Your search returned 35 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Proces instytucjonalizacji zawodu logopedy w Polsce : zarys problemu / Danuta Dramska. Publisher: Katowice : Wydaw. UŚ, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-003267] (3).
  Copies available for hold on place: [M-087049] (1).
Szkice logopedyczne / Józef Tadeusz Kania. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-075053] (1).
Z logopedią na ty : podręczny słownik logopedyczny / Ewa Małgorzata Skorek. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1).
Logopedia a specjalne potrzeby edukacyjne w obliczu reformy szkolnej / red. nauk.: Wojciech Brejnak, Ewa Wolnicz-Pawłowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011. Other title: Logopédie et les besoins éducatifs particuliers devant la réforme scolaire.Availability: Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1).
Lists:
SLI i inne zaburzenia językowe : od badań mózgu do praktyki psychologicznej / Grażyna Krasowicz-Kupis. Publisher: Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. Other title: Specific Language Impairment i inne zaburzenia językowe.Availability: Copies available for loan: [M-082643] (2).
  Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1).
Terapia dziecka z wadą wymowy / Hanna Rodak. Edition: Wyd. 4 (dodr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1).
Wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka z zaburzeniami mowy : (wybrane zagadnienia) / pod red. Lucyny Hurło i Marzenny Zaorskiej. Publisher: Olsztyn : Studio Przygotowawcze Wydawnictw "Edycja", 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1).
Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy : wybrane problemy teorii i praktyki surdologopedycznej / Grażyna Gunia. Edition: Wyd. 3.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for loan: [M-084255] (2).
  Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1).
Zabawy rozwijające mowę twojego dziecka / Anna Franek, Marzena Riegel. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-084245] (1).
  Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1).
Głośno i wyraźnie : 9 lekcji dobrego mówienia / Bogumiła Toczyska. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1).
Wieloaspektowość diagnozy i terapii logopedycznej / pod red. Katarzyny Kokot. Publisher: Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1).
Logopedyczne opozycje głoskowe / Elżbieta Szwajkowska, Witold Szwajkowski. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-084273] (1).
  Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1).
Wprowadzenie do logopedii / Grażyna Gunia, Viktor Lechta ; [tł. tekstów Viktora Lechty: Teresa Włodarczyk]. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. Availability: Copies available for loan: [M-114181] (3).
Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek. 3, sz, ż, cz, dż / Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek. Edition: Wyd. 4.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1).
Jarmark logopedyczny : wybór zabaw wspomagających mowę przedszkolaków / Mariola Malkiewicz. Edition: Wyd. 2.Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1).
Diagnoza logopedyczna : podręcznik akademicki / red. nauk. Ewa Czaplewska, Stanisław Milewski. Publisher: Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-084379] (2).
  Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1).
100 tekstów do ćwiczeń logopedycznych / Ewa Małgorzata Skorek. Edition: Wyd. 7.Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012. Other title: Sto tekstów do ćwiczeń logopedycznych.Availability: Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1).
Mowa, rozwój, zaburzenia, terapia / Elżbieta Maria Minczakiewicz. Edition: (Dodr.).Publisher: Kraków : Wydaw. Naukowe AP [Akademii Pedagogicznej], cop. [2001]. Availability: Copies available for loan: [M-086148] (2).
  Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1).
Logopedia : pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki. T. 1, Interdyscyplinarne podstawy logopedii / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej ; Uniwersytet Opolski. Edition: Wyd. 2 zm. i poszerz.Publisher: Opole : Wydaw. UO, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1).
Logopedia : pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki. T. 2, Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej ; Uniwersytet Opolski. Edition: Wyd. 2 zm. i poszerz.Publisher: Opole : Wydaw. UO, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1).
Afazja a interakcja : TEKST - metaTEKST - konTEKST / Jolanta Panasiuk. Edition: Wyd. 2.Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, cop. 2013. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1).
Mowa i rozwój a zaburzenia : teoria i praktyka logopedyczna / redakcja naukowa Michał Bitniok ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-105016] (1).
  Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1).
Późna dorosłość z perspektywy logopedii / Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Barbara Kamińska. Source: Pogranicze : studia społeczne Białystok : Filia UW w Białymstoku, 1992-Online Access: Click here to access online
Logopedia : standardy postępowania logopedycznego : podręcznik akademicki / redakcja naukowa: Stanisław Grabias, Jolanta Panasiuk, Tomasz Woźniak. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-111653] (3).
  Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1).
Biomedyczne podstawy logopedii / redakcja naukowa: Stanisław Milewski, Jerzy Kuczkowski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-112691] (1).
  Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1).
Logopedia. 3, Ćwiczenia i wierszyki z głoskami sz, cz, dż, ż, rz / autorzy Sylwia Chmiel, Janusz Jabłoński, Anna Wilman, Krzysztof Żywczak. Edition: Wydanie I.Publisher: Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon, copyright 2018. Other title: Ćwiczenia i wierszyki z głoskami sz, cz, dż, ż, rz.Availability: Copies available for loan: [M-112416] (4).
  Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1).
Wprowadzenie do logopedii / Grażyna Gunia, Viktor Lechta ; [tł. tekstów Viktora Lechty: Teresa Włodarczyk]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1).
  Checked out (1).
Percepcja wzrokowa / Agnieszka Bala. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Arson, [2011]. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
  Checked out (1).
Kategoryzacja tematyczna / Agnieszka Bala. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Arson, [2012]. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
  Checked out (1).
Myślenie sytuacyjne / Agnieszka Bala. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Arson, [2014]. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
  Checked out (1).

Powered by Koha