Your search returned 12 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece, przepisy o postępowaniu w sprawach wieczystoksięgowych : komentarz / Stanisław Rudnicki. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 20 listopada 2004 r. (uwzględnia zmianę wchodzącą w życie 5 lutego 2005 r.).Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece : komentarz, wzory wniosków o wpis, wzory wpisów do księgi wieczystej / Helena Ciepła, Ewa Bałan-Gonciarz. Edition: Stan prawny na 1 listopada 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-090709] (1).
Ustawa o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego : praktyczny komentarz / Ewa Bończak-Kucharczyk. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece : komentarz po nowelizacji prawa hipotecznego, wzory wniosków o wpis, wzory wpisów do księgi wieczystej / Helena Ciepła, Ewa Bałan-Gonciarz. Edition: Stan prawny na 1 listopada 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
  Checked out (1).
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane : komentarz / aut. Izabela Heropolitańska [et al.]. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym : pytania i odpowiedzi / Helena Ciepła, Zofia Pawelczyk. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 maja 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym / Edward Gniewek. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2008 r., III CZP 17/08 / Edward Gniewek. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Przestroga dla sądów wieczystoksięgowych - na tle błędnej wykładni Sądu Najwyższego / Edward Gniewek. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Rozważania nad art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami / Monika Drela. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Akt notarialny ustanowienia hipoteki pod rządem znowelizowanej ustawy o księgach wieczystych i hipotece / Edward Gniewek. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
O chybionej nowelizacji art. 36 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece - w kwestii obciążenia notariuszy obowiązkiem zawiadomienia sądu wieczystoksięgowego o zmianie stanu prawnego nieruchomości uwag kilka / Edward Gniewek. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-

Powered by Koha