Your search returned 86 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Leben als Bedürfen : eine lebensphänomenologische Analyse zu Kultur und Wirtschaft / Rolf Kühn. Publisher: Heidelberg : Physica-Verlag, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004079] (1).
Poznanie, umysł, kultura : praca zbiorowa / pod red. Zdzisława Cackowskiego. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-019764] (1).
Zniewalająca moc kultury : artykuły i szkice z filozofii kultury, poznania i polityki / Andrzej Szahaj. Publisher: Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-038581] (3).
  Copies available for hold on place: [M-095907] (1).
Konstrukcja rzeczywistości / Michael Fleischer ; Centrum im. Willy Brandta. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-007386] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101565] (1).
Dygresje o wyższej i niższej kulturze / Aleksander Bocheński. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 1972. Availability: Copies available for loan: [M-002476] (1).
  Copies available for hold on place: [M-071508] (1).
Pedagogika kultury : studia i koncepcja / Dzierżymir Jankowski. Publisher: Kraków : Impuls, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-003297] (3).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Na drogach współczesnej kultury / Stanisław Pełka-Peliński. Publisher: Łódź : Wydawnictwo "Kultura Polska", 1946. Availability: Copies available for hold on place: [M-030302] (1).
Początki kultury / René Girard ; przeł. Michał Romanek. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Znak, 2006. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-005893] (2).
  Copies available for hold on place: [M-101582] (1).
Europa : niedokończona przygoda / Zygmunt Bauman ; przekł. Tomasz Kunz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-064531] (1).
  Copies available for hold on place: [M-100101] (1).
Obecność mitu / Leszek Kołakowski. Publisher: Warszawa : Prószyński i S-ka, [2005]. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-079747] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095806] (1).
Psychologia zdrowia : wyzwanie dla biomedycznego modelu zdrowia / Charles L. Sheridan, Sally A. Radmacher ; [przekł. Anna Dodziuk [et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1998. Other title: Health psychology.Availability: Copies available for reference: [CZ 614] (1).
Lists:
Jeden naród, dwie kultury / Gertrude Himmelfarb ; przeł. Piotr Bogucki ; wprowadzeniem opatrzył Piotr Skurowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-066146] (3).
  Copies available for hold on place: [M-101377] (1).
Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji kulturalnej oraz oświaty dorosłych / pod red. Tadeusza Aleksandra. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046891] (1).
  Copies available for hold on place: [M-069506] (1).
O kulturze artystycznej / Teresa Kostyrko. Publisher: Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1985. Availability: Copies available for hold on place: [M-036805] (1).
Współczesne kultury prawne / Roman Tokarczyk. Edition: 6. wyd.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-046785] (2).
  Checked out (1).
Historia i kultura : studia z dziejów polskiej myśli kulturalnej. T. 2 / pod red. Andrzeja Mencwela. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-036922] (1).
Uniwersalizm i swoistość kultury polskiej. [T.] 1 / pod red. Jerzego Kłoczowskiego ; aut. Ludomir Bieńkowski [et al.]. Publisher: Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1989. Availability: Copies available for loan: [M-074467] (1).
  Copies available for hold on place: [M-076548] (1).
Wybór pism socjologicznych / Stefan Czarnowski ; wybór i wstęp Janusza Sztumskiego. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1982. Availability: Copies available for loan: [M-101978] (2).
  Copies available for hold on place: [M-039946] (1).
Kryzys kultury w polskiej myśli katolickiej 1918-1939 / Piotr Szydłowski. Publisher: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. Availability: Copies available for loan: [M-085528] (1).
  Copies available for hold on place: [M-040751] (1).
Czas kryzysu, czas przełomu / Nikolaus Lobkowicz ; przeł. Grzegorz Sowinski. Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM : Wydawnictwo Znak, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-088798] (1).
Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań / Leszek Kołakowski. Edition: Wyd. 1 krajowe.Publisher: Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak", 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-095803] (1).
(Nie)obecne granice : szkice o obliczach transgresji / red. Katarzyna Kuropatwa, Dagmara Rode. Publisher: Kraków : Rabid, cop. 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-077028] (1).
Relatywizm kulturowy : uwarunkowania i konsekwencje pewnej doktryny / Janusz A. Majcherek. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe WSP, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-002010] (1).
O kulturze i jej badaniu : studia z filozofii kultury / pod red. Krystyny Zamiary. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1985. Availability: Copies available for hold on place: [M-068279] (1).
Zderzenie kultur : tożsamość a aspekty konfliktów i tolerancji / Krzysztof Kwaśniewski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. Availability: Copies available for loan: [M-091468] (1).
  Copies available for hold on place: [M-068192] (1).
Poza utopią i nihilizmem : człowiek jako podmiot kultury / red. nauk. Andrzej Waśko. Publisher: Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2007. Other title: Człowiek jako podmiot kultury.Availability: Copies available for hold on place: [M-047976] (1).
Narodziny podmiotu wirtualnego : narracja, dyskurs, deixis / Grzegorz Kubiński. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-107551] (1).
Świat jako więzienie kultury : pomyślenia / Wojciech Józef Burszta. Publisher: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-095520] (1).
Co to jest człowiek? : o podstawach filozofii i biologii / Luc Ferry, Jean-Didier Vincent ; przeł. Monika Milewska. Publisher: Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 2003. Other title: Qu'est-ce que l'homme?.Availability: Copies available for hold on place: [M-050091] (1).

Powered by Koha