko-czeskiego) : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Lewowickiego i Barbary Grabowskiej. Publisher: Cieszyn : Uniwersytet Śląski - Filia , 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-088876] (1).
Bariery życiowe młodzieży / Maria Jarosz. Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", 1986. Availability: Copies available for loan: [M-089253] (2).
  Copies available for hold on place: [M-039792] (1).
L.d.d.w. - Osierocona generacja / Dariusz Chętkowski. Publisher: Kraków : Wydaw. Literackie, 2004. Other title: Lekcja do dyspozycji wychowawcy - Osierocona generacja | Osierocona generacja.Availability: Copies available for hold on place: [M-040699] (1).
Kryzys i zmiana : studia nad przemianami edukacyjnymi w Polsce w latach dziewięćdziesiątych / Mirosław J. Szymański. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-024807] (1).
Przystosowanie młodzieży robotniczej do pierwszej pracy / Maria Jarosińska. Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", 1972. Availability: Copies available for loan: [M-083757] (1).
  Copies available for hold on place: [M-075058] (1).
Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata : studium socjopedagogiczne / Agnieszka Cybal-Michalska. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.4] (1).
Modele zachowań seksualnych w prasie młodzieżowej i poglądach nastolatków / Beata Gola. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-085185] (3).
  Copies available for reference: [CZ 316.83] (1).
Kryminologia i kara kryminalna : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej. Publisher: Kraków : "Impuls", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1).
Postawy religijne młodzieży i ich związki z wybranymi elementami osobowości / Józef Bazylak. Publisher: Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1984. Availability: Copies available for hold on place: [M-088838] (1).
Lists:
Bandżi na drucie : przewodnik po świecie młodych / Emilian Gołąbek. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Św. Wojciecha, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-051067] (1).
  Copies available for hold on place: [M-097762] (1).
Wartości społeczne w świadomości młodzieży niemieckiej i polskiej : studium socjologiczne / Grzegorz Adamczyk. Publisher: Lublin : Tow. Naukowe KUL, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-052560] (4).
  Copies available for hold on place: [M-108455] (1).
Społeczne uczestnictwo młodzieży średniego miasta / red. nauk. Edward Hajduk, Paweł Karpińczyk. Publisher: Warszawa : "Żak", 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-107782] (1).
Aspiracje życiowe młodzieży stojącej u progu dorosłości / Kinga Musialska. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-057287] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316] (1).
  Checked out (1).
Wyobrażenia młodzieży o małżeństwie i rodzinie : pomiędzy tradycją a nowoczesnością / Leon Dyczewski. Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-078774] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108783] (1).
Szkoła wobec subkultury pseudokibiców / Marek Babik. Publisher: Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-100794] (2).
  Copies available for hold on place: [M-107718] (1).
Lists:
Aspiracje życiowe młodzieży pogranicza / Piotr Długosz. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-107719] (1).
Młodzież PRL : portrety pokoleń w kontekście historii / Hanna Świda-Ziemba. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-080495] (1).
Młodzież wobec wyboru profilu kształcenia i zawodu (na przykładzie licealistów z Podkarpacia) / Małgorzata Dubis. Publisher: Kraków : Wydawnictwo "Impuls", 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Aktywność społeczno-polityczna młodzieży wiejskiej / Henryk Marcinowski. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1977. Availability: Copies available for hold on place: [M-066945] (1).

Powered by Koha