Your search returned 59 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Logistyka : koncepcja zintegrowanego zarządzania / Piotr Blaik. Edition: Wydanie II zmienione.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-006303] (9).
  On hold (1).
Lists:
Mierniki i wskaźniki logistyczne / Jan Twaróg. Publisher: Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-039203] (1).
Kompendium wiedzy o logistyce / pod red. Elżbiety Gołembskiej ; [aut.: Marek Ciesielski et al.]. Edition: Wyd. 3, 2 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-093875] (1).
  On hold (1).
Biznes międzynarodowy : od internacjonalizacji do globalizacji / pod red. Marcina K. Nowakowskiego ; [aut. poszczególnych rozdz. Marcin K. Nowakowski et al.]. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Zarządzanie logistyczne / John J. Coyle, Edward J. Bardi, C. John Langley ; redakcja naukowa Danuta Kempny ; tłumaczenie Edyta Klosa. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-047519] (1).
Zarządzanie logistyczne : (zarys podstawowych wiadomości) / Stanisław E. Dworecki ; Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku. Publisher: Pułtusk : WSH Wydaw. Uczelniane, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Lists:
Zarządzanie logistyczne / John J. Coyle, Edward J. Bardi, C. John Langley ; red. nauk. Danuta Kempny ; tł. Edyta Klosa. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-007634] (2).
  Checked out (1).
Logistyka w przedsiębiorstwie / Czesław Skowronek, Zdzisław Sarjusz-Wolski. Edition: Wyd. 4 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-061788] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
  Checked out (1).
Logistyka w biznesie : praca zbiorowa / pod red. Marka Ciesielskiego ; aut. Piotr Bachorz [et al.]. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Lists:
Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem / Tadeusz Wojciechowski. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Instrumenty zarządzania logistycznego : praca zbiorowa / pod redakcją Marka Ciesielskiego ; autorzy Jan Długosz, Arkadiusz Kawa, Waldemar Wieczerzycki, Anna Łupicka, Szymon Zimniewicz, Kazimierz Grucki. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Zarys mikrologistyki / Krzysztof Ficoń. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa ; Gdynia : BEL Studio, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-095397] (1).
Podstawy logistyki : podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk : praca zbiorowa / [red. nauk. Marek Fertsch ; aut. Ireneusz Fechner et al.]. Edition: Wyd. 1 (dodr. 2007).Publisher: Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-050820] (2).
Lists:
Zarządzanie transportem przedsiębiorstw przemysłowych / Paweł Romanow. Publisher: Poznań : Wyższa Szkoła Logistyki, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-095434] (1).
Logistyka / Franciszek Kapusta. Publisher: Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo Terra, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Lists:
Systemy logistyczne : podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk / Marek Matulewski [et al.]. Publisher: Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-051785] (4).
Lists:
Usługi logistyczne / Włodzimierz Rydzkowski (red.). ; aut.: Włodzimierz Rydzkowski [et al.]. Edition: Wyd. 2 zm. i poszerz.Publisher: Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-004198] (4).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Transport i spedycja : podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk / Maciej Stajniak [et al.]. Publisher: Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-089393] (5).
Zakupy zaopatrzeniowe / Kenneth Lysons ; tł. Edyta Klosa. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2004. Other title: Purchasing and supply chain management.Availability: Copies available for loan: [M-053981] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Podstawy logistyki : podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk : praca zbiorowa / [red. nauk. Marek Fertsch ; aut. Ireneusz Fechner et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-089347] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Logistyka / redakcja naukowa: Danuta Kisperska-Moroń, Stanisław Krzyżaniak ; Marek Ciesielski [i 22 pozostałych]. Edition: Wyd. I.Publisher: Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-056554] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Lists:
Planowanie logistyczne : podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk / Bogusław Śliwczyński. Edition: Wydanie 2 zmienione.Publisher: Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-089375] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Logistyka w gospodarce światowej / Elżbieta Gołembska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-061172] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Lists:
Laboratorium logistyczno-spedycyjne / Radosław Kacperczyk. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Logistyka w bezpieczeństwie / Andrzej Szymonik. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-077648] (10).
Lists:
Podstawy logistyki w sytuacjach kryzysowych z elementami zarządzania logistycznego / Wojciech Nowak i Eugeniusz Nowak ; Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. Publisher: Warszawa ; Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-061779] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Lists:
Język angielski dla logistyków / Paulina Golińska, Agnieszka Stachowiak. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 811.111] (1).
Ekonomika logistyki / Teresa Truś, Eugeniusz Januła. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Lists:
Systemy logistyczne : [praca zbiorowa]. Cz. 1 / Tomasz Nowakowski [et al. ; pod red. T. Nowakowskiego]. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Strategie łańcuchów dostaw / redakcja naukowa Marek Ciesielski, Jan Długosz ; autorzy Marek Ciesielski, Jan Długosz, Konrad Fuks, Anna Maria Jeszka, Arkadiusz Kawa, Sylwia Konecka, Anna Łupicka, Waldemar Wieczerzycki. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. Online Access: Click here to access online | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
  Checked out (1).

Powered by Koha