Your search returned 221 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Narkotyk mitu : szkice o świadomości narodowej i kulturowej Słowian zachodnich i południowych / Maria Bobrownicka. Publisher: Kraków : Universitas, cop. 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-088871] (1).
Poetyka idei ogólnych / Maria Gołaszewska. Publisher: Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [MA-006017] (1).
Romantyczna gawęda szlachecka : antologia / wybrał i oprac. Andrzej Waśko. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademika Wydaw. Naukowe, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-011220] (1).
Mity narodowe w literaturach słowiańskich : studia poświęcone XI Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Bratysławie / pod red. Marii Bobrownickiej. Publisher: Kraków : UJ, 1992. Other title: De mythis nationalibus in Slavorum litteris excultis.Availability: Copies available for hold on place: [M-029607] (1).
Wątki polskie we współczesnej literaturze serbskiej i chorwackiej : (rekonesans) / Julian Kornhauser. Publisher: Kraków : UJ, 1993. Other title: Quaestiones selectae de rebus Polonis in litteris Serbians et Croatis tractatis.Availability: Copies available for hold on place: [MA-006060] (1).
Les jeux de l'ironie littéraire / ét. recueillies par Anna Drzewicka. Publisher: Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [MA-006049] (1).
Echa września 1939 w polskiej prozie literackiej w latach 1945-1969 / Stanisław Rogala. Edition: Wyd. I.Publisher: Kraków : Wydaw. Literackie, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-008830] (1).
Kresy / Jacek Kolbuszewski. Edition: Wyd. 1 broszurowe.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-097937] (1).
Mit Orfeusza : inspiracje i reinterpretacje w europejskiej tradycji artystycznej : studia / pod redakcją Sławomiry Żerańskiej-Kominek. Publisher: Gdańsk : słowo/obraz terytoria, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-098769] (1).
Categories of time and space in eastern and western poetics / ed. by Eugeniusz Czaplejewicz, Mikołaj Melanowicz ; [transl. by Aniela Korzeniowska]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1992. Availability: Copies available for loan: [M-016176] (1).
  Copies available for hold on place: [M-016177] (1).
Postać Czarnego w literaturze latynoamerykańskiej / Richard L. Jackson ; tł. Maria Chmielewska-Szlajfer. Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985. Other title: Black image in Latin American literature.Availability: Copies available for hold on place: [M-018320] (1).
Osiem szkiców o ironii / Włodzimierz Szturc. Publisher: Kraków : Universitas, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-010658] (1).
Absurd - ironia - czyn / Bohdan Urbankowski. Publisher: Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-019746] (1).
Aporie sensu - emotywizm i racjonalizm / pod red. Józefa Bańki i Andrzeja Kiepasa. Publisher: Katowice : Wydawnictwo UŚ, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-003506] (4).
  Copies available for hold on place: [M-088819] (1).
Ojczyzny słowa : narracyjne wymiary kultury / pod red. Wojciecha J. Burszty i Waldemara Kuligowskiego. Publisher: Poznań : Biblioteka Telgte, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-005690] (1).
  Copies available for hold on place: [M-098065] (1).
Temat polski w literaturze zachodnioniemieckiej, 1949-1980 / Dorota Mazurczak. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-028395] (1).
Polskie tradycje demokratyczne : idea demokracji w ujęciu myślicieli polskich od St. Staszica do St. Witkiewicza / Bogdan Suchodolski. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo M. Arcta ; Kraków : Wiedza-Zawód-Kultura, 1946. Availability: Copies available for hold on place: [M-071408] (1).
Pragnąca literatura : problemy pisarstwa ludowego i nurtu ludowego poezji współczesnej / Anna Kamieńska. Publisher: Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1964. Availability: Copies available for hold on place: [M-028912] (1).
Polscy pisarze-uchodźcy a Węgry / wybór i esej wstepny István D. Molnár ; Węgierski Instytut Kultury w Warszawie. Publisher: Warszawa : WIK, 1991. Other title: Lengyel menekült írók és a Magyarság.Availability: Copies available for hold on place: [M-029128] (1).
Literacka rama wydawnicza dzieł Franciszka Dionizego Kniaźnina (na tle porównawczym) / Bożena Mazurkowa. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-072632] (1).
Prezydentura Ronalda Reagana w literaturze i prasie polskiej : wystawa / [teksty Wojciech Kęder] ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Biblioteka Jagiellońska. Publisher: Kraków : [Oficyna Wydawnicza AFM], 2004. Other title: Wystawa Prezydentura Ronalda Reagana w literaturze i prasie polskiej.Availability: Copies available for loan: [M-004877] (3).
  Copies available for reference: [CZ KA 929] (1).
Tadeusz Kościuszko w literaturze narodów Europy i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej / Jerzy Śliziński. Publisher: Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1981. Availability: Copies available for loan: [M-089263] (2).
  Copies available for hold on place: [M-032699] (1).
Niesamowita Słowiańszczyzna : fantazmaty literatury / Maria Janion. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-079752] (1).
  Copies available for hold on place: [M-100174] (1).
Kobiety i duch inności / Maria Janion. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-089949] (3).
Barbarzyńcy i dworzanie : Rzym a barbarzyńcy w dworskiej literaturze późnorzymskiej / Tadeusz Kotula. Publisher: Kraków : PAU, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-054847] (1).
Świat "opery żebraczej" : obraz włóczęgów i nędzarzy w literaturach europejskich XV-XVII wieku / Bronisław Geremek. Publisher: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989. Availability: Copies available for loan: [M-082950] (2).
  Copies available for hold on place: [M-074508] (1).
Naród i narodowość w polskiej literaturze i publicystyce lat 1815-1831 / Andrzej Zieliński. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969. Availability: Copies available for hold on place: [M-071234] (1).
Warszawa naturalistów / Jan Detko. Publisher: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-035336] (1).
  Copies available for hold on place: [M-033429] (1).
Kategoria narodu w kulturach słowiańskich / [red. Teresa Dąbek-Wirgowa, Andrzej Z. Makowiecki]. Publisher: Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-034101] (1).
Wspomnienia obozowe jako specyficzna odmiana pisarstwa historycznego / Bartłomiej Krupa. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-048194] (1).
  Copies available for hold on place: [M-098033] (1).
Lists:

Powered by Koha