Your search returned 42 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kodeks cywilny, rodzinny i opiekuńczy : Ustawa o własności lokali ; Ustawa o najmie lokali mieszkalnych ; Ustawa o księgach wieczystych i hipotece ; Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów ; Prawo prywatne międzynarodowe ; Przepisy wykonawcze ; Skorowidz / opracował Dariusz Salamończyk. Edition: Wydanie II. Stan prawny: 1 stycznia 1998 r.Publisher: Bielsko-Biała : Park, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-021671] (1).
Hipoteka i księgi wieczyste z komentarzem i wzorami pism / Radosław Polak, Krzysztof Scheuring. Edition: Stan prawny na 1.01.1995.Publisher: Leszno : Oficyna Wydawnicza "Vega", 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-039327] (1).
Kodeks cywilny wraz z Ustawą o księgach wieczystych i hipotece / w oprac. Kazimierza Smolarka, Andrzeja Wdowika. Edition: Stan prawny na dzień 15 października 1992 r.Publisher: Skierniewice : Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Sigma". Zakład Doradztwa Organizacyjno-Finansowego, 1992. Availability: Copies available for loan: [M-007961] (1).
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece, przepisy o postępowaniu w sprawach wieczystoksięgowych : komentarz / Stanisław Rudnicki. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 20 listopada 2004 r. (uwzględnia zmianę wchodzącą w życie 5 lutego 2005 r.).Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Kodeks postępowania cywilnego. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Prawo prywatne międzynarodowe : ze skorowidzem / [red. Ewa Płacheta]. Edition: Wyd. 4, stan prawny na dzień 15 marca 2006 r.Publisher: [Sopot] : "Lex" ; Kraków : "Zakamycze", cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-055331] (1).
  Copies available for hold on place: [M-000509] (1).
Kodeks cywilny i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprow. Adama Szpunara oraz z indeksem rzeczowym. Edition: Wyd. 12, stan prawny: listopad 2000 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2000. Other title: KC Kodeks cywilny, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece [...].Availability: Copies available for loan: [M-031548] (1).
Księgi wieczyste i hipoteka : zbiór przepisów / wprow. Aleksander Oleszko. Edition: Stan prawny na 15 czerwca 2004.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-055393] (5).
  Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Kodeks cywilny ; Ustawa o księgach wieczystych i hipotece ; Kodeks rodzinny i opiekuńczy ; Kodeks postępowania cywilnego ; Prawo prywatne międzynarodowe : ze skorowidzem / słowo wstępne Adam Szpunar. Edition: Stan prawny na dzień 10 września 1998 r., zbiór zawiera ogłoszone zmiany, które wchodzą w życie z dniem 15 listopada 1998 r., 1 stycznia 1999 r. i 1 stycznia 2001 r.Publisher: Sopot : Wydawnictwo Prawnicze "Lex", cop. 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-043959] (1).
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece : komentarz, wzory wniosków o wpis, wzory wpisów do księgi wieczystej / Helena Ciepła, Ewa Bałan-Gonciarz. Edition: Stan prawny na 1 listopada 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-090709] (1).
Wpisy do ksiąg wieczystych / Piotr Borkowski, Jarosław Trześniewski-Kwiecień. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 15 kwietnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Polnisches Bankrecht. Gesetz über Grundbücher und Hypothek : zweisprachige Textausgabe polnisch-deutsch / Textübersetzung von Dariusz Łubowski. Edition: Rechtsstand: Juni 2005.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Other title: Prawo bankowe. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Obrót cywilnoprawny w praktyce notarialnej i wieczystoksięgowej / Aleksander Oleszko. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-063316] (1).
Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Kodeks postępowania cywilnego. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Prawo prywatne międzynarodowe : ze skorowidzami / [red. prowadzący Roman Rudnik]. Edition: Wyd. 8., stan prawny na 20 stycznia 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwier Polska, 2011. Other title: Prawo cywilne : zbiór przepisów.Availability: Copies available for hold on place: [M-107167] (1).
Kodeks cywilny i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprow. Zbigniewa Radwańskiego oraz z indeksem rzeczowym. Edition: 24. wyd., stan prawny wrzesień 2005 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Other title: KC Kodeks cywilny.Availability: Copies available for loan: [M-047033] (1).
Ustawa o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego : praktyczny komentarz / Ewa Bończak-Kucharczyk. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Postępowanie wieczystoksięgowe / Piotr Mysiak. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Księgi wieczyste : zasady materialnoprawne / Magdalena Deneka. Edition: Stan prawny, literatura i orzecznictwo na dzień 20 kwietnia 2010 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych / Barbara Jelonek-Jarco. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Prawo o notariacie ; Prawo o księgach wieczystych oraz przepisy wykonawcze i związkowe / [zbiór oprac. Z. Krauze i T. Szawłowski]. Edition: Wyd. 2, wg stanu prawnego na dzień 1.X.1973 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1973. Availability: Copies available for hold on place: [M-083190] (1).
Kodeks cywilny i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprow. Zbigniewa Radwańskiego oraz z indeksem rzeczowym. Edition: Wyd. 21, stan prawny: styczeń 2004 r.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2004. Other title: KC Kodeks cywilny.Availability: Copies available for loan: [M-085995] (1).
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece : komentarz po nowelizacji prawa hipotecznego, wzory wniosków o wpis, wzory wpisów do księgi wieczystej / Helena Ciepła, Ewa Bałan-Gonciarz. Edition: Stan prawny na 1 listopada 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
  Checked out (1).
Prawo cywilne : zbiór przepisów : kodeks cywilny, kodeks rodzinny i opiekuńczy, księgi wieczyste i hipoteka, kodeks postępowania cywilnego, koszty sądowe w sprawach cywilnych, prawo prywatne międzynarodowe, / [red. prowadzący Roman Rudnik ; oprac. red. Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska]. Edition: 26. wyd., stan prawny na 4 kwietnia 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-093984] (5).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Obrót prawny nieruchomościami / Agnieszka Maziarz. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane : komentarz / aut. Izabela Heropolitańska [et al.]. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym : pytania i odpowiedzi / Helena Ciepła, Zofia Pawelczyk. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 maja 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Koszty sądowe cywilne : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / [wydawca Aneta Flisek]. Edition: 31. wyd., stan prawny: 7 lipca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. Other title: KC - Kodeks cywilny, KPC - Kodeks postępowania cywilnego, KRO - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, KSCU - Koszty sądowe cywilne oraz inne akty prawne | KC, KPC, KRO, KSCU oraz inne akty prawne.Availability: Copies available for loan: [M-107564] (1).
Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Koszty sądowe cywilne : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / wydawca Aneta Flisek. Edition: 35. wydanie, stan prawny: 17 stycznia 2018 r. (do Dz.U. z 2018 r. poz. 138).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2018. Other title: KC, KPC, KRO, KSCU oraz inne akty prawne | KC kodeks cywilny, KPC Kodeks postępowania cywilnego, KRO kodeks rodzinny i opiekuńczy, KSCU Koszty sądowe cywilne oraz inne akty prawne.Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe : w praktyce i orzecznictwie z wzorami wniosków / Helena Ciepła, Mirosława Pytlewska-Smółka. Edition: Stan prawny na 20 kwietnia 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Prawo o notariacie. Kodeks etyki zawodowej notariusza. Księgi wieczyste. Postępowanie wieczystoksięgowe / wybór i opracowanie Aleksander Oleszko, Radosław Pastuszko. Edition: 2 wyd., stan prawny na 1 grudnia 2015 r. z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie po 1 stycznia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Hipoteka bankowa w praktyce sądów wieczystoksięgowych / Katarzyna Hryćków. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-

Powered by Koha