Your search returned 16 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wywiad kwestionariuszowy : analizy teoretyczne i badania empiryczne : wybór tekstów / pod red. Krystyny Lutyńskiej i Andrzeja Pawła Wejlanda ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983. Availability: Copies available for loan: [M-078896] (1).
  Copies available for hold on place: [M-007940] (1).
Kwestionariusze osobowości w psychologii / Włodzisław Sanocki ; rozdz. 6 napisał Jerzy Brzeziński. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-066867] (2).
Uczestnictwo młodych dorosłych w rzeczywistości wykreowanej kulturowo : doświadczenie, funkcje psychologiczne / Wanda Zagórska. Publisher: Kraków : TAiWPN "Universitas", cop. 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-108687] (1).
Kwestionariusze w socjologii : budowa narzędzi do badań surveyowych / Leszek A. Gruszczyński. Edition: Wyd. 4 zm.Publisher: Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).
  Checked out (1).
Kwestionariusze osobowości w psychologii / Włodzisław Sanocki ; rozdz. 6 napisał Jerzy Brzeziński. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1976. Availability: Copies available for loan: [M-032158] (1).
  Checked out (1).
Kwestionariusze osobowości w psychologii / Włodzisław Sanocki ; rozdz. 6 napisał Jerzy Brzeziński. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-073480] (1).
Kwestionariusze osobowości : strategie i procedura konstruowania / Bogdan Zawadzki. Publisher: Warszawa : "Scholar", cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-077571] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Wywiad kwestionariuszowy : przygotowanie i sprawdzanie narzędzia badawczego / Krystyna Lutyńska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984. Availability: Copies available for loan: [M-063025] (2).
  Copies available for hold on place: [M-030203] (1).
Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw / A. N. Oppenheim ; przeł. Stefan Amsterdamski. Publisher: Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2004. Availability: Copies available for loan: [M-061175] (3).
  Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Prospektywna ocena przydatności kwestionariuszy aktywności fizycznej u chorych poddanych interwencjom wieńcowym / Zbigniew Nowak ; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-082255] (1).
  Copies available for hold on place: [M-056824] (1).
Kwestionariusz Zaburzeń Płynności Mówienia / Zbigniew Tarkowski. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Fundacji "Orator", 2010. Other title: Questionnaire of Speech Fluency Disorders.Availability: Copies available for hold on place: [M-084030] (1).
Kwestionariusz Barthel jako narzędzie pomiaru zakresu samodzielności fizycznej osób w podeszłym wieku = Barthel questionnaire as measurement tool for physical independence of older adults / Ilona Kuźmicz, Tomasz Brzostek, Maciej Górkiewicz. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Barthel questionnaire as measurement tool for physical independence of older adults.Online Access: Click here to access online
Wpływ niepełnosprawności ruchowej na funkcjonowanie rodziny = Influence of mobility impairment on family functioning / Elżbieta Kamusińska, Marianna Strzyż. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Influence of mobility impairment on family functioning.
Influence of mobility impairment on family functioning = Wpływ niepełnosprawności ruchowej na funkcjonowanie rodziny / Elżbieta Kamusińska, Marianna Strzyż. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Wpływ niepełnosprawności ruchowej na funkcjonowanie rodziny.
Validation of the Pregnancy Physical Activity Questionnaire (PPAQ) / Edyta Suliga, Kamila Sobaś, Grzegorz Król. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Walidacja kwestionariusza Pregnancy Physical Activity Questionnaire (PPAQ).Online Access: Click here to access online
Sondaż Polski : przygarść rozpraw o badaniach ankietowych / Antoni Sułek ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii. Publisher: Warszawa : Wydaw. IFiS PAN, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).

Powered by Koha