Your search returned 1291 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Edukacja, rodzina, kultura : studia z pedagogiki społecznej / Franciszek Adamski. Publisher: Kraków : Wydawnictwo UJ, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-085635] (6).
  Copies available for hold on place: [M-087355] (1).
  Damaged (1).
Lange Schatten : vom Umgang der Deutschen mit der nationalsozialistischen Vergangenheit / Peter Graf Kielmansegg. Publisher: Berlin : Siedler, 1989. Availability: Copies available for loan: [MA-002700] (1).
Deutsch-Französische Kulturbeziehungen Bilanz und Vorschläge. Publisher: Stuttgart : Robert Bosch Stiftung GmbH Deutsch-Französisches Institut, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [MA-002757] (1).
Die aufgeklärte Republik : Eine kritische Bilanz / Hildegard Hamm-Brücher, Norbert Schreiber, red.. Publisher: München : C.Bertelsmann Verlag, 1989. Availability: Copies available for loan: [MA-000934] (1).
Stereotypy a kultura / Zbigniew Bokszański ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Publisher: Wrocław : FNP : Leopoldinum, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Spór o dziedzictwo europejskie : między świętym i świeckim / Ewa Bieńkowska. Publisher: Warszawa : Wydaw. W.A.B., 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-088238] (1).
Społeczeństwo polskie od X do XX wieku / Ireneusz Ihnatowicz [et al.]. Edition: Wyd. 4, popr. i rozsz.Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, cop. 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-088888] (1).
W Polsce, czyli w Europie : rozmowy na początek XXI wieku / Anna Jarmusiewicz. Publisher: Kraków : Wydaw. WAM, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-011716] (1).
Nastolatki i kultura w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych / pod red. Anny Przecławskiej i Leszka Rowickiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2000. Availability: Copies available for loan: [M-005580] (2).
  Copies available for hold on place: [M-097791] (1).
Struktura rodowa w społecznościach pradziejowych : cmentarzyska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w południowej Polsce / Teresa Rysiewska ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Leopoldinum, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-069794] (1).
Edukacja i kultura popularna / Witold Jakubowski. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Lists:
Megatrendy a polityka / Jerzy Muszyński. Publisher: Wrocław : atla 2, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-039287] (1).
Międzynarodowe stosunki kulturalne : wybór dokumentów i literatury / oprac. Czesław Lewandowski. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-003703] (2).
  Copies available for hold on place: [M-074347] (1).
W kręgu cywilizacji europejskiej : praca ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Piskozubowi w 40-lecie pracy naukowej / [komitet red.: Andrzej Chodubski, Andrzej W. Sobociński, Waldemar Tłokiński]. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-087564] (1).
Ku humanistycznej przyszłości świata w nowym stuleciu / pod red. Zygmunta Łomnego, Krystyny Marcinkowskiej-Łangowskiej ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydaw. UO, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-097789] (1).
Kultury tradycyjne a kultura globalna : konteksty edukacji międzykulturowej. T. 1 / pod red. Jerzego Nikitorowicza, Mirosława Sobeckiego, Doroty Misiejuk. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-108602] (1).
Lists:
Populistyczne tendencje w społeczeństwie postsocjalistycznym : (na przykładzie Polski) / Joanna Dzwończyk. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2000. Availability: Copies available for loan: [M-013007] (1).
Socjotechnika : między magią a analogią : szkice o masowej perswazji w PRL-u i III RP / Janusz Barański. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-099689] (5).
  Copies available for hold on place: [M-108049] (1).
Cultural studies / ed., and with an introd. by Lawrence Grossberg, Cary Nelson, Paula A. Treichler. Publisher: New York ; London : Routledge, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-074410] (1).
Polacy wobec Niemców : z dziejów kultury politycznej Polski 1945-1989 / praca zbior. pod red. Anny Wolff-Powęskiej. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-064926] (2).
  Copies available for hold on place: [M-088513] (1).
Chrześcijaństwo i Europa : studia z dziejów cywilizacji Zachodu / Andrzej Flis. Publisher: Kraków : Nomos, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-082342] (21).
  Copies available for hold on place: [M-095442] (1).

Powered by Koha